Region Hovedstaden

Afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet søger et antal afdelingslæger til vores grå stær team

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job


Stillingen er til besættelse snarest muligt. Der søges speciallæger i oftalmologi og der efterspørges

 • Speciallæge i oftalmologi
 • Gerne erfaring med grå stær kirurgi
 • Gerne EBO-eksamen
Den, der ansættes, kommer til at arbejde med patienter med forreste afsnits sygdomme, herunder specielt grå stær. Erfaring inden for grå stær kirurgi er en fordel, men afhængigt af erfaringsniveau tilbydes struktureret oplæring/videreuddannelse inden for grå stær kirurgi. Under sin oplæring i grå stær kirurgi vil afdelingslægen tilbringe hovedparten af sin tid i grå stær teamet med operationer og patientundersøgelser. Der er forventning om deltagelse i udvikling og forskning inden for grå stær kirurgi

Afhængigt af afdelingens behov og afdelingslægens interesse vil der være mulighed for arbejde i et af afdelingens øvrige teams, ligesom der vil være mulighed for deltagelse i afdelingens akutte vagtfunktion. Når afdelingslægen efter kortere eller længere tid er oplært (typisk efter ca 2.500 operationer) kan der, afhængigt af afdelingslægens interesse og afdelingens behov, være mulighed for subspecialiseret kirurgisk og/eller medicinsk oplæring i et af afdelingens øvrige teams.

Afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet lægger vægt på læring og uddannelse samt på et godt arbejdsmiljø med professionel kommunikation. Det er vigtigt for afdelingen at kombinere højt specialiseret ekspertise med evnen til at skabe helhedsorienterede patientforløb, så overgangene mellem de højt specialiserede funktioner ikke skaber barrierer for patienterne. Afdelingen er præget af høj faglighed, god kollegialitet samarbejde med fokus på forebyggelse af mobning samt tilfredshed med de faglige udfoldelsesmuligheder.

Den, der ansættes, får sin hovedbeskæftigelse på Glostrup matriklen, men kan gøre tjeneste på de andre matrikler.

Afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet er landets største øjenklinik. Der modtages patienter fra hele Region Hovedstaden samt fra landets øvrige regioner indenfor højt specialiserede funktioner. Øjenafdelingen er opdelt i faglige teams, der dækker alle oftalmologiens subspecialer. Hovedsædet er på Rigshospitalet, hvor også den akutte øjenvagt for hele regionen er placeret.

Afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet består af Rigshospitalet-Blegdamsvej, Rigshospitalet og Kennedycenteret. Herudover er der udefunktioner på Bornholms Hospital, Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), samt på Nordsjællands Hospital i Hillerød (NOHH). Grå stær teamet holder til på Glostrup matriklen.

Afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet varetager al akut oftalmologi for Region Hovedstaden og Grønland. Den er center for regionens kirurgi og de mere komplicerede ydelser.

Afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet er knyttet til Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med 4 kliniske professorer og 16 eksterne kliniske lektorer samt 5-10 ph.d.-studerende.

Afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet har en forskningsenhed, forskningsenheden for klinisk øjenfysiologi. Hovedområderne er klinisk øjenfysiologi og patofysiologi samt kontrollerede kliniske undersøgelser.

Afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet har flere ambulatorier, et sengeafsnit, tre operationsafsnit og et forskningsafsnit. Patienterne er både børn og voksne, i elektive og akutte patientforløb. Der opereres primært for grå stær, nethinde- og glaslegeme sygdomme, aldersforandringer på nethinden og øjenskader.

Der er ca. 360 ansatte i afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet, som har et tæt samarbejde på tværs af faggrupper, afsnit og funktioner og et årligt budget på ca. 270 mio. kr., heraf 130 mio. kr. til lønninger.

Et af Regionens mål i personalepolitikken er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.

Vi er en røgfri arbejdsplads.

Forudsætning for ansættelse er forståelse og beherskelse af det danske sprog

Stillinger i HovedOrtoCenteret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

En eller flere af de opslåede stillinger repræsenterer en udvidelse af speciallægestaben på Afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet-Glostrup. Ansættelse i disse forudsætter godkendelse af denne udvidelse, som først kan søges, når man har kvalificerede ansøgere, som afdelingen ønsker at ansætte.Yderligere oplysninger kan fås hos ledende overlæge Morten la Cour på morten.dornonville.de.la.cour@regionh.dk tlf. nr. 2132 0310

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos Merethe Breilev merethe.breilev@regionh.dk
Tlf. nr. 3863 4704

Ansøgningsfrist tirsdag d. 2.2.21 kl. 8.00

Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 8.2.21

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  2600 Glostrup

 • Oprettet:

  2021-01-12

 • Ansøgningsfrist:

  2021-02-02
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret