Afdelingslæge til Det udgående Børneteam, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup | JobDanmark
Region Hovedstaden

Afdelingslæge til Det udgående Børneteam, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Dag- og døgnafsnit for større børn B201 udreder og behandler børn i alderen 7-13 år, der er henvist for psykisk sygdom eller psykisk udviklingsforstyrrelse af et betydeligt omfang, der kræver udredning og eventuel behandling under indlæggelse.

Der er tale om børn med meget komplekse psykiatriske problemstillinger herunder psykotiske tilstande, affektive lidelser, tilpasningsreaktioner, atypiske spiseforstyrrelser, funktionelle lidelser og neuropsykiatriske lidelser.

Vi arbejder ofte tæt sammen med pædiatriske afdelinger omkring vores patienter og har et tæt samarbejde med vores kollegaer på andre afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk center, såvel ambulatorierne som Døgnafsnit for unge og Akutafsnittet.

Samarbejdet med forældrene er en prioriteret indsats, da vi ikke mener, at vi kan skabe positive forandringer for barnet uden forældrenes tilstedeværelse og inddragelse. På døgnafsnittet er der altid en forælder medindlagt.

Det udgående team
Vi har til afsnittet tilknyttet udgående funktion, som er blevet udvidet, og derfor ønsker vi at ansætte en afdelingslæge, der i rollen som teamleder skal varetage undersøgelse og behandling af børn før og efter indlæggelsesforløbet.

Da det drejer sig om børn med meget lavt funktionsniveau, skal der i det udgående team være tilbud om mulighed for at undersøge og behandle nogle børn i hjemmet eller på døgninstitution, så indlæggelse undgås.

Det udgående Børneteam består foruden en speciallæge af 3 pædagoger, 1 sygeplejerske samt afsnittets socialrådgivere. Der vil være et tæt samarbejde med afsnittets overlæger, afdelingssygeplejerske samt øvrige medarbejdere.

Med afsæt i en tværfagligt forankret indsats og med fokus på udviklingen af tværsektoriel sammenhæng er det afsnittets mål at yde patientforløb af høj kvalitet.

For at opnå den bedst mulige kontinuitet i behandlingsforløbene er det udgående team overordnet ledet af afsnitsledelsen på døgn- og dagafsnittet, som består af en afsnitsledende overlæge og afdelingssygeplejerske. Afsnittet deltager i den præ- og postgraduate lægeuddannelse.

Afsnittets medarbejderstab omfatter speciallæger, læger under uddannelse, specialpsykolog, psykologer, psykologer under uddannelse til specialpsykolog, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, fysioterapeut og lægesekretærer. Vi har et tæt samarbejde med lærerne fra den tilknyttede hospitalsskole.

På B201 kan speciallægerne ”vikariere” for hinanden f.eks. ved at deltage i behandlingsopgaver i dag- og døgnafsnittet.

Vi tilbyder
En spændende stilling, hvor du sammen med tværfaglige medarbejdere og afsnitsledelsen vil være med til at præge vores nye udgående team både mht. opbygning af struktur, arbejdsgange, kultur og faglighed.

Du vil blive ansat på et center præget af faglig stolthed, engagement og effektiv arbejdstilrettelæggelse. Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.

På B201 arbejder vi aktivt med forbedringskultur. Værdier som medinddragelse, tillid og gennemsigtighed hyldes. Afsnittene arbejder med udvikling og sikring af et godt arbejdsmiljø.

Vores forventninger
Du er uddannet speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, og ved siden af fagligt engagement og relevante kvalifikationer, besidder du gode samarbejdsevner og interesse for videreudviklingen af en tidssvarende børne- og ungdomspsykiatri. Du er desuden nysgerrig, selvstændig i dit job og har evnen til at finde kreative løsninger.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og ønskes besat 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Som afdelingslæge ansættes du med vagtforpligtigelse. Der er p.t. etableret ”frivillig” bagvagtsordning bestående af speciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for at en del af centrets speciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen.

Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Ansøgningsprocedure
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Anne Heurlin, anne.heurlin@regionh.dk eller 38 64 05 59.

Ansøgningsfristen er den 16. april 2021.
Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer m.m. sendes elektronisk via linket i opslaget.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 16.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.

Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien".

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret