Vejen kommune

2 medarbejdere - en læse-, skrive- og regneambassadør og en uddannelsesambassadør til en projektstilling frem til 31. december 2022.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Jobcenter Vejen søger 2 medarbejdere - en læse-, skrive- og regneambassadør og en uddannelsesambassadør til en projektstilling frem til 31. december 2022.
 • Arbejdssted: Jobcenter Vejen*
 • Arbejdstid: 37 t/ugl.
 • Ansøgningsfrist: 27. januar 2021 kl. 12.00.
 • Ansættelse: 6. april 2021.
*for uddannelsesambassadøren vil en arbejdsdag om ugen foregå hos 3F Kongeåen, Vejen.
Interviewrunder: 1. interview 8./10./11. februar og 2. interview 24. februar.

ILDSJÆLE MED PRAKTISK ERFARING I PROJEKTARBEJDE OG MED VEJLEDERBAGGRUND SOM KAN BIDRAGE MED OPTIMISME OG ENGAGEMENT? - SÅ ER DET DIG VI MANGLER!

Jobbeskrivelse
Generelt
Som et led i Vejen Kommunes vækststrategi for 2025 indgår et øget fokus på opkvalificering af både ledige og beskæftigede med det formål at sikre, at virksomhederne også fremadrettet kan få den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for.  Jobcentret indgår i den forbindelse i et tæt samarbejde med virksomheder, faglige organisationer/a-kasser og uddannelsesinstitutioner.
Læse-, skrive- og regneambassadør
En understøttende indsats via en læse-, skrive- og regneambassadør kan være med til at sikre, at indsatsen sker på alle relevante niveauer. For at opnå den bedste fremtidssikring er det af stor betydning at også kompetencer indenfor engelsk og it-digital er i fokus.
Det er vigtigt, at projektet opbygger og formidler viden om, hvorfor det er vigtigt for den enkelte borger at styrke sine basale færdigheder indenfor læse, skrive og regne samt IT og engelsk.
Målet er at, at den viden kan formidles dels til borgerne og dels til medarbejderne på arbejdsmarkedsområdet, i virksomhederne og i a-kasserne.
Fokus vil være på faktorer, der kan fremme borgernes motivation for opkvalificering og dermed understøtte, at flere borgere tager handling i forhold til at få undervisning/øgede kompetencer.
Allerede fra start skal ambassadøren have etableret samarbejdsrelationer med AOF og 3F Kongeåen som tætte samarbejdspartnere i projektet.  I samarbejdet vil der kunne udtænkes nye/yderligere tiltag, ligesom det forventes at samarbejdspartnerne kan bidrage til at kvalificere de allerede planlagte tiltag og aktiviteter.
Uddannelsesambassadør
I Vejen Kommune har vi et stort fokus på at løfte ufaglærte borgere til faglærte. Vi arbejder allerede målrettet med dette igennem vores nuværende uddannelsesambassadør. Formålet med det nye projekt vil være at viderebygge og udvikle vores fundament ved hjælp af endnu en uddannelsesambassadør, hvis primære fokus ligger på den eksterne kontakt til virksomheder og a-kasser.
Projektet vil opnå målsætningerne via følgende aktiviteter:
 • Understøtte faglig sparring for medarbejdere i jobcenter og a-kasse
 • Opbyggelse/videreudvikling af samarbejde mellem projektets interessenter (ledige, beskæftigede, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser)
 • Sætte fokus på de lediges egen motivation til uddannelsesløftet
 • Løbende screening af potentielle ledige i målgruppen
 • Motiverende individuelle samtaler, herunder afdækning af økonomiske forhold under et uddannelsesløft
 • Forsøg med etablering af workshops for relevante samarbejdspartnere
 • Tæt samarbejde med virksomheder omkring praktik- og voksenlærepladser
 • Håndholdt indsats i forhold til at matche borger og virksomhed
 • Fælles arrangementer med VEU-konsulenter AMK/STAR.

For begge stillinger gælder…
Vi tilbyder
En stilling der er udfordrende og med mulighed for at kombinere dine faglige kompetencer med dine kreative ideer i et jobcenter, hvor vi har en innovativ tilgang og et højt kvalitetsniveau.
Stillingen kombinerer dialog og stærkt samarbejde med øvrige jobrådgivere og interne/eksterne samarbejdspartnere omkring vejledning af borgere.
Vores kerneopgave i Jobcenter Vejen tager udgangspunkt i 'Borgeren ved roret', da vi tror på, at de bedste resultater sker i samspillet med borgeren og ved høj grad af inddragelse af borgerens kompetencer.
Vi forestiller os, at…
Du har stor selvstændighed og evne til at eksekvere. Vi forventer derfor at du bør besidde flest mulige af nedenstående kompetencer:
 • Dokumenteret erfaring, viden og kompetencer i vejledning af borgere mod uddannelse herunder borgere med personlige eller faglige udfordringer i forhold til uddannelse.
 • Viden om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
 • Professionel tilgang til vejledning af målgruppen herunder etik og metodik.
 • Anerkendende og tillidsvækkende tilgang.
 • Kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og under pres.
 • Er i stand til at inspirere og motivere.
 • Udadvendthed og gode kommunikative evner.
 • God til at samarbejde og ser helhedsorienteret på arbejdsopgaverne.
 • Arbejde handlings- og løsningsorienteret.
 • Er særdeles godt forankret i digitale muligheder.
Du kan lide, at arbejde selvstændigt på et højt fagligt niveau, med baggrund i vores værdier, som i Vejen kommune er:
  1. Nytænkende
  2. Anerkendelse
  3. Sammenhæng
  4. Ansvar 
Hvem er vi..
Jobcenter Vejen lægger stor vægt på service og samarbejde.
Du får gode kolleger - de bedste i branchen - som er interesserede i, at dele deres store erfaring med dig. Stemningen er uhøjtidelig og uformel - også når tingene er hektiske - og humoristisk sans er derfor ingen hindring. Du tilbydes attraktive ansættelsesvilkår i et jobcenter hvor udviklingsmulighederne er store for den rette person.
Stillingerne er organisatorisk placeret i team Job, Rekruttering og Uddannelse*, som varetager beskæftigelsesindsatsen over for forsikrede ledige.
Der er 11 jobrådgivere og 2 virksomhedskonsulenter i teamet.
Vejen Kommune er en røgfri arbejdsplads.
*Uddannelsesambassadøren er et fælles projekt med 3F Kongeåen og du vil derfor ligeledes blive en del af hverdagen hos 3F, idet det forventes at du en dag om ugen har fysisk fremmøde der og derved indgår i den samlede indsats overfor a-kassens medlemmer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Kan du identificere dig selv i dette stillingsopslag og ser du Jobcenter Vejen som din næste arbejdsplads, så send din ansøgning senest den 27. januar 2021 kl. 12.00.
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Saml gerne alle dokumenter i en PDF eller WORD-fil inden den vedhæftes.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.
Du skal være opmærksom på, at ansættelsen som uddannelsesambassadør sker i samarbejde med 3F Kongeåen, Vejen.  Du skal derfor være klar over, at din ansøgning vil blive fremsendt via sikkermail til formanden for 3F Kongeåen til gennemlæsning.

Hvis du indkaldes til 2. interviewrunde, vil vi kontakte dine referencer efter 1. interviewrunde. Derfor foretrækker vi, at du i ansøgningen angiver to referencer med navne og mobilnummer. evt. mail.

Hvis du bliver indkaldt til 1. interviewrunde og ikke bliver indkaldt til 2. interviewrunde vil vi ikke kontakte dine referencer.
Vær opmærksom på, at mails fra Jobcenter Vejen kan være placeret i din mappe uønsket post.
Vi ser frem til at læse din velbegrundede ansøgning med tydelig angivelse af hvilken stilling du søger.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte leder Steen Aldenborg tlf. 3017 0818 eller uddannelsesambassadør Simone Lam tlf. 2175 0883 evt.  mail men brug Digital Post via e-boks/borger.dk – af hensyn til beskyttelse af dine data.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  6600 Vejen

 • Oprettet:

  2021-01-08

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-27
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret