1-årig 20% delestilling som overlæge ved Afdeling for Blodsygdomme og Genomisk Medicin, DIA søges | JobDanmark
Region Hovedstaden

1-årig 20% delestilling som overlæge ved Afdeling for Blodsygdomme og Genomisk Medicin, DIA søges

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
En 1- årig 20% delestilling som overlæge ved Region Hovedstaden med tjeneste ved Rigshospitalet, CKO, Afdeling for Blodsygdomme og Genomisk Medicin, DIA, er ledig til besættelse pr. 1.5.2020.

Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver

Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet varetager den højt specialiserede, regionale hæmatologi for hele Region Hovedstaden, hvor afdeling på Herlev-Gentofte Hospital fra 1/11 er en udefunktion til Rigshospitalet. Endvidere har Afdeling for Blodsygdomme ansvar for yngre ALL patienter, amyloidose, hypereosinofilt syndrom, sjældne medfødte penier og hæmoglobinopatier og allogen transplantationsaktivitet i Region Hovedstaden, Region Sjælland og delvist RegionSyd. Afdeling for Blodsygdomme varetager desuden højt specialiseret funktion i relation til trombose- og hæmostasesygdomme (herunder sjældne trombocytopatier) for Østdanmark.

Afdeling for Blodsygdomme er på begge matrikler teaminddelt, hvor hvert Team er specialiseret i diagnostik og behandling af større hæmatologiske sygdomsgrupper.

Aktuelle stilling kombineres med en 80% ansættelse i det benigne Team på Blegdamsvejmatriklen med ansvar for sjældne trombocytopatier.

Kvalifikationer og stillingbeskrivelse for delestilling mellem Afdeling for Blodsygdomme og Genomisk Medicin

Der ønskes en speciallæge i hæmatologi til en klinisk delestilling på Genomisk Medicin mhp etableringen af en rationel og effektiv variantfortolkning samt klinisk afrapportering af genomundersøgelser for arvelige trombocytsygdomme i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Ansøgeren skal sammen med en overlæge fra Genomisk Medicin udforme svarafgivelse på helgenomsekventering som tilpasses trombocytsygdommens karakter og rekvirentens indsigt i genetisk testning. Ansøger skal medvirke til at organisere og deltage i multidisciplinære tværfaglige konferencer med henblik på at tolke de påviste varianter ud fra viden om deres frekvens, in silico programmer, funktionelle in vitro og in vivo studier, samt videnskabelig litteratur.

Desuden skal ansøgeren anvende viden om patientens symptomer, arvegangen for den pågældende sygdom samt patientens familiehistorie til at vurdere den kliniske betydning af den påviste variant.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Amtsrådsforeningen og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Kjeldsen, tlf. 3545 8372. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres samme sted eller på www.dadl.dk eller

www.rigshospitalet.dk

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for kvalifikationer indenfor diagnostik og behandling af sjældne arvelige trombocytopatier samt en beskrivelse af visionen for det forestående arbejde.

Ansøgningen sendes via linket senest 19-4-2021 kl. 12.00.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret