Norddjurs kommune

(Udløbet) Afdelingsledere Hjemmeplejen Norddjurs Kommune

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

To nyoprettede stillinger som afdelingsledere i Hjemmeplejen Norddjurs Kommune.

Vores ambition er at være en hjemmepleje, hvor borgerne oplever høj faglig kvalitet ift. de enkelte opgaver og at udgangspunktet i den bærende kultur er, at medarbejderne arbejder rehabiliterende med fokus på borgers egne mål og drømme.

Er du sygeplejerske og brænder du for ledelse og faglig udvikling ? Er du god til at skabe høj kvalitet i den daglige opgaveløsning? Er du en god kommunikator og kan du skabe gode relationer? Kan du bidrage til udviklingen af den rehabiliterende kultur ?
Så er det dig vi søger til en af vores nyoprettede stillinger.

Vi søger to kompetente afdelingsledere, henholdsvis én i Allingåbro-Glesborg og én i Grenaa. Vi arbejder tæt sammen, men er to separate enheder.
I begge enheder vil du indgå i et lederteam af yderligere to afdelingsledere og én aftaleholder, som du vil referere til. Vi arbejder med værdibaseret og faglig ledelse, og den fælles ledelsesmæssige opgave er at skabe retning, rammer, råderum og relationer, hvor medarbejderne trives og leverer høj kvalitet hos borgerne. Arbejdsmiljøet vægtes højt.
Som afdelingsleder får du ansvar for den daglige ledelse af personalegrupper på ca. 50 medarbejdere fordelt på flere faggrupper samt tilhørende driftsmæssige opgaver. Alle medarbejdere arbejder med fokus på at fastholde og udvikle høj faglighed i en rehabiliterende kultur. Derudover er vi praktiksted for sosu-uddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen. Fælles organisatoriske udviklingsområder:
 • Udvikling af sygeplejefaglige specialer
 • Omorganisering af planlæggerfunktion
 • Fælles tværgående kompetenceudvikling for sosu-personale
 • Udvikling af fælles hjemmeplejestrategi

 


Vi tilbyder:
 • Aktiv rolle i spændende ledelsesfaglige opgaver.
 • Introduktionsprogram der tilrettelægges med afsæt i dine kompetencer og behov
 • Et lederteam som har tæt sparring og kontakt
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et tæt og stærkt samarbejde mellem sygeplejen og hjemmeplejen skaber borgerforløb af høj faglighed


Din profil:
 • Uddannelse som sygeplejerske
 • Relevant lederuddannelse, alternativt har lyst til at gennemføre en lederuddannelse
 • Være en synlig og nærværende leder
 • Har en anerkendende og dialogbaseret tilgang og kan bedrive faglig ledelse
 • Har blik for at anvende ressourcer og kompetencer bedst muligt
 • Kan kommunikere tydeligt i skrift og tale
 • Kan imødekomme vores behov for hurtig omstilling
 • Kan se digitale løsninger som en naturlig del af opgaveløsningen


Stillingen ønskes besat den 1. juni 2021.

Vil du vide mere specifikt om de enkelte stillinger er du velkommen til at kontakte Hanne Winterberg på tlf. 40 80 63 40 for stillingen i Allingåbro-Glesborg eller Anette Hjelm på tlf. 21 19 83 72 for stillingen i Grenaa.

Ansøgningsfrist er den 9. april 2021
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 15 og uge 16 2021.


Løn og ansættelse vil være efter gældende overenskomst.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret