Region Hovedstaden

Datakonsulent til Forbedringsafdelingens Digitaliseringsenhed

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
På Rigshospitalet tilbyder vi nu muligheden for at komme med på vores rejse ind i en mere digital hverdag. Digitalisering fylder mere og mere på dagsordenen i takt med en støt stigende mængde tilgængeligt sundhedsdata, der blot venter på at blive udnyttet til bedre ledelse og drift. Ønsker du mulighed for at sætte dit præg på en databaseret tilgang til vores sundhedssystem, så er Digitaliseringsenheden på Rigshospitalet noget for dig.

Hospitalet

Rigshospitalet består af 7 centre, flere end 50 klinikker og er med mere end 10.000 ansatte landets største og mest specialiserede hospital. Hospitalet leverer forskning i international klasse og behandler patienter med komplicerede og sjældne sygdomme. Vi modtager og behandler patienter fra hele landet, Færøerne og Grønland, og vi uddanner sundhedsprofessionelle til fremtidens sundhedsvæsen.

Vi stiller høje krav fagligt og menneskeligt og tilbyder til gengæld en god og spændende arbejdsplads, hvor der er plads til at udfolde og udvikle sine kompetencer og ambitioner.

Afdelingen

Stillingen er organisatorisk placeret i Forbedringsafdelingen, Enhed for Digitalisering. Forbedringsafdelingen er én af fire centrale stabsafdelinger på Rigshospitalet.

Afdelingen er alsidig og varetager en række koordinerende, formidlende, rådgivende og understøttende opgaver indenfor sundheds-it (både devices og dataanalyse), arbejdsmiljø, organisations- og ledelsesudvikling, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed mm. Det tværfaglige samarbejde er et bærende princip for måden, vi arbejder på i afdelingen.

Stillingen har reference til enhedschefen for Digitalisering.

Opgaven

Som datakonsulent har du en afvekslende hverdag, hvor du bliver involveret i mange forskelligartede opgaver og dataanalyse vil være den naturlige fællesnævner.

Her kan nævnes præsentation af data i Sundhedsplatformens analyseværktøjer, men også større og mere komplekse analyser, der forudsætter evnen til at forstå den underliggende dataarkitektur i Sundhedsplatformen samt arbejdet med databearbejdning. Der ligger et stort potentiale i udvikling og vurdering af prædiktive modeller, der kan understøtte den kliniske hverdag; et område som prioriteres højt i Region Hovedstaden.

Opgaverne er forskelligartede og du vil, i høj grad, få mulighed for at sætte dit eget præg på fremgangsmåde og løsningsforslag. Der er også rig mulighed for at kaste sig ud i problemstillinger, som du finder relevante for både din egen faglige interesse og Rigshospitalets fremtidige virke.

Du vil hovedsageligt arbejde projektorienteret, både på dine egne projekter og i samspil med interne og eksterne konsulenter. Du vil også skulle hjælpe direktion, afdelings- og centerledelser med driftsanalyser og benchmarking.

Vi lægger vægt på sparring om opgaverne, og det gælder også for de opgaver, du løser alene. Hospitalet fokuserer meget på forskning og mange af lederne har gennemført leder- eller masteruddannelser. Derfor er det vigtigt, at vi sørger for at holde os fagligt ajour og har en forskningsbaseret tilgang til konsulentarbejdet.

Kvalifikationer

Du har en god dataforståelse og er vant til at arbejde med komplekse datasæt, gerne med afsæt i statistisk databearbejdning.

Du formår at oversætte komplekse problemstillinger til forståeligt sprog og indgå i en naturlig dialog både med ledere og medarbejdere på alle niveauer.

Som person er du nysgerrig, empatisk og har mod på at udvikle dig i det job du besidder. Desuden kan du indgå i et stærkt fagligt team, hvor sparring og samarbejde falder helt naturligt.

Måske er du nyuddannet og skal til at starte i dit første job. Alternativt har du et par års erfaring på arbejdsmarkedet. Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau eller en mellemlang uddannelse suppleret med en masteruddannelse eller anden efteruddannelse. Vi forestiller os at du har en baggrund i data science, datalogi, engineering eller tilsvarende. Derudover har du:

  • Stiftet praktisk bekendtskab med forskellige Machine learning algoritmer, enten gennem din uddannelse eller i dit nuværende job
  • Et analytisk mindset, hvor du er særlig stærk indenfor statistik
  • Et godt teoretisk og metodisk fundament, som du synes er spændende at udvikle løbende.
Mere information om stillingen

Du kan kontakte konsulent Katrine Tolvang-Nielsen (mobil 2152 2454) eller chef for digitalisering Christian Koerner (mobil 2370 0327) for yderligere spørgsmål. Du kan læse om Forbedringsafdelingen på internettet: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/administrationen/forbedringsafdelingen/Sider/default.aspx

Løn- og ansættelsesvilkår

Det er en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og med tiltrædelse senest pr. 01-08-2021. Løn og ansættelsesvilkår forhandles efter gældende overenskomst mellem Region Hovedstaden og den pågældende faglige organisation.

Ansøgningsfrist er fredag den 14. maj 2021 kl. 12:00.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag og tirsdag i uge 20.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret