Norddjurs kommune

(Udløbet) Afdelingsleder til dagpasningsområdet i Børneby Midt.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

GENOPSLAG
Her er måske dit drømmejob!

Afdelingsleder til dagpasningsområdet i Børneby Midt.

Vi søger pr. 1. marts 2021 en pædagogisk afdelingsleder til vores 2 integrerede daginstitutioner: Savværket Børnehave/vuggestue og Fjellerup Børnehave/vuggestue – i alt ca. 90 børn og 20 meget engagerede og dygtige medarbejdere.

Børneby Midt omfatter foruden de 2 integrerede daginstitutioner desuden Ørum Skole/SFO, Glesborg Skole/SFO, Glesborg Børnehave/vuggestue, Børnehaven Åparken og dagplejen.

Du vil komme til at indgå i et ledelsesteam sammen med distriktslederen (leder af Børneby Midt), afdelingslederen for skole/SFO – samt et ekstra tæt teamsamarbejde med den anden pædagogiske afdelingsleder indenfor dagpasningsområdet. Ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune fungerer som den overordnede ramme, indenfor hvilken ledelsesteamet udøver ledelse.

I Børneby Midt arbejder vi ud fra Norddjurs Kommunes definition af vores fælles kerneopgave, ”Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet” samt vores fire grundlæggende værdier; tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab.Vi tilbyder:
 • En velfungerende børneby med et pædagogisk grundlag, der bygger på en systemisk anerkendende tilgang. 
 • Et positivt og anerkendende ledelsesteam med gode muligheder for fælles sparring.
 • Et godt arbejdsmiljø med en dygtig og ambitiøs personalegruppe.

 


Dine opgaver vil være:
 • Pædagogisk-, administrativ- og personalemæssig ledelse – herunder daglig drift og ledelse i forhold til børn, forældre og medarbejdere.
 • At bidrage til børnenes læring, trivsel og personlige udvikling f.eks. via sparring og feedback til medarbejderne.
 • Møder og samtaler med forældre, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.
 • Deltage i et tæt og forpligtende lederteamsamarbejde med fokus på den samlede Børneby Midt. 
 • Medvirke til en organisatorisk og pædagogisk udvikling af den samlede Børneby Midt.
 • Medvirke til at styrke læring, trivsel og fællesskab på tværs af enhederne i Børneby Midt.
 • Ledelsestovholder i forhold til videreudvikling af de gode overgange for børnene - særligt mellem daginstitutioner og skole.Vi søger en leder, der:
 • Har en relevant pædagogisk uddannelse
 • Meget gerne har ledelseserfaring samt en lederuddannelse (eller er interesseret i at tage en lederuddannelse)
 • Er en dygtig kommunikator – såvel skriftligt som mundtligt
 • Er åben, tydelig, nysgerrig, lyttende og ser dialog og samarbejde med personale, forældre, børn, lederkolleger og andre samarbejdspartnere som en selvfølge
 • Kan udøve nærværende og involverende pædagogisk ledelse
 • Arbejder struktureret
 • Er vedholdende og robust

 


I Børneby Midt har vi endvidere særligt fokus på:
 • Øget inklusion
 • Børnenes sproglige udvikling
 • Naturen – ”Det grønne flag” og ”Grønne Spirer”
 • Fortsat at skabe sammenhæng og helhed i tilbuddene til det enkelte barn (fra dagpleje /vuggestue til børnehave til TSFO og skole) til gavn for alle børns læring og trivsel


Ansøgere er velkomne til at kontakte distriktsleder Helle Bruun Poulsen for yderligere oplysninger på telefon 51 34 31 60 og få evt. en aftale om besøg i børnebyen.

Løn jf. Forhåndsaftale for ledere indgået mellem Norddjurs Kommune og BUPL Østjylland

Ansøgningsfrist d. 17. januar 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 20. januar 2021
– evt. 2. samtalerunde d. 26. januar 2021


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8500 Grenaa

 • Oprettet:

  2020-12-22

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-17
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret