Region Hovedstaden

(Udløbet) Afdelingslægestilling er ledig til besættelse snarest på Anæstesiologisk Afdeling, Amager Hvidovre Hospital

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
På AHH er en afdelingslægestilling ledig til besættelse snarest.AHH er et travlt akuthospital, hvor anæstesiafdelingens store interesse ligger inden for perioperativ medicin med optimering af patienternes status ifm operation er omdrejningspunktet for et godt akut operativt patientforløb.

Afdelingen har en mangeårig udviklings- og forskningstradition inden for området hæmodynamisk optimering af dårlige operationspatienter. Afdelingen har et professorat inden for emnet og flere Ph.D.-forløb i gang inden for området ’optimering af det kirurgiske patientforløb’.

Ansøgeren bør bl.a. kunne se sig selv med interessere og deltagelse i videreudvikling af disse fagområder, men hvis ansøger har egne tanker om forsknings- og udviklingsemner, hører vi naturligvis gerne om dette. Begrundede forskningsmæssige ambitioner eller dokumenteret erfaring, vil således være en ekstra kvalifikation for ansættelse.

Ydermere huser AHH Danmarks største fødeafdeling, samt en stor Børneafdeling, hvorfor den del af anæstesiarbejdet bl.a. med modtagelse af akut dårlige børn.

Afdelingen står for lægebemandingen til Akutlægebil Syd.Afdelingen har stor uddannelsesmæssig forpligtelse overfor en betragtelig mængde medarbejdere i forbindelse med præ- og postgraduat undervisning og uddannelse, hvorfor ansøgeren skal have forståelse for arbejdet med uddannelse og supervision af yngre kolleger, samt andre medarbejdere.Ansøgeren skal være idérig, kunne kommunikere med mange forskellige faggrupper, holde af at arbejde i et komplekst miljø, være god til at finde løsninger på mange differentierede opgaver, være interesseret i konstant forandring, kunne tage lederskab, samt være indstillet på at indgå i et tæt og nært kollegafællesskab med en stor mængde dedikerede og engagerede medarbejdere.

Yderligere skal ansøgerens kompetencer indeholde godt humør, engagement, loyalitet, interesse for andre mennesker, forståelse for helheden, godt kollegaskab, samt ikke mindst faglig indsigt.Det lægelige vagtberedskab på afdelingen består af fem læger i tilstedeværelsesvagt, og én læge i tilkaldevagt.Yderligere information og stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til afdelingsledelsessekretær Anette Heber på anette.heber.01@regionh.dk eller til ledende overlæge dr.med. Claus Lund på claus.lund@regionh.dk ved yderligere spørgsmål.Motiveret ansøgning kan f.eks. udformes med baggrund i de syv lægeroller og bedes tilsendt elektronisk.Ansøgningsfrist: 16.04.21 kl. 10.00

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret