Svendborg kommune

(Udløbet) Afdelingsleder til Tåsingeskolens Centerafdeling pr.1.2.2021 eller snarest derefter

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Èn af vores dygtige afdelingsledere har fået sit drømmejob og vi har derfor en enestående mulighed for at tilbyde et dygtigt skolemenneske en stilling med udfordringer, udvikling og et inspirerende samarbejde med dygtige kollegaer, elever og forældre.
 
Centerafdelingen er et takstdrevet specialpædagogisk skoletilbud under folkeskoleloven for 100 elever fra 0.-10.kl. Vi er placeret i Svendborg Kommune, men som Fyns flagskib indenfor autismeområdet, modtager vi elever fra hele det syd- og midtfynske område.
 
Vi forestiller os, at du fx har en baggrund som uddannet lærer og gerne med en specialpædagogisk/psykologisk overbygning eller anden relevant uddannelse for at imødekomme de komplekse og specialiserede opgaver, der skal løses.
 
Vi tænker, at nedenstående både matcher dine kvalifikationer og din måde at tænke børn, unge og læring på:
 
 • Begreber som professionelle læringsfællesskaber, rummelighed og de professionelles dømmekraft rimer på din profil.
 • at specialpædagogisk og didaktisk skoleudvikling er grundstenen i udvikling af elevers læring og trivsel uanset deres forudsætninger.
   
 • du har solide kommunikative kompetencer – såvel mundtligt som skriftligt og er meget bevidst om betydningen af dette forhold for at kunne skabe mening i et fagligt perspektiv
   
 • At du har åbenlyst talent for ledelse og er indstillet på at udvikle dig løbende.
   
 • at du er arbejdsom, ambitiøs og mener at alt ikke er lige godt
   
I din rolle som faglig leder er det centralt for os:
 
 • at du har lyst til faglig ledelse  i form af praktisk didaktisk og pædagogisk sparring med personalet på daglig basis.
   
 • at du er ansvarlig, robust og kan agere roligt, hensigtsmæssigt og skærmende overfor elever i affekt og kan bevare overblik og udvise empatisk ro, når medarbejdere og forældre har brug for det.
   
 • at du kan skabe og vedligeholde betydende relationer til vores elever, forældre og eksterne samarbejdspartnere.
   
 • at du kan formidle nødvendigheden af vores målgruppers særlige behov og implementeringen af samme såvel internt som eksternt og på en måde så det giver mening.
 
Vi forestiller os, at afdelingslederens konkrete arbejdsopgaver bl.a. kan være:
 • Udmøntning af folkeskoleloven i en specialpædagogisk kontekst, herunder innovation af vores 10. klasses tilbud og ansvarlig for prøveafvikling
 • Skemalægning i samarbejde med øvrig afdelingsledelse
 • Daglig personaleleder for lærere og pædagoger i mellemtrin/udskoling, herunder udvikling af teamsamarbejdet.
 • Ledelsesansvarlig for øverumskontrakter og vores udslusning af elever til almenskolerne
 • Administrative ad hoc og ajourføringsopgaver som fx mødeledelse, referent på re-visitationskonferencer, netværks- og tværfaglige møder, dokumentation og evaluering

Vi er meget stolte over at tilbyde en innovativ, attraktiv og yderst professionelt drevet arbejdsplads i et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, som vil udvikle dig både som leder og ind i en pædagogisk/ psykologisk faglig kontekst.
 
 • hvor du bliver del af et ledelsesteam på Centerafdelingen på tre ledere, som du skal arbejde tæt sammen med på et ledelsesmæssigt detaljeplan og en veldrevet administration, som kan hjælpe dig i hverdagen.
   
 • hvor der er et systematisk og gensidigt forpligtende samarbejde med psykologer, fysioterapeut, ergoterapeut, tale-hørepædagog fra PPR og medarbejdere fra Svendborg kommunes familie-, Børne og unge-, samt handikapafdeling.
   
 • hvor du får en arbejdsdag med en mangfoldig palet af ledelsesmæssige, administrative, pædagogiske og didaktiske udfordringer og problemstillinger, som du skal agere på og i.
   
 • hvor du er ansvarlig for en af Fyns mest kompetente og dedikerede personalegrupper i mellemtrin og udskoling.
 
Er du blevet nysgerrig?
http://xn--tsingeskolen-tcb.dk/om-centerafdelingen/
 
Vi forventer, at interesserede ansøgere aftaler besøg på skolen via skolesekretær Jette Degn Nielsen 6223 4722
 
Konkrete spørgsmål til stillingen kan rettes til Daglig leder af Centerafdelingen, Laila Fiil på tlf.6223 4728/3017 4542
 
1.runde ansættelsessamtaler afholdes 21.januar fra kl.16.00
2. runde ansættelsessamtaler afholdes 26.januar fra kl. 16.00, hvor kandidaterne vil blive bedt om at løse en opgave/case af ledelseskarakter. Mellem 1. og 2.runde vil kandidaterne eventuelt skulle gennemføre en personlighedstest.
 
Mere om Centerafdelingen og Svendborg Kommune
Svendborg kommune har igangsat et spændende skoleudviklingsprojekt om udvikling af mangfoldige læringsmiljøer i hele Børn og Unge området. Da Centerafdelingen, naturligvis, rummer stor mangfoldighed og er en central aktør i understøttelse af almenområdet med viden om og kompetence fra specialområdet , skal du kunne se dig selv som ambassadør for italesættelsen af mangfoldige læringsmiljøer: lige ret til skole og uddannelse uanset om man er elev med særlige behov i almenskolen eller visiteret til et specialundervisningstilbud.
 
Centerafdelingens målgrupper er normaltbegavede elever med psykiske udviklingsforstyrrelser af vidtgående karakter:
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser/autisme
 • Sprogforstyrrelser
 • Svære opmærksomheds-vanskeligheder
 • Svære adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder
Du skal derfor være parat til at være en aktiv del af en miljøterapeutisk struktureret skoleramme, hvor arbejdet med eleverne er funderet i samarbejdsbaseret problemløsning og low arousal i konflikthåndteringen.
 
Centerafdelingen er en del af Tåsingeskolen – skolen for alle. Vores vision er, at vores børn tilegner sig viden og færdigheder, og de har lysten og glæden ved at lære og udvikle sig. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve og virke i fremtidens samfund. Det fordrer, at vi kontinuerligt undersøger og reflekterer over egen praksis for i stadig højere grad at blive bevidst kompetente i vores handlinger. Vi arbejder målrettet og dedikeret i en inklusionsrettet praksis, hvor eleverne udvikler mestringskompetencer med henblik på størst mulig deltagelse i læringsfællesskaber og muligheden for at blive chef i eget læringsliv! Det betyder også, at vi har fuldt timetal og fører eleverne til fuld afgangsprøve, så vi sikrer eleverne afsættet til et godt ungdoms- og voksenliv.
 
Centerafdelingen er en faseopdelt skole, hvor eleverne er inddelt i indskoling, mellemtrin, udskoling og en særlig skærmet enhed for elever med svære følelses- og adfærdsmæssige forstyrrelser. Personalet(55) består af pædagoger og lærere, der arbejder tæt sammen i teams, som værdsætter og anerkender nødvendigheden af flere fagligheder og kompetencers samspil i en resultatorienteret opgaveløsning.
 
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Løn- og personalekontoret indhenter straffeattest/børneattest på den ansøger der bliver ansat. Det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn og Unge i Svendborg Kommune.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  5700 Svendborg

 • Oprettet:

  2020-12-11

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-17
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret