Region Hovedstaden

(Udløbet) Bioanalytiker til IHC+ teamet til Patologiafdelingen, Rigshospitalet

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vores IHC+ team mangler 3 dygtige bioanalytikere. Ønsker du et job på en spændende og travl afdeling, har du nu muligheden for at søge en fuldtidsstilling.

IHC+ teamet har bl.a. ansvar for immunhistokemiske analyser, FISH-analyser, fremfinding af afdelingens bestillinger, fremstilling af kontrolmateriale hertil samt skæring af bestillinger på vævstyper og resektater.

Da vores afdeling har sjældne diagnostiske opgaver fra hele Danmark, byder vores team på et unikt analyserepertoire.

Teamet har aktuelt 20 medarbejdere, heraf 2 med fagligt ansvar.

Vi søger nye kolleger som:

 • Er autoriserede bioanalytikere med interesse/erfaring inden for patologi
 • Er fleksibel og ansvarsbevidst med fokus på høj faglig kvalitet
 • Har gode samarbejdsevner og som kan arbejde selvstændigt
 • Bidrager til det gode arbejdsmiljø
 • Har et godt ”drive”/stort gå-på mod
 • Besidder humoristisk sans trods travlhed
Vores nye kolleger må gerne have erfaring med patologispecialet og gerne praktisk indsigt i- og erfaring med nogle af opgaverne i IHC+ teamet

 • Kørsel af IHC-analyser (Platforme: Ventana, Omnis og Autostainer)
 • Mikroskopi af IHC-kontroller
 • Fluorescerende In Situ Hybridisering, præparation og tælling
 • Mikrotomi af bestillinger og resektater
 • Automatisk mikrotomi af kontroller på AS410
 • Oplægning og aflevering af glas til diagnostik
 • TMA fremstilling
Erfaring med IHC/FISH er velkomment, men ikke et krav, hvis du er den rigtige kandidat. Der vil foregå en grundig og struktureret oplæring af nyansatte. Vi forventer ikke nødvendigvis man oplæres i alle opgaver.

Efter endt oplæring forventes det at man indgår i afdelingens forskudte arbejdstider ca. 2 gange om ugen i tidsrummet 06-18.

Om Patologiafdelingen
Patologiafdelingen er en del af Rigshospitalets Diagnostiske Center og yder højt specialiseret diagnostik for Rigshospitalets afdelinger, Bispebjerg Hospital og Bornholm. Desuden modtages prøver fra praksissektoren samt fra Færøerne og Grønland.

Patologiafdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af den ledende bioanalytiker og den ledende overlæge. Patologiafdelingen er normeret til ca. 190 ansatte, hertil mange tilknyttede forskere. I driften er der ca. 115 bioanalytikere og laboratoriemedhjælpere fordelt i fem laboratorieteams, ca. 56 læger, 7 lægesekretærer, to obduktionsteknikere, en kemiker, en bioinformatiker samt flere molekylærbiologer.

Afdelingen er beliggende på 2 matrikler. Det diagnostiske arbejde foregår i Teilumbygningen på Rigshospitalet, mens vores eksperimentelle forskningsenhed, Bartholin Instituttet, er beliggende på Biocenteret.

Vores målsætning er at yde suveræn analyse og diagnostik hver dag.

Alle faggrupper arbejder således for i fællesskab at give patienterne den bedst mulige diagnostik, og vi lægger stor vægt på det gode samarbejde med høj grad af service og kvalitet inden for vores 3 kerneydelser; diagnostik, forskning og uddannelse.

Afdelingen deltager i prægraduat uddannelse af alle relevante faggrupper. I relation til bioanalytikeruddannelsen modtager afdelingen ofte op til 15 studerende ad gangen, som er i praktik i de praktiske laboratorieopgaver i alle afdelingens teams, når de ikke modtager undervisning i de nyistandsatte øve- og teorilokaler.

Løn og ansættelsesforhold

Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker Sanni Charlotte Pedersen, mail: Sanni.Pedersen@regionh.dk eller på telefonnummer: 35459449

Ansøgningsfristen er den 10. maj 2021. Vi forventer at afholde samtaler i ugerne derefter. Ansøgningen skal indeholde CV, autorisationsbevis samt andre relevante oplysninger. Stillingerne ønskes besat snarest muligt.

Om Diagnostisk Center

Rigshospitalet har ca 12.000 medarbejdere. Patologiafdelingen er placeret i Diagnostisk Center, der er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1600 medarbejdere. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning.Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret