Region Hovedstaden

Ansvarshavende aftensygeplejerske med trissefunktion til to intensive afsnit på Psykiatrisk Center København i Gentofte

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi sætter fokus på høj sygeplejefaglig kvalitet – også om aftenen! Så er du knald dygtig til psykiatri og brænder du for den intensive psykiatriske sygepleje? Så har vi lige nu en attraktiv stilling til dig.

Kort om afsnittene
Afsnit 19.1 og 19.2 er intensive døgnafsnit med hver 12 patienter med alle typer af psykiatriske diagnoser. I øjeblikket bor vi på Gentofte Matriklen, men vi skal i 2024 flytte til det nybyggede psykiatrihospital på Bispebjerg Hospital i nye og flotte rammer. Vi modtager patienter fra akutmodtagelsen i Bispebjerg og patienterne kan være frivilligt indlagt, have tvangsforanstaltninger af forskellig art, retslige foranstaltninger eller være indlagt som surrogatvaretægtsarrestanter.

Vi har i sygeplejen et kontinuerligt fokus på nedbringelse af tvang, patient- og pårørendeinddragelse, trivsel og arbejdsmiljø. Vi er langt i implementeringen af Safewards og i løbet af det næste år bliver alle medarbejdere desuden uddannet inden Kognitiv Adfærdsterapi.

Hvilke arbejdsopgaver vil du få?
Som ansvarshavende aftensygeplejerske har du det overordnede ansvar for patienter og personale i afsnittene 19.1 og 19.2. Du møder fysisk ind på afsnit 19.2, som også vil være dit stamafsnit. Dine sygeplejefaglige opgaver og ansvarsområder er dog på tværs af begge vores intensive afsnit.

Det betyder i praksis, at du:

 • Fra vagtens start foretager en runde til begge afsnit for at danne dig et overblik over patient- og personale ressourcer i vagten samt sparring omkring fremmøde til kommende vagtlag.
 • Du har ansvaret for kontakten til den vagthavende læge i samarbejde med dine kollegaer.
 • Du deltager aktivt i sygeplejen på tværs af afsnittende afhængig af hvor behovet er størst.
 • Vurderer behov for at omfordele ressourcer fra et afsnit til et andet til sygeplejefagligt relevante opgaver, fast vagt eller opkørte situationer i samarbejde med IVT medarbejder.
 • Du deltager altid i alarm- og tvangssituationer
 • Du er rutineret bruger af journaliseringssystemer og elektroniske platforme og du kan vejlede dine kollegaer i korrekt brug af disse.
 • Du har ansvaret for at introducere nye kollegaer og tilrettevise vikarer, FADL vagter mm
 • Du er faglig sparringspartner med dine kollegaer i aftenvagt i forhold til komplekse sygeplejefaglige problemstillinger
 • Du bidrager aktivt med tiltag med henblik på nedbringelse af tvang, optimering af personale ressourcer, trivsel for patienter & personale og du er rollemodel i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø.
 • Du har et tæt samarbejde med IVT medarbejdere på de intensive afsnit med henblik på at iværksætte og gennemføre deeskalerende tiltag.
 • Du afgiver rapport om aftenens patientsituation og personalesituation til den ansvarshavende sygeplejerske i nattevagt.
 • Mødes med afdelingssygeplejersken på afsnit 19.1 og 19.2 på ad hoc-basis
Hvem er du?
Du er selvfølgelig en fagligt dygtig sygeplejerske med en solid psykiatrisk erfaring og vi ser gerne at du har relevant efteruddannelse i form af Specialuddannelse for psykiatriske sygeplejersker og/eller Akutuddannelse for psykiatriske sygeplejersker.

Vi lægger vægt på, at du kan samarbejde med andre, da du kommer til at arbejde på tværs af afsnit. Derudover er du ansvarsfuld og mødestabil, du har et godt overblik og du formår at holde hovedet koldt - også i pressede situationer, og så har du - ligesom os - lyst til at arbejde relationelt og recovery orienteret med nogle at de allermest sårbare og udsatte grupper i vores samfund.

Hvorfor skal du søge jobbet hos os?

Du får fagligt dygtige, loyale og omsorgsfulde kollegaer og en nærværende og synlig ledelse.

Du vil få et grundigt introduktions- og oplæringsforløb ud fra dine kompetencer og behov.

Vi vil gerne have at vores medarbejdere trives og udvikler sig og i den forbindelse tilbyder vi spændende karriereveje. Læs mere her.


Vi arbejder kontinuerligt på at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor vi har en respektfuld omgangstone blandt personale, patienter og andre samarbejdspartnere.

Hvem er vi?
Afsnit 19.1 og 19.2 er en del af Psykiatrisk Center København.
Hvert afsnit har ca. 25 dedikerede medarbejdere, der består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykolog og læger. Derudover har afsnittet fast tilknyttet ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver som kommer flere gange ugentligt.

Ønsker du at vide mere om stillingen?
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske på 19.1 Lisbeth Kristensen på 4010 1645 eller mail: lisbeth.kristensen@regionh.dk eller afdelingssygeplejerske på 19.2 Maria Juul Jensen på 5118 6409 eller mail: maria.juul.jensen@regionh.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som fast aftenvagt i 7/7 rul med weekendvagt hver 2. uge. Dine mødetider er fra 15.00 -23.15

Løn i henhold til gældende overenskomst og principper for ny løn.

Stillingen er med tiltrædelse den 1. juli 2021 eller efter aftale.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Søg stillingen via link senest den 20. maj 2021

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret