Region Hovedstaden

Afsnitsledende overlæge til åbent psykiatrisk sengeafsnit på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød matriklen

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Kom og bliv del af en velfungerende afsnitsledelse og ledergruppe på et dynamisk og traditionsrigt center i Region Hovedstadens Psykiatri.

Du tænker måske, vi tager munden for fuld, men vi mener faktisk, hvad vi siger. Psykiatrisk Center Nordsjælland hviler på en stærk faglig tradition og en samarbejdskultur, der vægter den enkeltes betydning for fællesskabet, åben dialog, sparring og uhøjtidelig professionalisme.

Vi har igennem mange år videreført de idealer, der har skabt god behandling, patienttilfredshed, sammenhængende patientforløb og medarbejdertilfredshed, fordi vi mener disse kvaliteter går hånd i hånd.

Vi har også, som mange andre centre, oplevet at stå i et generationsskifte, og derfor har vi brug for dig til at videreføre det gode behandlingsarbejde på vores alment åbne sengeafsnit, 2221, i Hillerød.

Jobbet
Du vil blive en del af en velfungerende ledergruppe og en lægegruppe, som spiller aktivt ind på løsningen af centrets samlede opgaver - som søger medindflydelse og derved ruster os til at løse de faglige opgaver og udfordringer, som tegner behandlingen i en moderne og dynamisk behandlingspsykiatri.

Som centerledelse forventer vi, du sætter dine kompetencer i spil, både i det daglige behandlingsarbejde og i den samlede værdiskabelse på centret. Vores samarbejde med dig og den øvrige ledergruppe hviler på en fælles præmis om respekt, lydhørhed og samarbejde. Vi er her for at spille hinanden bedre og lykkes sammen.

Som afsnitsledende overlæge vil du sammen med afsnittets erfarne afdelingssygeplejerske sætte retningen for et velfungerende sengeafsnit med 16 sengepladser, hvoraf 3 er afsat specifikt til patientstyrede indlæggelser. Afsnittet har et nært samarbejde med centerets ambulante enheder, herunder FACT-teams, KAG-ambulatorier og regionsfunktionen for affektive lidelser.

Du vil også indgå i et tæt samarbejde med akutmodtagelsen, de lukkede intensive sengeafsnit og centrets øvrige åbne afsnit, med fokus på rette behandlingstilbud til rette tid og sted i behandlingsforløbene.

Vi er i gang med en stor udviklingsopgave i Region Hovedstadens Psykiatri, ”Bedre Behandling under indlæggelse”, som netop sætter fokus på at øge patientens udbytte af behandlingen i vores sengeafsnit. Vi har allerede en veletableret samarbejdsstruktur på tværs af ambulante enheder og sengeafsnit, men glæder os over at kunne sætte endnu mere fokus på behandlingen under indlæggelse, og på visitation, flow, udskrivelser, sammenhæng mellem behandlingstilbud og endnu bedre samarbejder med kommuner, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. Du vil naturligt blive en nøgleperson i dette vigtige udviklingsarbejde.

Om arbejdet på Psykiatrisk Center Nordsjælland
Vi arbejder målrettet ud fra en helhedsorienteret behandlingstilgang med fokus på inddragelse af patienter og pårørende. Behandlingsplansmøder og børne- og familiesamtaler er en naturlig del af arbejdet på vores sengeafsnit. Centerets prioriterede indsatser er implementering af kognitiv adfærdsterapi og Safewards. Indsatser der begge understøtter patienternes recovery-proces.

Vi har en stærk forskningstradition, særligt indenfor det affektive område og selvmordsforebyggelse, med stærke rødder i både sengeafsnit og ambulatorier. Er du forskningsinteresseret, vil det være naturligt, at du sætter dine evner i spil til glæde for centret og psykiatrien som helhed. Ønsker du at videreudvikle dine kompetencer indenfor ledelse, psykoterapi eller anden relevant efteruddannelse, understøtter vi naturligvis dette.

Er du yderligere interesseret?
Hvis du endnu ikke er overbevist, så er du måske slet ikke interesseret i et jobskifte på nuværende tidspunkt. Eller du har måske brug for at høre lidt mere om vores visioner, samarbejdskultur, ledelsesstøtte, vores forventninger og vores løfte til dig. Så skal du kontakte klinikchef Thomas Tellier på 40 25 88 69 eller afdelingssygeplejerske Kim Johansson på 28 89 40 96.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse efter aftale.

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfristen er den 15. februar 2021, kl. 12.00.

Ansøgning CV, dokumentation for uddannelse sendes online via linket andet sted på siden.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 8.

Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.

Om centret
Psykiatrisk Center Nordsjælland er beliggende på 3 adresser i henholdsvis Hillerød, Frederikssund og Helsingør med snart 20 afsnit og specialiserede ambulante enheder.

Yderligere oplysninger om Psykiatrisk Center Nordsjælland findes på www.psykiatri-regionh.dk

Læs og hør mere Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien".

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  3400 Hillerød

 • Oprettet:

  2021-01-12

 • Ansøgningsfrist:

  2021-02-15
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret