Region Hovedstaden

Bioanalytikere til cytologiteamet på Patologiafdelingen, Rigshospitalet

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vores Cytologiteam mangler 2 dygtige bioanalytikere og måske er det lige dig?

Cytologiteamet har bl.a. ansvar for modtagelse og præparation af alle cytologiske præparater, desuden skæring af egne præparater og resektater mm.

Vi ønsker os kollegaer, der interesserer sig for cytologi og som vil bidrage til, at vi kan levere analyser og diagnoser af høj faglig kvalitet.

Vi søger nye kollegaer, som:

 • Er autoriserede bioanalytikere med interesse/erfaring indenfor patologi
 • Er fleksible og ansvarsbevidste med fokus på høj faglig kvalitet
 • Har gode samarbejdsevner og som kan arbejde selvstændigt
 • Bidrager til det gode arbejdsmiljø
Vores nye kollegaer må gerne have erfaring med patologispecialet og gerne praktisk indsigt i og erfaring med nogle af opgaverne i Cytologiteamet:

 • Modtagelse og visitering af cytologiske prøver
 • Præparation af cytologi
 • Manuel indstøbning
 • Mikrotomi af alt cytologisk materiale inkl. knoglebiopsier og marv-koagler samt resektater
 • Håndtering af automatisk skæremaskine (AS410)
 • Differentialtælling af knoglemarve
 • Screening og præscreening af cytologiske præparater
 • Oplægning og aflevering af glas til diagnostik
 • Præparation og håndtering af øjenpræparater
 • SNF (Small Nerve Fibers)
 • Scanning af glas til digital patologi
Den bedste opgavesammensætning afhænger af de kompetencer, som vores nye kolleger besidder.

Cytologiteamet har aktuelt 17 medarbejdere. I teamet er der en fagansvarlig bioanalytiker med driftsansvar.

Erfaring med cytologi er velkomment, men ikke et krav, hvis du er den rigtige kandidat.

Om Patologiafdelingen
Patologiafdelingen er en del af Rigshospitalets Diagnostiske Center og yder højt specialiseret diagnostik for Rigshospitalets afdelinger, Bispebjerg Hospital og Bornholm. Desuden modtages prøver fra praksissektoren samt fra Færøerne og Grønland.

Patologiafdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af den ledende bioanalytiker og den ledende overlæge. Patologiafdelingen er normeret til ca. 190 ansatte, hertil mange tilknyttede forskere. I driften er der ca. 115 bioanalytikere og laboratoriemedhjælpere fordelt i fem laboratorieteams, ca. 56 læger, 7 lægesekretærer, to obduktionsteknikere, en kemiker, en bioinformatiker samt flere molekylærbiologer.

Afdelingen er beliggende på 2 matrikler. Det diagnostiske arbejde foregår i Teilumbygningen på Rigshospitalet, mens vores eksperimentelle forskningsenhed, Bartholin Instituttet, er beliggende på Biocenteret.

Vores målsætning er at yde suveræn analyse og diagnostik hver dag.

Alle faggrupper arbejder således for i fællesskab at give patienterne den bedst mulige diagnostik, og vi lægger stor vægt på det gode samarbejde med høj grad af service og kvalitet inden for vores 3 kerneydelser; diagnostik, forskning og uddannelse.

Afdelingen deltager i prægraduat uddannelse af alle relevante faggrupper. I relation til bioanalytikeruddannelsen modtager afdelingen ofte op til 15 studerende ad gangen, som er i praktik i de praktiske laboratorieopgaver i alle afdelingens teams, når de ikke modtager undervisning i de nyistandsatte øve- og teorilokaler.

Løn og ansættelsesforhold

Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker Anette Holmelin Ambrosiusen, mail: anette.holmelin.ambrosiusen@regionh.dk eller telefonnummer: 35 45 54 20.

Ansøgningsfristen er 16.05.2021. Vi forventer at afholde samtaler i løbet af uge 20/21. Ansøgningen skal indeholde CV, autorisationsbevis samt andre relevante oplysninger. Stillingen ønskes besat pr. 1.6.21 eller snarest herefter

Om Diagnostisk Center

Rigshospitalet har ca 12.000 medarbejdere. Patologiafdelingen er placeret i Diagnostisk Center, der er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1600 medarbejdere. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning.Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret