Region Hovedstaden

Afdelingslæge til Gastroenheden, Medicinsk sektion, Amager- og Hvidovre Hospital

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Pr 1.november 2021 eller snarest derefter ønskes besat en stilling som afdelingslæge.Kvalifikationer

  • Ansøger skal på ansættelsestidspunktet være speciallæge i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Ansøger anmodes om at beskrive sine kvalifikationer i forhold til de 7 lægefaglige kompetencer.


Medicinsk ekspert

  • Vi vil gerne ansætte en ansøger, der har erfaring/interesse indenfor øvre gastrointestinale sygdomme som dyspepsi og refluks, og om muligt også har erfaring med anvendelse af ph-måling, manometri og impedans undersøgelser.
  • Ansvarsområde kan deles med ét af afdelingens øvrige kerneområder indenfor udredning og behandling af patienter med kompliceret pankreas sygdom, kronisk inflammatorisk tarmsygdom eller svære leversygdomme inkl. portal hypertension. Erfaring med både øvre og nedre endoskopi er en fordel.
  • Ansøger som desuden har forskningserfaring indenfor specialet vil blive foretrukket


Kommunikation

  • Gode evner og evt. uddannelse indenfor kommunikation er kvalificerende.


Samarbejde

  • Evne og vilje til et bredt samarbejde både indenfor og udenfor hospitalet og på tværs af faggrupper er en forudsætning. Der ønskes erfaring med arbejde i tværfaglige teams.


Ledelse og administration

  • At speciallægen kan prioritere med fokus på muligheder frem for begrænsninger i specialets udvikling. Et centralt område vil være en styrkelse af såvel ambulatorievirksomhed som patientforløb for indlagte patienter. At kunne bidrage til at eget specialområde udvikles og ønsket om etablering af nye behandlings muligheder vil være kvalificerende.


Sundhedsfremmer

  • Erfaring med og lyst til at arbejde i og med patientinddragelse prioriteres højt.


Akademiker

  • Ansøger med videnskabelig erfaring og tankegang foretrækkes.Erfaring som vejleder ses gerne ligesom erfaring med præ-og postgraduat undervisning er kvalificerende og prioriteres højt. Det er en forudsætning for ansættelse i afdelingen at speciallægen ønsker at indgå aktivt i afdelingens samlede uddannelsesfunktion samt deltager i videnskabeligt arbejde.


Professionel

  • Speciallægen forventes at være åben, fleksibel og loyal samt kunne arbejde selvstændigt på et højt fagligt niveau – og være en god kollega. Det er en forudsætning at speciallægen er bekendt med juridiske og etiske aspekter af lægearbejdet og efterlever disse.


I Gastroenheden varetages både den medicinske og kirurgiske gastroenterologi og afdelingen er grenspecialiseret indenfor begge disse specialer.

Enheden har 146 senge (heraf 34 medicinske, samt 48 fælles medicinske og kirurgisk gastroenterologiske senge), et stort integreret endoskopiafsnit samt ambulatorier indenfor begge specialer.

Gastroenheden betjener planlægningsområde syd i Region Hovedstaden med ca. 550.000 borgere hvad angår såvel kirurgi som medicinsk gastroenterologi og hepatologi.

I Gastroenheden har vi ca. 12.000 indlæggelser, 14.000 endoskopier samt ca. 45.000 - 50.000 ambulatoriekontakter Derudover varetager enheden en række Regions- og Højtspecialiserede funktioner både indenfor det medicinske og det kirurgiske område.

I forbindelse med Hospitalsplanens gennemførelse er Hvidovre Hospital blevet områdehospital med stor akut-funktion i Område Syd

Den gastromedicinske del har Regions- /Højtspecialiseret funktion indenfor inflammatoriske tarmsygdomme, autoimmune leversygdomme og avanceret endoskopi samt endoskopisk behandling af kompliceret akut og kronisk pankreatitis, udredning af dysmotilitet og akalasi og udredning af portal hypertension samt cirrose med komplikationer – ifølge Specialeplan 2017.

Den der ansættes skal kunne indgå som et aktivt og kompetent medlem af afdelingens ledergruppe samt deltage i bagvagt ved Gastroenhedens medicinske sektion sammen med de øvrige vagtbærende overlæger, afdelingslæger og 1.reservelæger. Dette indebærer 10-14 skiftet vagt med rådighedstjeneste fra bolig.

Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos Ledende overlæge, dr.med. Inge Nordgaard-Lassen, Gastroenheden 360, Tlf: 3862 6005

Ansøgning fremsendes online via nedenstående link og skal være os i hænde senest den 1. maj 2021 . Samtaler kan forventes umiddelbart efter

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret