Region Hovedstaden

Datakonsulent/Specialkonsulent til Forbedringsafdelingens Digitaliseringsenhed

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
På Rigshospitalet tilbyder vi nu muligheden for at komme med på vores rejse ind i en mere digital hverdag. Digitalisering fylder mere og mere på dagsordenen i takt med en støt stigende mængde tilgængeligt sundhedsdata, der blot venter på at blive udnyttet til bedre ledelse og drift. Ønsker du mulighed for at sætte dit præg på en databaseret tilgang til vores sundhedssystem, så er Digitaliseringsenheden på Rigshospitalet noget for dig.

Hospitalet

Rigshospitalet består af 7 centre, flere end 50 klinikker og er med mere end 10.000 ansatte landets største og mest specialiserede hospital. Hospitalet leverer forskning i international klasse og behandler patienter med komplicerede og sjældne sygdomme. Vi modtager og behandler patienter fra hele landet, Færøerne og Grønland, og vi uddanner sundhedsprofessionelle til fremtidens sundhedsvæsen.

Vi stiller høje krav fagligt og menneskeligt og tilbyder til gengæld en god og spændende arbejdsplads, hvor der er plads til at udfolde og udvikle sine kompetencer og ambitioner.

Afdelingen

Stillingen er organisatorisk placeret i Forbedringsafdelingen, Enhed for Digitalisering. Forbedringsafdelingen er én af fire centrale stabsafdelinger på Rigshospitalet.

Afdelingen er alsidig og varetager en række koordinerende, formidlende, rådgivende og understøttende opgaver indenfor sundheds-it (både devices og dataanalyse), arbejdsmiljø, organisations- og ledelsesudvikling, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed mm. Det tværfaglige samarbejde er et bærende princip for måden, vi arbejder på i afdelingen.

Stillingen har reference til enhedschefen for Digitalisering.

Opgaven

Som datakonsulent/specialkonsulent hos os bliver du involveret i forskelligartede opgaver i hospitalets klinikker og centre, dog altid fra en datamæssig vinkel. Opgaverne spænder fra præsentation af data gennem Sundhedsplatformens Web Intelligence løsning til større- og mere komplekse – problemstillinger, som kræver analytisk knowhow. Eksempler på sidstnævnte udspringer af synlige problemer, såsom forsinkelser i levering af varer på afdelinger samt kapacitetsudfordringer på operationsgange- og i ambulatorier.
Udfordringerne er mangeartede og du vil også få friheden til at kaste dig over andre problematikker, som du finder relevante og kan bidrage til Rigshospitalets fremtidige virke.

Nogle opgaver skal du løse alene, men der er en del opgaver, hvor det er naturligt, at du indgår i et samarbejde med en eller flere andre både interne- og eksterne konsulenter. Vi lægger vægt på sparring om opgaverne, og det gælder også for de opgaver, du løser alene. Hospitalet fokuserer meget på forskning og mange af lederne har gennemført leder- eller masteruddannelser. Derfor er det vigtigt, at vi sørger for at holde os fagligt ajour og har en forskningsbaseret tilgang til konsulentarbejdet.

Kvalifikationer

Du har en god forståelse for arbejdsgange og processer, og har konkret erfaring med at gennemføre kvantitative analyser på komplekse problemstillinger indenfor supply chain management. Processer og forbedringsarbejdet interesserer dig, og du formår at inddrage det naturligt i din rådgivning af ledere og medarbejdere.

Du kan omsætte komplicerede begreber til almindeligt og forståeligt sprog, så det bliver sund fornuft for ledere og medarbejdere på alle niveauer. Som person er du inspirerende, udfordrende og krævende på en empatisk og respektfuld måde, og du er berigende for de teams, du indgår i.

Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau eller en mellemlang uddannelse suppleret med en masteruddannelse eller anden efteruddannelse. Uddannelsesretning indenfor supply chain management eller industrial engineering vil passe flot ind i denne stilling. Derudover har du:

  • Viden og erfaring med planlægning, ledelse og kontrol af en virksomheds operations- og supply chain funktioner.
  • Viden og erfaring med planlægning og ledelse af projekter, der udvikler og forbedrer end to end operations- og supply chain gennem strategisk analyse.
  • Viden og erfaring med værdistrøms- og arbejdsgangsanalyser samt optimering af processer.
  • Et godt teoretisk og metodisk fundament, som du synes er spændende løbende at udvikle.
Mere information om stillingen

Du kan kontakte chefkonsulent Christian Sørup (mobil 51424483) eller chef for digitalisering Christian Koerner (mobil 23700327) for yderligere spørgsmål. Du kan læse om Forbedringsafdelingen på internettet: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/administrationen/forbedringsafdelingen/Sider/default.aspx

Løn- og ansættelsesvilkår

Din kommende arbejdsplads er beliggende på Rigshospitalet, København Ø. Det er en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og med tiltrædelse senest pr. 01-08-2021. Løn og ansættelsesvilkår forhandles efter gældende overenskomst mellem Region Hovedstaden og den pågældende faglige organisation.

Ansøgningsfrist er fredag den 14. maj 2021 kl. 12:00.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag og tirsdag i uge 20.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret