Region Hovedstaden

Afdelingen for Blodsygdomme på Rigshospitalet søger en erfaren sygeplejefaglig forløbskoordinator til planlægning og koordinering af udr...

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi er i gang med at skabe en fælles og stærk Afdeling for Blodsygdomme for regionens hæmatolo­giske patienter med fysisk placering på Rigshospitalet. Vi søger derfor en erfaren forløbskoordinator, der vil være med til opgaven sammen med et dedikeret hold af sygeplejersker, læger, farmakonomer og specialister; alle med stor faglig interesse og motivation for netop det hæmatologiske speciale og de hæmatologiske patienter.

Om stillingen som forløbskoordinator

Stillingen er en administrativ stilling med primært telefonisk kontakt til patientgruppen. Du bliver en del af en gruppe sygeplejefaglige forløbskoordinatorer, der sammen arbejder for at sikre hensigts­mæssige, velkoordinerede og hurtige patientforløb. Som forløbskoordinator har du ansvar for planlægning af det initiale forløb hos patienter, der skal i et udrednings- eller kræftpakkeforløb, samt organisering af patientforløb, der skal behandles med højdosis kemoterapi med stamcelle­støtte. De konkrete arbejdsopgaver indeholder bl.a.:

Arbejdsopgaver ved patientforløb i kræftpakke eller udredningsret

 • Sikre at patientens forløb foregår i overensstemmelse med de beskrevne faglige anbefalinger og forløbstider beskrevet i kræftpakkerne for: Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi, myelomatose, akut leukæmi og kronisk myeloide sygdomme, regler om behandlingsgaranti for kræftsygdomme eller udredningsretten.
 • I samarbejde med de lægelige teams sikre og koordinere en systematisk og hurtig tilrettelæggelse af patientens forløb fra modtagelse af henvisning, gennem udredning til start af behandling, herunder booke relevante undersøgelser.
 • Indkalde patienten i henhold til ovenstående samt være patientens primære kontaktperson indtil denne har haft sin første kontakt i klinikken, og der er udpeget en ny sundhedsfaglig kontaktperson.
 • Overvåge det enkelte forløb med henblik på at tilvejebringe det nødvendige datagrundlag om ventetider og behandling samt minimere forsinkelser og flaskehalse i udredningsforløbet.
 • Indberette forløbstider til relevante instanser.
 • Styrke patientforløbene ved samarbejde og deltagelse i forskellige fora med andre forløbs­koor­dinatorer lokalt og regionalt.
Arbejdsopgaver ved patientforløb med højdosis kemoterapi og stamcellestøtte

 • Planlægge behandlingsforløbet omkring autolog stamcelle høst og højdosis kemoterapi med stamcelle­støtte sammen med den ansvarlige overlæge og andre relevante samarbejds­partnere.
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af alle undersøgelser og ambulante besøg, der er knyttet til behandlings- og plejeforløb før og efter behandling med højdosiskemoterapi med stamcellestøtte
 • I tæt samarbejde med afsnittet er medansvarlig for, at patienten føler sig velinformeret om planen.
Vi søger en ny kollega med følgende kvalifikationer og erfaring:

Vi søger en ny kollega med sygeplejefaglig baggrund og solid erfaring som forløbskoordinator inden for det onkologiske eller hæmatologiske speciale. Hertil har du erfaring med:

 • at skabe sammenhæng på tværs i komplekse patientforløb.
 • at arbejde i en administrativ funktion med stort selvstændigt ansvar.
 • at arbejde med patientforløb på både teoretisk og praktisk plan.
 • at indberette data til relevante myndigheder.
Løn og ansættelsesvilkår:

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat 1. juni. Der holdes samtaler den 18 og 19. maj 2021.

Ansøgningsfristen er 17. maj 2021 klokken 10.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos oversygeplejerske Hanne Merete Pedersen telefon 35 45 11 22 eller forløbskoordinatorer Signe Laurén og Lotte Vittinghus på telefon 35 45 49 16.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret