Region Hovedstaden

Afdelingslæge/overlæge – vær med til at opstarte et nyt behandlingsteam i psykiatrien til mennesker med ikke psykotiske lidelser og sam...

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Har du lyst til at være med til at udbrede en ny model for specialiseret og sammenhængende behandling på tværs af sektorer? Så er du måske netop den læge, vi mangler.

Spændende stilling som afdelingslæge/overlæge til nyt Ambulatorium for Psykoterapeutisk Udvikling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård er ledig til besættelse den 1. august 2021.

Derfor skal du søge stillingen
Du får en unik chance for at være med til at bygge et nyt behandlingsteam med fokus på tværsektorielt samarbejde op fra bunden sammen med en ny gruppe engagerede kolleger. Teamet starter ansættelsen med en måneds fælles kompetencegivende fællesundervisning og teambuilding.

Undervisningen finder sted i hele august måned og der undervises bl.a. i dialektisk adfærdsterapi, ruminationsfokuseret kognitiv adfærdsterapi, caseformuleringsbaseret kognitiv adfærdsterapi, motiverende samtaleteknik, psykopatologi, diagnostik, assessment og recovery-orienteret praksis samt rusmidler og kommunalt samarbejde. Underover den første måneds kompetencegivende undervisning tilbydes du i forbindelse med ansættelsen løbende kompetenceudvikling og supervision.

Sidst, men ikke mindst, bliver du en del af Psykiatrisk Center Stolpegård med høj faglighed, kompetence og udvikling inden for psykoterapeutisk behandling.

Hvad er Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling (APU)?
APU blev etableret i 2017 med formålet at udvikle, afprøve, tilpasse og udbrede en model for fleksibel psykoterapeutisk behandling og koordineret tværsektorielt samarbejde mellem region og kommune for mennesker med dobbeltdiagnoser.

Vi behandler mennesker med angst, depression, PTSD og/eller personlighedsforstyrrelse og en samtidig rusmiddelproblematik i et tværsektorielt samarbejde med kommunale rusmiddelcentre. I 2021 skal ambulatoriet udvides med et nyt team, der skal samarbejde med rusmiddelcentrene i Københavns Kommune. Vi skal ansætte et helt nyt hold af medarbejdere; en afdelingslæge/overlæge, en reservelæge, en lægesekretær, tre psykologer, en socialrådgiver, en sygeplejerske, en fysioterapeut/ergoterapeut og en recovery-mentor.

Du bliver en del af APU’s lægegruppe, der består af tre læger, samt af den samlede lægegruppe på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Stillingen er vagtfri.

Du kan læse mere om APU her.

Dine arbejdsopgaver

 • I samarbejde med afsnitsleder/teamleder har du ansvaret for den lægefaglige behandling i ambulatoriet, samt for at lede det optimale patientforløb
 • Ift. det lægefaglige arbejde refererer du til centerchefen
 • Du indgår i visitation, udredning og behandlingsplanlægning, ligesom du står for psykofarmakologisk behandling, somatisk undersøgelse og behandling i samarbejde med primærsektoren
 • Du indgår i det daglige kliniske arbejde og det tværfaglige samarbejde i henhold til dine lægefaglige kompetencer
 • Du har mulighed for at udføre psykoterapeutisk behandling på kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag, i gruppe og individuelt alt afhængig af interesse og kompetencer
 • Tværsektorielt samarbejde med koordinering af behandlingsforløb
 • Udviklings- og forbedringsarbejde.
Din profil
Du er uddannet speciallæge i psykiatri. Vi ser desuden gerne, at du:

 • har en psykoterapeutisk uddannelse/erfaring inden for en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme; gerne caseformuleringsbaseret kognitiv adfærdsterapi, motiverende samtale, dialektisk adfærdsterapi og/eller ruminationsfokuseret kognitiv adfærdsterapi.
 • arbejder recovery-orienteret og fremmer håbet om og muligheden for at komme sig.
 • har lyst til at arbejde i en forbedringskultur ud fra lean principperne.
 • har lyst til at arbejde med ugeplaner, for at sikre tid til patientbehandling.
Til slut tænker vi at du, som person, er nysgerrig og har humor. Du er fagligt stærk og engageret. Du er udviklingsorienteret, fleksibel og evner at arbejde selvstændigt, tværfagligt og tværsektorielt.

Ansættelsessted
APU Byen er organisatorisk forankret på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, men udgør et samarbejde mellem Københavns Kommune og Stolpegård. Der forventes flytning til lokaler i Københavns Kommune i 2022. I den indledende periode med placering på Stolpegård ydes der fremskudt behandling på rusmiddelcentrene i Københavns Kommune

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er med tiltrædelse den 1. august 2021

Interesseret?
Hvis du er nysgerrig, og gerne vil vide mere om stillingen og Psykoterapeutisk Center Stolpegård, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Anna Madsen, tlf. 38 64 54 21, anna.kristine.sofie.madsen@regionh.dk , centerchef Per Sørensen, tlf. 38 64 53 11, per.soerensen@regionh.dk eller overlæge Mette Øllgaard Pedersen, tlf. 38 64 53 80, Mette.Oellgaard.Pedersen@regionh.dk

Du kan søge stillingen via link på siden senest den 23. maj 2021.

Der afholdes ansættelsessamtaler for hele det nye behandlerteam i uge 22 og 23. Alle ansøgere, der har været til samtale, modtager tilbagemelding i uge 23. Evt. 2. samtale forventes afholdt i uge 23.

Ansættelsesudvalget består af afsnitsleder, teamleder og medarbejdere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård, samt en brugerrepræsentant og en repræsentant fra et af København Kommunes rusmiddelcentre.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Psykoterapeutisk Center Stolpegård varetager ambulant psykoterapeutisk behandling af voksne med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Centret er opdelt i 3 ambulatorier samt Forskningsenhed og Kompetencecenter for psykoterapi. Ambulatorierne er: Ambulatorie for Angst og tvangstilstande (OCD), Ambulatorie for Personlighedsforstyrrelser og Traumer samt Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling for patienter med en ikke-psykotisk dobbeltdiagnose. Centret huser desuden KAG Sekretariat, forskningsenhed og Sekretariat for Behandlingseffekt.

Yderligere oplysninger om centret på www.psykiatri-regionh.dk/apu

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret