Afdelingslæge/overlæge til Klinisk Immunologisk Afdeling, Vævstypelaboratoriet, Diagnostisk Center, Rigshospitaletet | JobDanmark
Region Hovedstaden

(Udløbet) Afdelingslæge/overlæge til Klinisk Immunologisk Afdeling, Vævstypelaboratoriet, Diagnostisk Center, Rigshospitaletet

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Det diagnostisk Immunologiske fagområde ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Diagnostisk Center, Rigshospitalet, søger speciallæge i klinisk immunologi pr. 01.06.2021 eller snarest derefter.

Vi søger en speciallæge med god teoretisk immunologisk viden samt erfaring med arbejde inden for analysemetode og fortolkning af diagnostisk immunologi. Vævstypelaboratoriet varetager transplantationsimmunologi og diagnostisk immunologi på højt specialiseret niveau.

Om fagområdet
Området for diagnostiske immunologi varetager:

 • Diagnostik og monitoreringen af børn og voksne med immundefekt/immunologisk dysfunktion.
 • Diagnostik af autoimmune sygdomme.
 • Monitorering af knoglemarvsfunktion.
 • Diagnostik af leukæmi- og lymfom-sygdomme hos børn.
 • Behandlingsmonitorering af ”minimal restsygdom” (MRD) hos børn og yngre voksne med leukæmi.
Det diagnostiske arbejde planlægges i samarbejde med de behandlende klinikere og andre diagnostiske afdelinger i ind- og udland. Diagnostik af immundefekt, immunologisk dysfunktion og autoimmunitet varetages for det østdanske område. Området er nationalt center for MRD-monitorering af alle børn og yngre voksne med leukæmi, en funktion der varetages i samarbejde med andre, godkendte MRD-laboratorier i Norden og Europa.

Det diagnostisk immunologiske områdes ledes af en overlæge og to afdelingsbioanalytikere. Speciallæger og akademisk personale arbejder i et tværfagligt team, hvor det vægtes at alle med tiden kan supplere hinanden inden for områdets funktioner udover at hver speciallæge eller akademiker besiddere/udvikler specialkompetencer inden for et eller flere mere afgrænsede områder.
Områdets forskning fokuserer på immunologisk dysfunktion og immunrekonstituering efter bl.a. infektion og i relation til bl.a. leukæmibehandling samt monitorering af leukæmisk restsygdom.

Arbejdsopgaver

 • Analyse og fortolkning til påvisning af auto-antistoffer ved indirekte immunfluorescens samt automatiserede ELISA analyser i relation til autoimmun diagnostik. Et område med stort udviklingspotentiale.
 • Analyse og fortolkning i klinisk/diagnostisk kontekst af flowcytometriske-, funktionelle- og cellulære-analyser samt planlægning af udredning med henblik på verifikation af påviste genetiske varianters betydning indenfor immundefekt diagnostik.
 • På sigt desuden arbejdsopgaver inden for leukæmi diagnostik og MRD-monitorering ved avancerede flowcytometriske analyser.
 • De daglige arbejdsopgaver løses i tæt samarbejder med områdets faglige ansvarlige overlæge og det faste akademiske team der består af 2 cand.scient.er, 2 afdelingslæger samt i et tværfagligt samarbejde med afdelingsbioanalytikerne og bioanalytikerne.
 • Dialog og diskussion af resultater med de kliniske samarbejdspartnere og kollegaer fra andre diagnostiske afdelinger.
 • Metodeudvikling, teknisk support, kvalitetskontrol.
 • Undervisning af bl.a. bioanalytikere og uddannelsessøgende læger.
 • Forskning inden for fagområdet.
Vægtede kvalifikationer

 • Solidt og bredt kendskab til immunologiske problemstillinger.
 • Bred erfaring med immunologiske analysemetode og fortolkning af bl.a. avanceret flerfarvers flowcytometri, funktionelle/cellulære analyser samt autoimmunanalyser.
 • Gerne erfaring med fortolkning af genetiske analyser i relation til bl.a. Immundefekt diagnostik.
 • Erfaring med analyseudvikling, kvalitetssikring og organisering af laboratoriefunktioner.
 • Stor motivation til at udvikle sig til specialist i vores fagområder samt evne til at være faglig ekspert i et stort repertoire af analyser.
 • Interesse for nyeste faglige viden.
 • Være en loyal holdspiller med gode samarbejdsevner.
 • Interesse for tværfagligt samarbejde, så vedkommende kan varetage rådgivning, herunder tæt kommunikation med områdets bioanalytikere, øvrige akademikere, andre laboratorier og de behandlende klinikere.
 • Have interesse for og gerne dokumenteret erfaring med tværfaglig undervisning og formidling for bl.a. bioanalytikere, læger i speciallægeuddannelse og evt. lægestuderende under studiet.
 • Dokumenteret relevant forskningserfaring ser vi som en stor fordel.
 • Uddannelsesbaggrund: Speciallæge i klinisk immunologi.
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er ugentligt 37 timer. Stillingen er forbundet med vagtforpligtelse omfattende aften/nat-vagtfællesskab med Region Hovedstadens Blodbank der primært varetages af uddannelseslæger og afdelingslæger.

Ved ansættelse som overlæge er løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes lønnings- og takstnævn. Ved ansættelse som afdelingslæge er løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes lønnings- og takstnævn.
I henhold til aftale mellem Danske Regioner og relevant organisation.

Ansøgning
Ansøgningen skal bygges op mht. de 7 lægeroller, og ansøgeren bedes tilkendegive om der søges på overlæge eller afd. læge niveau. Ansøgningen mærkes ”VTL-speciallæge” og indsendes sammen med CV, publikationsliste, speciallægeautorisation samt evt. andre relevante papirer, så vi har den senest mandag d. 12. april 2021 kl. 12.00.

Yderligere information
Spørgsmål til stillingen og funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til områdeansvarlig overlæge. ph.d. Hanne Marquart, tlf.: 3545 6767, Vævstypelaboratoriet, afsnit 7631, Rigshospitalet.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret