Billund kommune

(Udløbet) Børnenes Univers Billund vokser, så derfor søger vi uddannede pædagoger

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Vi søger nye kollegaer pr. 1. juni, 1. juli og 1. august 2021 til børnehaven i Klatretræet, Trætoppen og Træstubben. Ansættelsesgrad på 32 – 35 timer/uge.

I Børnenes Univers Billund skal alle opleve sig ventet, velkomne, værdsatte og værdifulde i fællesskabet.

Børnenes Univers Billund ligger i Børnenes Hovedstad. Her lærer børnene gennem leg og er skabende verdensborgere. Vi arbejder med leg, læring og kreativitet i et læringsmiljø, hvor de voksne er med-legende, med-eksperimenterende og har positive forventninger til børnene som med-skabere af eksperimenterende læreprocesser.

Leg er i vores øjne helt essentielt for barnets udvikling. Du oplever derfor hos os spændende og inspirerende lege- og læringsmiljøer både ude og inde, hvor der er fokus på både det enkelte barn, børnegruppen og børnefællesskabet.

I vores pædagogiske praksis tager vi udgangspunkt i styrker, resurser og fællesskaber og skaber optimale løsninger sammen med børn, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere.

Vi mener børns trivsel, læring, dannelse og udvikling er et fælles ansvar. Vi inddrager børnenes perspektiver i rammesætningen af det gode lege- og læringsmiljø og vægter et tillidsfuldt og ligeværdigt forældresamarbejde højt.

Vi har en høj andel af pædagoger ansat og prioriterer kompetenceudvikling i tæt kobling til praksis, hvor vi arbejder målstyret, data- og videns informeret i professionelle læringsfælleskaber med fokus på det kollektive ansvar for børnene. Vi anvender aktionslæring og video i udvikling af vores praksis.

Børnenes Univers Billund består af 3 enheder med hver sin pædagogiske linje.

 • Natur & Eksperimenter på Tuen 2: Træstubben
 • Sundhed & Bevægelse på Engdraget 8: Klatretræet
 • Kreativitet & Udeliv på Engdraget 8: Trætoppen

Hver enhed har en daglig pædagogisk leder og ledelsesteamet består af dagtilbudslederen og de 3 daglige pædagogiske ledere.

At arbejde med pædagogiske linjer betyder, at der på den enkelte enhed er et særligt fokus på, hvordan den fysiske indretning og de pædagogiske aktiviteter understøtter den pædagogiske linje. Du kan læse mere om vores pædagogiske linjer på www.boernenes-univers-billund.aula.dk.

Vi arbejder med hold- og funktionsopdeling. På nogle tidspunkter af dagen er børn og voksne sammen i mindre grupper eller sammen på holdet og på andre tidspunkter af dagen har de voksne fordelt sig, og børnene kan vælge, hvad de gerne vil deltage i.

Vores hverdag er bygget op omkring nogle faste rutiner, børneinitierede lege og voksenstyrede aktiviteter.

De daglige rutiner er fastlagte i huset, så det er genkendeligt for alle, og fordelingen af de voksne giver mulighed for ro, læring og tryghed for børnene.

Vi forventer at du:

 • har en pædagogisk grunduddannelse
 • er interesseret i at reflektere over og udvikle praksis gennem brug af video
 • kan bidrage til den pædagogiske linje
 • kan arbejde med børn fra 0 – 6 år
 • kan anvende IT og medier i det pædagogiske arbejde og til kommunikation
 • er fleksibel, åben, imødekommende og loyal
 • har en positiv og anerkendende tilgang
 • ser muligheder
 • udviser engagement
 • kan arbejde selvstændigt
 • kan se værdien i at indgå i et medarbejderteam
 • er god til relations arbejdet både i forhold til børn, forældre, ledelse og kollegaer.

Du kan læse vores læreplan på https://boernenes-univers-billund.aula.dk/sites/boernenes-univers-billund.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/P%C3%A6dagogisk%20l%C3%A6replan%20BU%20Billund%20pr.1%20juli%202020.pdf

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Dagtilbudsleder Kirsten Vestergaard 25 55 77 23

Løn ifølge overenskomst og lokal forhåndsaftale.

Ansøgningsfrist søndag d.09.05.2021

Ansættelsessamtaler finder sted mandag d.17.05.2021 fra kl.15.00

 

 

 

 

 

 

 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ca1649e5)
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret