Region Hovedstaden

(Udløbet) Afdelingssygeplejerske til Psykiatrisk Ambulatorium Bispebjerg/Brønshøj

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Du får et spændende arbejde i et moderne og fagligt stærkt ambulatorium. Vi har en attraktiv arbejdsplads præget af udvikling, løbende undervisning, godt samarbejds- og arbejdsmiljø.

Du bliver samtidig en central del af Psykiatrisk Center København med i alt cirka 950 medarbejdere.

Om Psykiatrisk Ambulatorium Bispebjerg/Brønshøj
Vi har som målgruppe mennesker, der lider af psykoser og alvorlige personlighedsforstyrrelser og hvor deres sygdom har medført et funktionstab, hvor den tværfaglige indsats skønnes indiceret.

Psykiatrisk Ambulatorium Bispebjerg-Brønshøj består at 3 F-ACT teams. F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment) er en måde at organisere det psykiatriske behandlingsarbejde på. Metoden gør det muligt at tilbyde intensiv støtte og behandling, skræddersyet til den enkelte patient i samarbejde med hospitalets afdelinger, socialcenter, misbrugscenter, politiet, kriminalforsorgen, hjemmeplejen o.a.

Din rolle og ansvarsområde som afdelingssygeplejerske
Du skal i samarbejde med afsnitsledende overlæge varetage ledelsen af ambulatoriet. I skal sammen sikre, at vi tilrettelægger arbejdet effektivt og optimalt og at vi bruger vores ressourcer optimalt. Derudover er I ansvarlige for at overholde den økonomiske ramme.

Derudover står I i spidsen for den faglige udvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne. Planlægning og organisering af patientforløbene er sammen med personaleledelse centrale dele af ledelsesopgaven. Du skal deltage aktivt i forbedringsarbejdet, og du skal sammen med den ledende overlæge understøtte, at forskningsprojekter integreres i det kliniske arbejde.

Som afsnitsleder er du sammen med den ledende overlæge ansvarlig for behandlingen i afsnittet, herunder at denne er i overensstemmelse med gældende vejledninger samt sikre at regionale og lokale kvalitetstiltag og målsætninger implementeres. Derudover varetager du den daglige personaleledelse af afsnittets 4 psykologer, 16 sygeplejersker, 3 ergoterapeuter, 3 socialrådgivere, 1 plejer og 1 pædagog. Her er også tilknyttet 4 sekretærer.

Vores forventninger til dig
Vi forventer, at du:

  • Har psykiatrisk erfaring og ledelseserfaring.
  • Udviser overblik, engagement og gennemslagskraft.
  • Understøtter god trivsel og kommunikation i ambulatoriet og evner at igangsætte og motivere den enkelte såvel som hele personalegruppen.
  • Har fokus på at fastholde og videre udvikle den faglige tilgang og indsats.
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos udviklingschef Charlotte Pelch på 4021 3821.

Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center København på www.psykiatri-regionh.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse den 1. juli 2021

Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med dig.

Søg stillingen via link på siden senest den 12. maj 2021 kl.12.00

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret