Sorø kommune

Center for Handicap og Psykiatri i Sorø Kommune søger afdelingsleder til Botilbuddet Sneppevej

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi søger en engageret leder med ledelseserfaring og faglig erfaring fra socialpsykiatriområdet. Stillingen er til dig, der gerne vil lede videreudvikling af et botilbud og som samtidig holder godt styr på driften. Vi er allerede i gang med flere forskellige spændende ting som f.eks. at implementere nye afklaringsforløb, nye måder at arbejde med måltidet på og implementering af en effektiv dokumentation og opfølgning på handleplaner og indsatsmål.

Center for Handicap og Psykiatri består af Sorø Kommunes samlede tilbud indenfor handicap- og socialpsykiatriområdet. Centeret indeholder botilbud, beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud, pædagogisk vejledning efter §85, opsøgende arbejde efter §99 og forebyggende indsatser i Kompasset efter §82 mv. Se organisationsdiagram.

Den ledige stilling er: afdelingsleder for psykiatri døgn, som rummer et længerevarende botilbud: Sneppevej. På Sneppevej er der cirka 38 medarbejdere og to teamledere, som både har ledelsesopgaver og indgår i den daglige praksis. Vi stræber efter en bred tværfaglighed og har både pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og en sygeplejerske ansat.

Målgruppen for tilbuddet er: borgere med psykisk sygdom og komplekse problemer, herunder misbrug og fysiske sygdomme. Indsatsen består i en længerevarende recoveryorienteret og rehabiliterende støtte, der kan muliggøre at borgeren opnår så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Vi lægger vægt på at samarbejdet med borgeren tager udgangspunkt i borgerens egne normer, værdier og præferencer – og at borgeren inddrages i samarbejdssammenhænge omkring eget liv og udvikling.

Du refererer til centerlederen og du vil blive en del af et lederteam, hvor der er to andre afdelingsledere for henholdsvis handicap døgn og handicap og psykiatri dag.

Dine primære opgaver:
 • Ledelse af teamledere og medarbejdere.
 • Driftsstyring inkl. økonomiansvar
 • Strategisk ledelse med fodfæste i kommunens visioner og strategier.
 • Organisatorisk/faglig udvikling og dokumentation..
 • Samarbejde internt i egen organisation og eksternt.
 • Arbejdsmiljøledelse

Vores forventninger til dig:
 • Du har ledererfaring og er en dygtig leder, der er interesseret i at udvikle egen ledelse og andres ledelse.
 • Du har relevant lederuddannelse.
 • Faglig erfaring – du sætter en tydelig standard for rehabiliteringsarbejdet og for faglighed mv.
 • Du arbejder konsekvent ud fra præmissen: Borgeren i fokus.
 • Du arbejder systematisk med organisatorisk udvikling, kvalitet, dokumentation, evaluering samt økonomi. Vi ønsker gennemsigtighed i hele centeret.
 • Du er en dygtig og tydelig kommunikator.
 • Du skaber samarbejde med brugere, pårørende, medarbejdere og frivillige mv., hvor fokus er på involvering og udvikling.
 • Du skaber følgeskab om løsning af kerneopgaver og et sundt arbejdsmiljø.
 • Du bidrager med forsat udvikling af centerets vision og udvikling.
Vi tilbyder dig:
 • En spændende stilling med mulighed for at prøve nye veje i det ledelsesmæssige og rehabiliterende arbejde.
 • Du bliver en del af to relativt nye ledelsesteams både i centerets lederteam og i ledelsesteamet på Sneppevej. Vi er meget interesserede i at udvikle samarbejdet sammen med dig.
 • Gode muligheder for uddannelse og for sparring med dygtige kollegaer.
 • Et lederteam og medarbejdere med faglig gejst og engagement.
 • Sorø kommune har en flad ledelsesstruktur og det giver gode muligheder for at komme tæt på beslutningsprocesser.
Løn og ansættelsesproces mv.:
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 18. maj kl. 12.00
Første ansættelsessamtale afholdes den 25. maj
Evt. anden ansættelsessamtale den 27. maj
Tiltrædelse 1. juli

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til Centerleder Eva Karlsson tlf.:
21455324.
 
I Sorø Kommune ser vi mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, race, religion og etnisk tilhørsforhold. Værdigrundlaget i Sorø Kommune er: troværdighed, engagement og arbejdsglæde, dialog, åbenhed og anerkendelse.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Kommunen har godt 30.000 indbyggere og er beliggende midt på Sjælland i et naturskønt område med søer og skove. Sorø Kommune har ca. 2.500 medarbejdere.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret