Svendborg kommune

Botilbuddet Vestereng søger afdelingskoordinator med stedfortræderfunktion

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Har du lyst til at bistå afdelingsleder med videreudvikling af fagligheden på Vestereng? Har du mod på også at tage ledelseskasketten på som stedfortræder for afdelingsleder? Brænder du for det specialiserede socialområde? Og er den rehabiliterende arbejdsform dit kompas? Så kan du blive vores kommende afdelingskoordinator!
 
Botilbuddet Vestereng
Vestereng er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne beliggende i Skårup. Bo- og aktivitetstilbud ligger på samme matrikel og er under servicelovens §105/85 og §104. Aktivitetstilbuddet har et tæt samarbejde med botilbuddet.
Der bor 29 borgere på Vestereng. Beboerne er typisk seniorer med ’kombinationsproblematikker’ bestående af udviklingshæmning og anden diagnose, primært demens. Der er en aldersspredning på ca. 50 til 90 år. Det betyder, at begrebet seniorer skal opfattes bredt. Det dækker både yngre, midaldrende, ældre og gamle. Det er "mentale" seniorer, som har brug for en hverdag, der for en stor del tager afsæt i ældregenerationens værdier, rytme og kultur. Fælles for alle borgerne er, at de har brug for struktur og forudsigelighed i deres dagligdag og et stort behov for en højt specialiseret faglighed og tilgang samt pleje og omsorg. De fleste beboere har somatiske problemstillinger, hvorfor den socialpædagogiske faglighed kobles med sundhedsfaglighed. Samarbejde med både pårørende og samarbejdspartnere udenfor Vestereng er en væsentlig prioritering.

Vestereng har ca. 40 fastansatte medarbejdere.
Medarbejderne er fagligt kompetente. De brænder for målgruppen og har et højt borgerfokus. Størstedelen er pædagogiske medarbejdere, men der er også sundhedsfaglige-, kost- og ernæringsmedarbejdere og administrativ medarbejder. Det betyder, at vi kan komme rundt om alle beboernes behov for støtte, omsorg og pleje.                       
Vesterengs kultur er kendetegnet ved stor ansvarlighed, etik, fleksibilitet og lyst til at arbejde med faglig udvikling. Det primære fokus er, at beboerne har en meningsfuld hverdag.
 
Område Botilbud
Vestereng er placeret i Socialafdelingen Område Botilbud, der har voksne med støttebehov i enten botilbud eller støttecentre som målgruppe. Botilbud har ca. 250 medarbejdere og yder støtte til ca. 250 borgere både indenfor handicap- og socialpsykiatriområdet. Kerneopgaven er, at borgere med et specialiseret støttebehov oplever at have et godt hjem med et værdifuldt og meningsfuldt hverdagsliv.

Vi er opmærksomme på ikke at skabe ’organisatorisk forstoppelse’, men er grundlæggende meget udviklingsorienterede. Vi har en række tiltag i gang som går på tværs af tilbuddene, og som du kommer til at tage del i at implementere på Vestereng. Vi er blandt andet i gang med systematisk at styrke det sundhedsfaglige blik i den sociale kontekst og i den konkrete pædagogiske indsats. Vi betragter dette som en forudsætning for at kunne understøtte det meningsfulde hverdagsliv i et helhedsorienteret perspektiv og for at favne det hele menneske. Foran os har vi et samarbejde med Myndighed om at skabe en ny takstmodel. Og vi har taget første spadestik til implementering af VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber.
Selve Socialafdelingen har knap 500 medarbejdere og består udover Område Botilbud også af Område Dagtilbud, Myndighed og vores stab, Administration og Udvikling. Vi har en fælles rehabiliteringsstrategi, Fælles Afsæt, som vores fælles pejlemærke. Implementering af strategien i praksis er et betydeligt fokusområde, og det bliver du en vigtig aktør i.
 
Dine opgaver
Du vil referere til Vesterengs afdelingsleder og vil dagligt samarbejde og assistere denne i mange faglige opgaver og beslutninger. Du vil endvidere assistere med ledelsesopgaver.
Du vil være mødeleder på faglige teammøder, hvor du faciliterer pædagogiske processer for at højne fælles faglighed i forhold til kerneopgaven.  Du vil understøtte dine kollegers faglige dokumentation. Du vil være sparringspartner ved opfølgningsmøder med myndighed, og i det hele taget være bostedets nærmeste samarbejdspartner med kommunale sagsbehandlere.

Det vil også være din opgave at bistå afdelingsleder med at implementere ny faglig viden og generelt understøtte den faglige retning, der er udmeldt i område Botilbud.
Din koordinatorfunktion er en fuldtidsfunktion, og du vil primært have fremmøde på hverdage i dagtimerne.

Din profil
Vi vægter følgende faglige og personlige egenskaber og kvalifikationer højt
 • Du har en pædagogisk eller anden socialfaglig relevant uddannelse
 • Du har konkret erfaring i arbejdet med borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne
 • Du er stærk til at formidle pædagogik skriftligt og mundtligt
 • Du har konkret erfaring med den rehabiliterende arbejdsform
 • Du har brugerkendskab til Nexus IT-system
 • Du har arbejdet med afsæt i VUM og KRAP
 • Du har kendskab og/eller interesse for Neuropædagogik
 • Du formidler og oversætter faglige tilgange og metoder praksisnært
 • Du er kompetent i samarbejdet med relevante myndigheder og pårørende
 • Du er aktiv interesseret i at arbejde med din egen andel af mellemmenneskelige kontakter i dit arbejde
 • Du er fagligt nysgerrig og tør gå nye veje
 • Du er anerkendende i din tilgang til beboere, pårørende, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
 • Du er fleksibel
 • Du får nemt følgeskab
 • Du er loyal overfor trufne beslutninger - overfor såvel leder som kolleger
 • Du er handlekraftig, vedholdende og kan stå fast, også når der kommer modstand
 
Praktiske oplysninger
Ansøgningsfrist er den 9. maj 2021. Vi forventer at holde samtale i uge 20.
Forventet startdato er den 1. juli 2021.

Løn og ansættelse er efter gældende overenskomst og aftale om Ny Løn.
I forbindelse med ansættelsen indhenter vi straffeattest samt reference fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgiver.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder
Mai-Britt Liedtke på telefon 62231613, mobil 21149285 eller mail: mai-britt.liedtke@svendborg.dk
 
 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret