Afsnitsledende overlæge til åbent ungdomspsykiatrisk afsnit B103, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg | JobDanmark
Region Hovedstaden

(Udløbet) Afsnitsledende overlæge til åbent ungdomspsykiatrisk afsnit B103, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi søger en overlæge til en spændende klinisk hverdag, med et højt fagligt niveau for udredning og behandling. Der ses et bredt spektrum af psykiatriske lidelser blandt patienterne.

Vores miljø er præget af høj faglighed, struktur og fokus på det gode patientforløb. Vi arbejder løbende med kvalitetsudvikling.

Der er et nært samarbejde mellem alle centerets døgnafsnit og et særligt tæt samarbejde mellem de to åbne døgnafsnit for unge.

Overlægen indgår i afsnitsledelsen sammen med afdelingssygeplejersken.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling døgn består af 7 kliniske afsnit.

Vi tilbyder

  • Gode udviklingsmuligheder såvel fagligt som ledelsesmæssigt.
  • Et godt lægefagligt miljø, hvor vi på tværs af afsnit søger at bruge den enkeltes særlige kompetencer
  • BUC har et aktivt forskningsmiljø med gode muligheder for at blive støttet og vejledt i egne eller nye projekter
Vores forventninger

  • Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, har relevant klinisk erfaring, gode samarbejdsevner og højt engagement
  • Du har erfaring med ledelse og udvikling, gerne Lean-baseret
  • Du kan bevare roen i en, til tider, travl og uforudsigelig hverdag
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat pr. 1. juli 2021 eller snarest derefter.

Som speciallæge ansættes du med vagtforpligtigelse. Der er p.t. etableret ”frivillig” bagvagtsordning bestående af speciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for at en del af centrets speciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst for overlæger.

I henhold til lovkrav, skal der ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, forevises blank børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Ansøgningsprocedure
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte klinikchef Jan Birnbaum Kristensen på 24 94 85 20, jan.birnbaum.kristensen@regionh.dk eller klinikchef Nina Staal på 50 51 51 05, Nina.Staal@regionh.dk, hvor også ”stillingsbeskrivelse for overlæge i afsnitsledelse” kan rekvireres.

Ansøgningsfristen er mandag den 12. april 2021.
Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante bilag sendes via link.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. april 2021.

Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.

Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien"

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret