Viborg kommune

Assistent til sekretariatet i Børn og Unge

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Sekretariatet i Børn & Unge søger en assistent

Vi søger pr. 1. juli 2021 en dygtig assistent til en fast stilling på 37 timer.
 
Du har en relevant uddannelse som f.eks. assistent med speciale i offentlig administration eller administrationsøkonom. Du trives med kontakt til borgere, dagtilbud og skoler, og du har lyst til samarbejde og sparring med dine kolleger i teamet og centrale og decentrale samarbejdspartnere.

De primære arbejdsopgaver forventes at være indenfor følgende hovedområder:
 • Sekretær for visitationsudvalget
 • Kontering af regninger på mellemkommunale elever 
 • Administration af private institutioner eksempelvis driftstilskud
 • Økonomiopgaver der vedrører dagtilbud i forhold til det centrale og det decentrale led (i tæt samarbejde med Økonomistaben) såsom budgetlægning og -opfølgning
 • Administrativ understøtning af dagplejen, børnehusene og områdelederne

Du skal være sekretær for visitationsudvalget på dagtilbud og skoler og løse administrative opgaver omkring indstilling til specialpædagogisk bistand. Den primære opgave er at samle materiale til dagsorden og sende afgørelser ud efter møderne. Du vil også håndtere indhentelse af betalingstilsagn. Opgaven løses i samarbejde med en kollega. Samtidig betaler du regninger for mellemkommunale elever og laver budgetopfølgning. Derudover vil du skulle håndtere regninger og stå for budgetlægning- og opfølgning på et af vores dagtilbudsområder. Opgaven løses i tæt samarbejde med områdeleder, ledere af dagpleje og børnehuse samt økonomistab. Vi bruger økonomisystemet Prisme.  

Det må forventes, at stillingsindholdet over tid kan blive justeret og tilpasset efter faktuelle behov.

Personlige egenskaber:
 • Du har en relevant uddannelse som f.eks. assistent med speciale i offentlig administration eller administrationsøkonom
 • Det er en fordel, at du har erfaring med og viden om ovennævnte arbejdsopgaver
 • Du har gode kommunikationsevner og kan etablere den gode borgerkontakt
 • Du tager både selvstændigt ansvar for opgaveløsningen og har gode samarbejdsevner
 • Du har flair for IT
 • Du kan håndtere at have mange bolde i luften på én gang
 • Du har en positiv tilgang til opgaverne, har humor og bidrager til det sociale fællesskab
 • Du har gåpåmod og en engageret indstilling
 
Vi kan tilbyde:
 
 • Arbejde i en værdibaseret organisation, hvor vores fire personalepolitiske værdier mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod ikke er noget, vi siger, men noget vi mener og efterlever
 • En spændende arbejdsplads med højt aktivitetsniveau og faglige udfordringer
 • En kreds af gode og engagerede kolleger, der står klar til at tage godt imod dig 
 • Aflønning efter gældende overenskomst og forhandling med den forhandlingsberettigede organisation med udgangspunkt i kvalifikationer og erfaring

Sekretariatet er fysisk placeret på Viborg Rådhus og er en afdeling i Børn & Unge bestående af ca. 50 medarbejdere. Vi er organiseret i tre team, og du vil blive en del af Driftsteam 2 med reference til teamlederen.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag d. 26. maj.

På baggrund af samtalen vil der efter aftale blive indhentet relevant reference fra nuværende og evt. tidligere ansættelser på den kandidat, der indstilles til jobbet. Forud for ansættelse indhenter vi desuden straffe- og børneattest.

viborg.dk kan du læse om Viborg Kommunes værdier, ledelsesgrundlag og MED-aftale. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Annemette Kjærulff Carril på tlf. 87 87 10 09 og Mette Skjødt Christensen på 87 87 10 12.
 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret