Region Hovedstaden

Afdelingslæge / Overlæge med tilknytning til fødeområdet, Herlev

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job


Ved Afdeling for Kvindesygdomme, graviditet og fødsler, Herlev og Gentofte Hospital er et et-årigt vikariat ledigt til besættelse som enten afdelingslæge eller overlæge afhængig af kvalifikationer, med tilknytning til fødeområdet. Stillingen ønskes besat 010721 eller snarest derefter.Obstetrik/fødeområdet er inddelt i:

  • Obstetrisk klinik med fødegang, in house fødeklinik, fødemodtagelse, akut modtagelse for gravide (AMG) samt svangre ambulatorium og svangre- barselsgang
  • Føtalmedicinsk klinik
Gynækologien er inddelt i:

  • Gynækologisk klinik
  • Urogynækologisk klinik
  • Reproduktionsmedicinsk klinik
Fødeområdet består af 16 speciallæger inkl. aktuelle stilling, såvel overlæger som afdelingslæger fordelt i obstetrik og føtalmedicin. En af overlægerne er fagligt ansvarlig for det samlede obstetriske område, de øvrige overlæger er afsnitsansvarlige og/eller har andre faglige ansvarsområder. Alle Obstetriske speciallæger varetager specifikke og individuelle fag- og interesse-områder og har faste ambulatoriedage med mulighed for, at følge ’egne’ patienter. Der vil derfor være mulighed for, at ansøger indgår i et team med eget fagområde både i ambulatorier samt på hele fødeområdet.

Vicechefjordemødre er fast afsnits-tilknyttet til henholdsvis obstetrisk modtagelse, gravidmodtagelse, fødegange/klinik, svangre- barselsgang, føtalmedicin, jordemoderkonsultation og svangre ambulatorium. Den daglige ledelse af de enkelte afsnit foregår i tæt tværfagligt samarbejde med de obstetriske speciallæger. Afdelingen har regions- og højt specialiserede funktioner inden for det obstetriske område, herunder OASIS, og har for nuværende cirka 5.600 fødsler årligt. Udover varetagelse af kliniske opgaver, prioriterer afdelingen i de kommende år at styrke den obstetrisk relaterede udvikling og forskning.

Føtalmedicinsk klinik er aktuelt bemandet med to overlæger og to afdelingslæger. En af overlægerne er fagligt ansvarlig for det føtalmedicinske område, en anden varetager opgaver af mere driftsmæssig karakter, begge i samarbejde med vicechefjordemoder. Afdelingen har en øget aktivitet begrundet i flere fødsler. Der er på fødeområdet i det daglige løbende og tæt samarbejde mellem Obstetrik og Føtalmedicin samt Neonatal- afdelingen med 3 neonatologiske overlæger tæt knyttet til afdelingen med fælles konferencer samt tæt kollegialt netværk også uden for arbejdstid.

Herudover har klinikken en genetisk rådgivning, der varetages af obstetrisk afdelingslæge og jordemoder med særlig faglig kompetence og interesse inden for området.Gynækologisk Obstetrisk Afdeling G har samlet ansat ca. 70 - 75 læger; der udgøres af 1 ledende overlæge, 2 professorer, speciallæger i form af afdelingslæger og overlæger; samt 25-28 uddannelseslæger på alle niveauer.

Afdelingen er en del af Københavns Universitet og har udover professorer ansat 6 kliniske lektorer samt ph.d. studerende og andre forskningsstuderende.På lederniveau har afdelingen en række faglige ledere på overlægeniveau samt tværfaglige afsnitstilknyttede ledere i ambulatorier, sengeafsnit, fødegang mm.Medio 2021 er Mor/Barn Center indflytningsklart, hvorfor vi indtager helt nye omgivelser på fødeområdet, der medfører unik mulighed for ny udvikling, patientflow og ændret struktur. Der er planlagt nyt Steno Diabetes Center ved siden af Mor/Barn Centeret.Kvalifikationer:

  • Ansøger skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik
  • Ansøger skal have interesse for obstetrik og have ønske om at videreudvikle sig fagligt
  • Ansøger skal være indstillet på at bidrage til undervisning og uddannelse af yngre kollegaer samt medicinstuderende.
  • Ansøger skal kunne varetage obstetrisk bagvagtsfunktion på en travl afdeling, der indeholder al slags obstetrik


Vi kan tilbyde:

En afdeling i udvikling og forandring i de kommende år med udflytning i et helt nyt Mor/Barn Center medio 2021, samt en meget fagligt engageret og dynamisk lægegruppe på fødeområdet. Du får hos os et spændende arbejdsliv med mulighed for udvikling og indflydelse.

Arbejdstilrettelæggelse:
Stillingen indebærer ca. 10 - 12 skiftet 2-holds drift med aften/nattevagt (såkaldt rådighedsvagt fra vagtværelse) i en struktur med to forvagter samt to bagvagter (en obstetrisk og gynækologisk) aften/nat, samt yderligere en mellemvagt kl. 13 – 21 hverdage og kl. 8 -17 i weekend og SH. Stillingen fordrer yderligere cirka 5 skiftet dagarbejde i weekenden. Aktuelt arbejdes ud fra 16 ugers arbejdstilrettelæggelse, hvor man møder ind til A/N vagt kl. 17.30.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge Helle Ejdrup Bredkjær, på telefon: 38682627, mobil: 2913 6089 eller via e-mail helle.ejdrup.bredkjaer.01@regionh.dk.
Ansøgningen udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller (se www.sst.dk).

Ansøgning med curriculum vita sendes via brug af link i nærværende stillingsopslag !


Ansøgningsfrist: 110421

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret