"Kom trygt hjem" - vi søger sygeplejersker til vores udskrivelsesteam | JobDanmark
Region Hovedstaden

"Kom trygt hjem" - vi søger sygeplejersker til vores udskrivelsesteam

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Dit liv – vores styrke er Akutafdelingens motto. Mulighederne for at diagnosticere sygdom og iværksætte effektiv behandling sker i dag hurtigere og hurtigere. Imidlertid kan der hos særlige patienter være behov for supplerende tiltag, hvis udskrivelsen med afsæt i den aktuelle situation samtidig skal opleves tryg og sammenhængende af både patient og pårørende.

I september 2018 oprettede vi et udskrivningsteam, som består af 5 udskrivelsessygeplejersker og 5 fysioterapeuter. Det er en succes- både i Akutafdelingen, kommunerne og for patienter og pårørende. Det betyder at teamet har travlt, og vi skal have flere opgaver og savner derfor flere kolleger.

Udskrivningsteamet bidrager til, at patienter med særlige behov hjælpes til at komme trygt hjem. Det sker bl.a. gennem afdækning af den enkelte patients behov og iværksættelse af relevante sygepleje- og behandlingsmæssige tiltag, der bidrager til rette hjælp og sammenhæng i sygdomsforløbet, samt at relevante samarbejdspartnere involveres. Ligeledes er der opsøgende og pædagogiske opgaver i forhold til patienter, pårørende, hjemmepleje og plejecentre i forbindelse med patienter som indlægges gentagne gange, og hvor bedre alternativer kan forsøges organiseret.

Som udskrivningssygeplejerske vil du skulle samarbejde med teamets sygeplejersker, fysioterapeuter, læge og patienter, pårørende, kollegaer i Akutafdelingen samt samarbejdspartnere i primær sektor. Udskrivningsteamet har en telefonisk rådgivende funktion som kommunerne kan benytte som sparring i det enkelte forløb.
Derudover varetager Udskrivningsteamet også fremvisningen af indbragte døde patienter til pårørende. Denne opgave er der individuel og grundig oplæring til, før opgaven selvstændigt kan varetages.

Vi forventer:

 • Er fagligt velfunderet og reflekterende
 • Du har en interesse i at udvikle det tværsektorielle samarbejde og interesseret i mulighederne i fremtidens nære sundhedsvæsen
 • Kan arbejde selvstændigt såvel som i team
 • Har lyst til at arbejde innovativt og ikke afstår fra at afprøve noget nyt
 • Vil dele viden og faglige overvejelser med dine kollegaer
 • Trives i en hverdag med højt arbejdstempo og formår at holde overblik
 • Er omstillingsparat, da vi af erfaring ved, at arbejdsopgaverne løbende bliver ændret og tilpasset.
 • Erfaring fra primær- og/eller sekundær sektor er en fordel
Vi tilbyder:

 • Individuelt introduktionsprogram afhængig af dine kompetencer
 • Et tæt samarbejde såvel monofagligt, tværfagligt som tværsekorielt
 • Et miljø, hvor fagligheden spiller en stor rolle
 • Et team der har et godt kollegialt sammenhold socialt, såvel som fagligt
 • Meget engagerede kollegaer, hvor humor også har stor betydning
 • Gruppesupervision hver 3. måned
Rammer og vilkår:

Stillingen er en 28-34 timers stilling, med fast weekendvagt hver 3 weekend. Derudover deltagelse i helligdagsvagter. Det er en fast stilling.
Teamet er i første omgang besluttet til at skulle være tilstede kl. 8-18 hver dag. Arbejdsugen vil være tilrettelagt sådan at der er en til to vagter hvor du møder kl. 8-18, hvor de andre dage er kl. 8-14.
Du vil være i teamet i 75% af din arbejdstid og i Akutafdelingens Triage/vurderingsområde i 25% af din arbejdstid, hvor enten aftenvagt og/eller nattevagt også vil være en del af planlægningen. Arbejdet i den øvrige afdeling er for at fastholde kompetencer i den akutte sygepleje.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Lyder stillingen som noget for dig - og vil du vide mere om, hvordan dit nye arbejdsliv kan se ud, så kontakt afdelingssygeplejerske Gry Rosenmai på direkte tlf.: 48 29 34 00, eller på gry.rosenmai@regionh.dk. Derudover kan du ringe til Udskrivningsteamet på 4829 3520 hvis du vil høre nærmere om hvad funktionen indebærer.

Ansøgningsfrist:

Fredag den 16.4 2021 kl. 12. Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret