Vejen kommune

Barselsvikar til småbørnsområdet i psykologenheden

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Barselsvikar til småbørnsområdet i Psykologenheden

Psykolog til Vejen Kommune

Psykologenheden i Vejen kommune søger en psykolog til et barselsvikariat. Vikariatet har opstart pr. 15. aug. 2021 og med forventet ophør pr. 31. januar 2022. Stillingen er 37 timer om ugen.

Psykologenheden i Vejen kommune er organiseret under afdelingen Børn & Familie. I Børn & Familie øver vi os hele tiden på, at bringe vores tværfaglige kompetencer i spil og arbejder kontinuerligt på at udvikle vores sammenhængende indsatser på tværs af faggrupper. Vi leder efter den helt rigtige psykolog, som brænder for, i fællesskab med tværfaglige samarbejdspartnere, at få hjulpet Vejen kommunes yngste borgere, deres forældre og fagpersonalet omkring dem godt på vej.

I Psykologenheden arbejder som udgangspunkt konsultativt og løser opgaver på både individ, gruppe og organisationsniveau. Vores målgrupper er børn, unge og forældre, samt de professionelle omkring barnet og den unge.

Vi søger en psykolog til at varetager opgaver inden for 0-6 års-området i PPR-regi. Du skal betjene dagplejen, daginstitutioner samt kommunens specialpædagogiske dagtilbud Sløjfen (servicelovens §32) med indsatser, der skaber udvikling for børnene. Vi er optagede af at kunne iværksætte indsatser tæt på almen praksis og med involvering af forældre.


Opgaverne du skal hjælpe os med at løse er:
 • Konsultative møder med dagplejen og daginstitutioner
 • Psykologisk rådgivning til forældre og professionelle
 • Supervision og sparring til professionelle
 • Undersøgelse og udredning af børn i alderen 0-6 år
 • Understøttelse af læringsmiljøer i dagtilbud
 • Etc.
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet cand.psyk eller cand.pæd.psyk
 • Har en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang til opgaveløsningen
 • Har lyst til at være en del af den organisatoriske og faglige udviklingsproces, vi er midt i – både internt i psykologenheden og i hele afdelingen
 • Har lyst til at udvikle dig fagligt og professionelt
 • Har mod på at bidrage til at videreudvikle den pædagogiske grundfaglighed blandt frontpersonalet i vores institutioner
 • Har et godt humør og gå-på-mod.
 • Kan arbejde selvstændigt, prioritere i opgaverne og styre kalenderen
Vi kan tilbyde:
 • En organisation der vægter tidlig indsats og udviklingen af sammenhængende indsatser
 • Et godt arbejdsmiljø præget af åbenhed og dialog og et fællesskab hvor arbejdsmæssig trivsel har høj prioritet
 • Gode, engagerede og inspirerende kolleger, som støtter hinanden i hverdagen
 • Deltagelse i den kompetenceudviklingsplan, der er lavet for afdelingen
 • Intern supervision
 • Mentorordning i de første måneder af din ansættelse, som hjælper dig med den praktiske indføring i stillingen
Lidt om os
 
Vi er en enhed bestående af 11 psykologer og 3 kandidater i pædagogisk psykologi, en sekretær samt en vakant leder. Vi er organisatorisk forankret i Børn & Familie, som blev etableret 1. oktober 2019 og vi er fysisk placeret på vores kontor på Områdekontoret i Brørup. Børn & Familie består desuden af Sundhedsplejen, Dagplejen, tale-høreteamet, Ressourcepædagoger, Børn & Ungeenheden, Den specialpædagogiske institution Sløjfen, pædagogiske konsulenter, Pladsanvisningen samt dagtilbudsområdet.


Hvis du er blevet nysgerrig
Er du er meget velkommen til at kontakte koordinator for Psykologenheden Camilla Holst Thygesen på tlf: 24 23 63 71 eller pr. mail til caht@vejen.dk

Du kan læse mere om os på www.vejen.dk


Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelse er betinget af, at der kan indhentes tilfredsstillende straffe- og børneattest.
Arbejdsstedet er Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup.

Ansøgningsprocedure:
Ansøgningsfristen er onsdag den 19. maj 2021 kl. 12.00.
Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag den 1. juni 2021

Send ansøgningen ved at bruge knappen ”Ansøg”. Vigtigt: søg venligst via Vejen Kommunes hjemmeside. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning!
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret