Region Hovedstaden

Afdelingslæge eller overlæge inden for endokrinologi på Nordsjællands Hospital

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vil du være en del af et fagligt inspirerende endokrinologisk team på Nordsjællands Hospital? Vi tilbyder et job med mulighed for at arbejde med masser af endokrinologi kombineret med arbejde inden for den brede interne medicin.

Stillingen

Stillingen ønskes besat snarest eller efter aftale af en speciallæge i endokrinologi, der ønsker at have særligt fokus på osteoporose og kalk-sygdomme og/eller thyreoideasygdomme. Der vil være mulighed for at forme stillingen i samarbejde med de øvrige endokrinologiske speciallæger, ligesom der kan aftales videreuddannelse inden for endokrinologiens subspecialer afhængigt af behov. Din hovedfunktion er i ambulatoriet med konsultationer eller med funktion som endokrinologisk bagvagt med tilknyttet stuegangsfunktion. Speciallægerne indgår som udgangspunkt i bagvagt, og du forventes at deltage i bagvagten ca. 2 - 3 gange pr. måned, undertiden med tilstedeværelse indtil kl. 20 i den fælles akutmodtagelse og efterfølgende opkald/indkaldelse fra bolig. Ca. hver 4. til 6. uge har speciallægen weekendfunktion.

Endokrinologisk sektion

Vi driver et stort endokrinologisk ambulatorium, der varetager behandling af ca. 6-7000 patienter. Vores aktiviteter spænder bredt og omfatter stort set hele det endokrinologiske spektrum. I forbindelse med vores osteoporose-klinik har vi etableret in-hospital frakturopsporing (Fracture Liaison Service) med en tilknyttet sygeplejerske, der har selvstændige patient-konsultationer. I forbindelse med vores thyreoidea-funktion har vi etableret ultralydsundersøgelse af skjoldbruskkirtlen i eget ambulatorium og inden for thyreoideologien og osteoporosen har vi sekretær-støttede ambulatorier. Vi behandler type 1 diabetes (inkl. insulinpumpebehandling), type 2 diabetes og har særlige endokrinologiske tilbud, heriblandt behandling af gravide med endokrinologiske sygdomme og særlige ambulatorier for unge med type 1 diabetes. Vi behandler desuden patienter med stabil binyre- og hypofysesygdom og foretager også initial udredning af disse patientkategorier. Endokrinologisk Ambulatorium har udstyr til fundusfoto og egen fodterapeut samt endokrinologiske sygeplejersker, der varetager behandling af patienter med diabetes og osteoporose og vi har et sygeplejerskedrevet diabetesteam, der selvstændigt går tilsyn på andre afdelinger på Nordsjællands Hospital. Vi er involveret i Diagnostisk Enhed og i skabelsen af en ny klinik for elektrolytforstyrrelser og hypertension. Som Steno Diabetes Center Copenhagen-partner har vi desuden igangsat en række supplerende behandlingstilbud til patienter med diabetisk nyresygdom, hjertesygdom og fodsår og samarbejder også omkring motionstilbud. Nye initiativer er i støbeskeen.

Med alle disse forskellige grene af endokrinologien på samme afdeling møder man som endokrinolog et bredt udsnit af vores speciales sygdomme samtidig med, at man kan dykke ned i sit subspeciale.

Vi holder dagligt endokrinologisk middagskonference og har ugentligt undervisning, herunder med opdateringer fra nationale og internationale kongresser og kurser. Til trods for en undertiden travl hverdag forsøger vi at holde fokus på et godt arbejdsmiljø.

Aktuelt er vi 11 speciallæger i endokrinologi og et skiftende antal HU-læger (endokrinologi), mange med tid til både forskning og klinisk arbejde.

Endokrinologisk forskning

Det endokrinologiske forskningsmiljø er opbygget og konsolideret over de seneste 20 år. Det har internationalt niveau og er særligt stærkt indenfor hypoglykæmi, insulinbehandling og osteoporose. Der er aktuelt 5 Ph.d.-studerende (læger) med tilknytning til endokrinologien, og nogle af afdelingens speciallæger er Ph.d.-vejledere for disse. I den endokrinologiske sektion er der en professor, en klinisk lektor og seks deleforskere. Forskningsgruppen råder over et laboratorium i tilknytning til Endokrinologisk Ambulatorium.

Om afdelingen

Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital varetager i tæt samarbejde med Kardiologisk Afdeling, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling og den gastromedicinske funktion specialefunktioner indenfor de seks specialer og behandling af intern-medicinske patienter og er en integreret del af den fælles akutmodtagelse. Afdelingens funktioner er centreret omkring Hillerød-matriklen.

Lægestaben på Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling omfatter aktuelt 1 ledende overlæge med speciale i nefrologi, 1 specialeansvarlig endokrinologisk overlæge, 1 professor, 15 overlæger, 7 afdelingslæger samt ca. 30 reservelæger. Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb inden for både nefrologi og endokrinologi samt almen medicin.

Om hospitalet

Nordsjællands Hospital er Region Hovedstadens store akuthospital for 315.000 borgere i Nordsjælland. Hospitalet har afdelinger og funktioner på tre adresser: Hillerød, Frederikssund og Sundhedshuset Helsingør. Hospitalet driver også Montebello - Afdeling for genoptræning, der ligger i Spanien. Nordsjællands Hospital er med sine 3.800 medarbejdere Nordsjællands største arbejdsplads. I 2024 tager Nordsjællands Hospital et helt nyt hospital beliggende i Hillerød i brug.

Kvalifikationer

Speciallægeuddannelse i Intern Medicin: Endokrinologi.

Professionalisme og engagement.

Vilje til tværfagligt samarbejde.

Højt lægefagligt niveau.

Ansættelsesvilkår

Hovedarbejdssted er Nordsjællands Hospital, Hillerød. Da afdelingen har funktioner på både matriklerne Hillerød, Frederikssund og Helsingør, kan man få flere tjenestesteder, jf. overenskomst for overlæger §2 stk 3. Der er mulighed for at tilgodese særlige interesser efter aftale (herunder forskning og udvikling) i arbejdsfunktion og -tilrettelæggelse. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge, Dr. Med, MHM, Lisbet Brandi på 4829 5993/2054 2458, eller specialeansvarlig overlæge, Ph.d. Peter Lommer Kristensen på 4829 6454 / 4084 5013.

Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer og bør indeholde specifikation af specielle interesseområder og ønsker. Ansøgningen vil blive faglig bedømt i henhold til gældende regler i Region Hovedstaden.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  3400 Hillerød

 • Oprettet:

  2021-01-08

 • Ansøgningsfrist:

  2021-02-01
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret