Afdelingsleder til V10, Vejen Kommunes 10. klasse tilbud, pr. 1. juni eller 1. august 2021 | JobDanmark
Vejen kommune

Afdelingsleder til V10, Vejen Kommunes 10. klasse tilbud, pr. 1. juni eller 1. august 2021

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vision: Grønvangskolen er læring for livet. Med mod til mening og fællesskab, når vi mål!

Vi søger en leder, der er tæt på elever og medarbejdere, er god til relationer og god til at samarbejde. Du skal være leder for 7 dygtige, engagerede lærere og ca. 90 læringsvillige unge mennesker.

V10 er placeret på ”Ungecentret Basen”, hvor ungdomsskole, musikskole og div. rådgivning for unge også har til huse. V10’s fysiske rammer er helt unikke og skal ses med egne øjne. 

Vi søger en udviklingsorienteret leder, der er parat til at indgå i vores ledelsesteam, som foruden dig består af skoleleder og afdelingslederne for hhv. fase 1, 2, 3 og SFO. Lederteamet lægger vægt på intern trivsel og gode arbejdsrelationer. Der er en flad ledelsesstruktur, hvor sparring og udvikling foregår i et rum, hvor alles input er lige meget værd. Du skal med andre ord være en holdspiller.

Der ligger er undervisning knyttet til stillingen, fordi afdelingens størrelse og antallet af medarbejdere ikke berettiger til ledelse på fuld tid. Ledelse og undervisning fordeles med ca. 2/3 og 1/3.

En vigtig del af ledelsesopgaven er samarbejdsrelationer på Ungecentret Basen. Du vil få flere berigende og vigtige samarbejdsrelationer i arbejdet med ungdomsuddannelser, socialrådgivere, psykolog, SSP samt andre enheder og medarbejdere på Ungecentret Basen.

Du vil få tilbud om at deltage i lederuddannelse og /eller lederkurser.
Vi glæder os til, at den viden du har og får, kommer i spil på V10 og på Grønvangskolen, hvor du vil indgå i et lederteam med de øvrige afdelingsledere samt skolelederen.

Hvem har vi brug for?
Du er en leder, som er i stand til at afklare dit ledelsesrum.
Du er en refleksiv person, som er åben for gensidig sparring.
Du er en leder, som kan samarbejde og lede medarbejdernes læringspraksis.
Du er en leder, som kan begejstre og skabe følgeskab fra medarbejderne.
Du er en leder, der går foran i udviklingen af de tilbud, som 10. klasse rummer i forhold til personlig udvikling, aktiviteter ud af huset og skolerejser.
Du kan evt. anvende administrationsprogrammet KMD PULS og/eller andre programmer til skolens administration.
Du har evt. lederuddannelse på diplom og/eller master/kandidat-niveau.

Hvem er vi?
V10 forventes at have mindst 90 elever i skoleåret 2021 – 2022. V10 er en afdeling på af Grønvangskolen (940 elever i alt inkl. 10. klasserne).
Vi stiler mod, at alle elever udvikler sig og bliver uddannelsesparate.
Vi er en afdelingsopdelt skole, hvor faserne er fordelt i hver deres bygning.
Vi arbejder med tydelige læringsmål og tydelige forventninger for eleverne i V10.
Gennem praktik og ungdomsuddannelsesrettede aktiviteter, forbereder vi de unge mennesker på deres fremtid.
Vi ønsker gennem linjefag, temadage og valgfag, at give plads for det musiske, praktiske og kreative.
Kontaktlærerordning er udbredt og elevsamtaler med hyppig opfølgning er sat i system.

Ring til os
Hvis du har lyst til at vide mere om skolen og dens mennesker, kan du finde os på hjemmesiden: www.gronvangskolen.dk eller ringe til skoleleder Claus Holm 79965556 eller viceskoleleder Thora Nansen på 79965560/21658414.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgere, der udtages til en samtale, kan se frem til et ansættelsesforløb med en indledende uformel samtale, hvor en rundvisning kan indgå. Dette efterfulgt af en formel samtale med 2 medarbejderrepræsentanter, 2 ledelsesrepræsentanter og en repræsentant fra forældrebestyrelsen.

Ansættelsessamtaler afvikles i uge 16 (26/4 – 28/4 2021).
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  6600 Vejen

 • Oprettet:

  2021-03-18

 • Ansøgningsfrist:

  2021-04-18
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret