Region Hovedstaden

Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet søger sygeplejerskekollegaer, der vil ”være god til blod” med ansættelsesstart i ambulat...

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi er i gang med at skabe en fælles og stærk Afdeling for Blodsygdomme for regionens hæmatologiske patienter med fysisk placering på Rigshospitalet. Vores nye afdeling er for nyligt vokset ved en sammenlægning af afdelingerne på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Vi er i gang med at samle afdelingerne fysisk på Rigshospitalet, og vores ambulatorie på Herlev Hospital følger med til efteråret 2021. Vi søger nye sygeplejerskekollegaer, der har mod på og lyst til at starte deres ansættelse i ambulatoriet på Herlev Hospital og flytte med, når ambulatoriet flytter fysisk ind på Rigshospitalet i efteråret 2021.

Om vores speciale

I specialet kommer vi helt tæt på patienter og deres pårørende, og nogle lærer vi at kende for livet. Blodsygdomme kan både være af akut og kronisk karakter, og vores patientforløb kan derfor både være intensive og korte, og de kan strække sig over en lang periode. Sygeplejen hos os er kendetegnet ved at være nærværende og omsorgsfuld. Vi møder patienterne og deres pårørende, når tæppet er revet væk under dem; der hvor de er allermest sårbare. En sygeplejerske hos os fortæller:

”De lange forløb giver så meget mening, fordi vi får så gode relationer til dem som familie. Jeg er der på både de gode og de dårlige dage” - sygeplejerske i Afdeling for Blodsygdomme.

Vi modtager patienter til udredning og behandling af forskellige typer af blodsygdomme, lymfekræft, knoglemarvskræft og også godartede blodsygdomme. En del af behandlingen kan bestå af autolog knoglemarvstransplantation. Vi varetager behandlinger med bl.a. cytostatika, antistoffer og blodprodukter. Herudover er der selvstændige opgaver i forhold til information om og vejledning i understøttende behandling, ernæring, håndtering af smerter og rehabiliteringssamtaler. Vi lægger særlig vægt på information og undervisning af patienter, pårørende og kollegaer. Desuden har vi et tæt samarbejde med afdelingens kliniske forskningsenhed i forbindelse med protokollerede behandlinger.

Om vores hverdag

Vi er en afdeling, hvor der er plads til observationer og snak mellem fx læge og sygeplejerske:

”Jeg er glad for mine kolleger i mit team. Teamet er stærkt, og vi har respekt for hinandens kompetencer. Vi har det sjovt og vi kender hinanden rigtig godt. Det giver tryghed og lyst til at møde op.” Camilla, sygeplejerske.

I det daglige arbejder sygeplejerskerne i makkerpar, hvilket giver mulighed for konstant sparring og tryghed i vores sygepleje, da vi ofte møder komplekse patienter, som er indlagt med bivirkninger eller komplikationer til behandlingen. Det betyder i praksis, at patienterne, trods samme sygdom, har behov for meget forskellig behandling, da årsagen til indlæggelsen kan spænde vidt. For at løse den komplekse plejeopgave har vi valgt, at der er ansat farmakonomer i vores afdeling til at varetage den daglige medicinhåndtering og administrering. Om det fortæller en sygeplejerske

”Min dag bliver god ift. at farmakonomer tager et kæmpe ansvar ift. medicinen. Jeg samarbejder også med fysioterapeuter og diætister. Jeg bliver tryg ved tanken om, at de har styr på deres områder, og jeg har på mit, jeg bliver faktisk tryg på patientens vegne.” - Camilla, sygeplejerske.

Det ligger os meget på sinde, at vi altid er der for hinanden. Som sygeplejerske hos os følger du et introduktionsprogram. Du får en mentor som hjælper dig med dit kompetenceprogram, og en ”Buddy” som du følges med til dagligt.

  • Et grundkursus i ”Hæmatologisk Sygepleje.”
  • Fælles refleksion med kliniske sygeplejespecialister, hvor emnet kan være et kompliceret patientforløb, nye tiltag i sygeplejen, nye behandlinger etc.
  • Simulationstræning.
  • Kemokursus.
  • Efteruddannelse fx specialuddannelsen i ”kræftsygepleje” eller andet relevant.
Om ansættelsen

Vi kan tilbyde dig et job i vores fælles afdeling, der er præget af stærk faglighed og et godt samarbejde mellem alle faggrupper. Ambulatoriet på Herlev Hospital mangler nye sygeplejerskekollegaer fra den 1. juni 2021 eller efter aftale til fast ansættelse. Stillingen er i dagvagt med få senvagter og ambulant weekendarbejde.

Ansættelsessamtaler holdes løbende.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst møde os over en kop kaffe og fornemme stemningen. Du kan kontakte afdelingssygeplejerske Betina Van Overeem på tlf. 38681536.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret