Region Hovedstaden

Afdelingslæge ved Center for Komplekse Symptomer, Socialmedicinsk Center, Bispebjerg/Frederiksberg Hospital.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vil du være med til at videreudvikle et velfungerende tværfagligt center med spændende komplekse problemstillinger og gode arbejdsforhold? En stilling som afdelingslæge ved Center for Komplekse Symptomer (CKS), ønskes besat af læge med bred klinisk erfaring.

CKS er en selvstændig enhed organiseret under Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital. I centret undersøges og behandles voksne patienter med vedvarende fysiske symptomer, der ikke er bedre forklaret ved anden fysisk eller psykisk sygdom og som påvirker funktionsevne og livskvalitet i væsentlig grad – også benævnt funktionelle lidelser. Det kan være symptomer som vedvarende smerter, kronisk træthedssyndrom og dissociative tilstande. Herudover behandles også patienter med helbredsangst.

Centerets opgaver er især:

 1. Ambulant udredning og behandling.
 2. Undervisning og formidling af nyeste viden på området internt og eksternt.
 3. Forskning og udvikling.
Centeret lægger vægt på en bio-psyko-social og individuel tilrettelagt udredning og behandling med inddragelse af nyeste viden såvel biologisk som psykologisk og socialt. Vi er et behandlingsteam bestående af læger (somatiske og psykiatriske), psykologer, fysioterapeuter og socialfaglige konsulenter.

Indledningsvis undersøges og vurderes alle patienter ved en grundig indledende lægesamtale. Behandlingen herefter kan bl.a. bestå af psykoedukation, gruppebaseret- eller individuel psykoterapi, socialfaglig rådgivning, fysioterapi og medicinsk behandling.

Din primære opgave er sammen med et stærkt tværfagligt team at indgå i det daglige kliniske arbejde med indledende og opfølgende lægesamtaler samt behandling. Du vil også få ansvarsområder i det løbende arbejde med at udvikle såvel undersøgelses- som behandlingsmetoder samt i arbejdet med at udvikle samarbejdsflader med bl.a. praksis, andre hospitalsafdelinger og med kommunerne.

Endelig forventes der at være en del undervisnings- og formidlingsopgaver.

Kvalifikationer

 • Bred klinisk erfaring indenfor flere sygdomsområder og relevant speciallægeuddannelse.
 • Kendskab til arbejde med patienter indenfor det relevante område
 • Gerne erfaring fra at indgå i tværfaglige behandlingsteams.
 • Forskningserfaring og undervisningserfaring vil være en fordel, men ikke en forudsætning.
Vi søger en læge, der er god til at kommunikere, ønsker tværfagligt samarbejde og i dette samarbejde kan rumme, overskue og konkludere på ofte meget komplekse problemstillinger. Du skal være god til at tage initiativ, få beslutninger gennemført samt være engageret og have en positiv indstilling til CKS’ fremtidige udfordringer og udvikling.

Vi kan tilbyde dig

 • Spændende klinisk lægearbejde under gode arbejdsforhold der giver mulighed for at få et samlet overblik over komplicerede problemstillinger og tid til den enkelte patient.
 • Et fagligt stærkt, ligefremt og innovativt arbejdsmiljø i et center under fortsat opbygning og udvikling.
 • Supervision og løbende sparring omkring patienter.
 • Spændende og afvekslende opgaver med stor tværinstitutionel kontaktflade både internt og eksternt.
 • Tværfagligt samarbejde ved CKS og ved et veletableret Socialmedicinsk Center.
 • En arbejdsplads der prioriterer undervisning, uddannelse og forskning højt.
 • Spændende kliniske opgaver og behandlingsansvarlig læge for længere patientforløb.
 • Ansvar for andre drifts- og udviklingsområder.
 • Et forskningsmiljø under opbygning.
 • Dygtige og engagerede kollegaer.
 • En vagtfri stilling
Ansættelsesforhold

Stillingen er ledig til besættelse 1. august 2021 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure

Yderligere oplysninger om stillingen, herunder stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til afsnitsansvarlig læge ved CKS, Rikke Hinge Carlsson tlf. 38 66 68 02/38 66 68 00.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen vedlagt CV, uddannelsesbevis samt relevante autorisationer sendes online via linket herunder senest

Ansøgningsfrist 23. maj 2021 og samtaler afholdes uge 22.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret