Viborg kommune

Centersygeplejerske søges

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Er du vores nye kollega?

Til nyoprettet stilling, søger vi sygeplejerske til fast stilling med tilknytning til Botilbud på Neurorehabilitering Toftegården og Levebotilbud på Pleje- og Omsorgscenter Toftegården.

Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. juli 2021, 37 timer med arbejde primært på hverdage i dagtimer. Der er mulighed for ansættelse på færre timer.

Som centersygeplejerske vil du indgå i tæt tværfagligt samarbejde med øvrig ansatte på Toftegården.
Du vil indgå i samarbejde med Centersygeplejersker på Plejecenter Toftegården, Kildedalcentret og Neurorehabilitering Toftegården, med fokus på koordinering og opgaveløsning af sygeplejefaglige indsatser samt kvalitetsudvikling af sygeplejen på centrene som helhed.


Vi tilbyder
 • en fantastisk arbejdsplads med høj faglighed og godt kollegialt sammenhold
 • tid til at fordybe sig om den enkelte borger
 • rig mulighed for selv at planlægge en afvekslende hverdag
 • mulighed for faglig udvikling og opkvalificering via grundig oplæring og deltagelse i intern og ekstern kompetenceudvikling samt supervision
 • stor indflydelse på egen arbejdstid
 • godt samarbejde og mulighed for sparring med andre faggrupper


Vi søger en sygeplejerske, der
 • ønsker at indgå i tæt tværfagligt samarbejde om borgerens rehabilitering - herunder deltage i den direkte pleje hos borgere med høj kompleksitet i opgaveløsning
 • er selvstændig, ansvarsbevidst og arbejder målrettet med øje for borgernes ressourcer, udviklingsmuligheder og rehabiliteringsbehov
 • kan varetage tovholderfunktion/forløbskoordination af sygeplejefaglige pleje-/behandlingsforløb
 • tager ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af sygeplejen og i udviklingen af centrene som helhed
 • selvstændigt kan udføre, formidle og vejlede i sygeplejefaglige indsatser, samt bidrage til udvikling af fagligt og tværfagligt samarbejde
 • er energisk, positiv, samarbejdsorienteret og har stærke sociale kompetencer
 • bidrager til det gode arbejdsmiljø ved en positiv indstilling og et godt humør
 • kan håndtere en dynamisk og travl arbejdsplads i stadig udvikling og forandring
 • har flair for IT og skriftlig dokumentation


Mere om stillingen
Du vil blive tilknyttet det faste botilbuds 8 neurorehabiliteringspladser, samt pleje- og omsorgscentrets 16 plejeboliger beliggende i 2 bo miljøer, hvor du vil indgå i tæt samarbejde med tværfaglige personalegrupper og varetage tovholderfunktion med blik for sygeplejefaglig kvalitet. Du vil indgå i tæt koordinerende team med øvrige centersygeplejersker på Toftegården og Kildedalcentret, med mulighed for sparring, videndeling og løsning af sygeplejefaglige indsatser på centrene.


Om os
Toftegården er beliggende i Møldrup 20 km nord for Viborg. På Toftegården er der specialiseret neurorehabiliteringstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade med 8 botilbudspladser, 5 midlertidige pladser, pædagogisk dagtilbud samt pleje- og omsorgscenter med 16 plejeboliger, 11 demensboliger, 2 midlertidige pladser og 1 feriebolig.

Toftegården har et tæt samarbejde med Pleje- og Omsorgscenter Kildedalcentret, som er beliggende i Skals. På Kildedalcentret er der 12 plejeboliger og 3 midlertidige pladser.

På neurorehabiliteringstilbuddet er personalegruppen tværfagligt sammensat og består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, SOSU-personaler og sygeplejerske samt fast tilknyttet neuropsykolog der varetager supervision. På plejecentret er personalegruppen SOSU-personaler og pædagoger, med tæt samarbejde til tværfaglige samarbejdspartnere. På centret har vi et tæt samarbejde med fast tilknyttet plejehjemslæger, som bidrager til sundhedsfaglig vejledning og rådgivning.

På Toftegården og Kildedalcentret arbejder vi ud fra én fælles kerneopgave:
 ”Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”.
Løn og ansættelsesforhold
Løn efter gældende overenskomst


Samtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 26. maj 2021.


Yderligere oplysninger:
Har du lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakte centerleder Anni Søby Rasmussen på telefon 87 87 62 96.

Du kan også se mere om Neurorehabilitering Toftegården på vores hjemmeside: neurorehab.viborg.dk
og Pleje- og Omsorgscenter Toftegården: https://plejehjemsoversigten.dk/da/Midtjylland/Viborg-kommune/Pleje--og-Omsorgscenter-Toftegaarden
 
 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret