Svendborg kommune

Ambitiøs lærer der brænder for at gøre en forskel for elever med socio-emotionelle udfordringer søges til Tåsingeskolen

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi søger en engageret lærer fra august 2021 i en fast stilling på fuld tid til Svendborg Kommunes heldagsklasse Broen for elever på 7. – 9. årgang med forsinkelse i deres følelsesmæssige udvikling. Skoletilbuddet for ca. 9 elever er på Tåsingeskolen placeret i tæt tilknytning til almenskolens Ungemiljø.

Skoletilbuddet tilrettes som udgangspunkt i forhold til den enkelte elevs faglige og følelsesmæssige kompetencer. Det er et fuldt fagligt skoletilbud med obligatorisk timetal og fagrække, hvor ambitionen er, at eleverne aflægger en fuld FSA. Hvor det er muligt, integreres eleverne delvist eller helt i Tåsingeskolens almenklasser.

Indsatsen er grundlæggende baseret på en anerkendende tilgang til den enkelte elev, hvor der også ligger tydelige krav, forventninger og feedback på adfærd og læring. Det kræver en høj grad af struktur og forudsigelighed hos de voksne.

Med dig er i et team på 3 lærere, som er de voksne omkring undervisningsopgaven. På lige fod med skolens øvrige professionelle læringsfællesskaber arbejder vi løbende med at udvikle samarbejdet blandt de voksne i Broen, idet det gode og givtige samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes med den komplekse opgave, det er at lave en god skole for Broens elever. Både PPR og ledelsen støtter op omkring denne proces med henholdsvis supervision og deltagelse i ugentlige teammøder m.m., hvor der er fokus på samarbejdsformer, - strukturer og -flader bl.a. med observation og videofeedback. I denne forbindelse ses samarbejde også som uenighed med fokus på at skabe udvikling og nye muligheder for læring for de voksne.

Vi ønsker en kollega, der både har blik og forståelse for alle Broens dejlige elevers sårbarhed og udviklingsmuligheder på trods af de lejlighedsvis kan udvise en uhensigtsmæssig adfærd, som ofte har sin baggrund i mangelfulde udviklingsmiljøer.
Vi søger en lærer, der
  • kan varetage undervisning i matematik og også gerne fysik/kemi
  • har erfaring med at inddrage bevægelse i fagene
  • er robust, så du kan finde støtte og balance i din professionalisme i belastende situationer
  • gode samarbejdskompetencer med erfaringer fra tidligere arbejde i professionelle læringsfællesskaber
  • har kendskab til spejling, selvmonitorering og konfliktstrategier
  • kan tilrettelægge individuelle faglige og pædagogiske forløb for og med eleverne med udgangspunkt i deres forudsætninger, muligheder og ønsker
  • har erfaring og redskaber til at arbejde kvalificeret med forældresamarbejdet, så de bliver medspillere i forhold til at øge deres store børns læring og trivsel
  • besidder et helhedsorienteret perspektiv, så du er fleksibel og selvstændig i opgaveløsningen og har blik for hvilken forskel, der gør en forskel for vores elever
Tåsingeskolen er kendt for at være en skole med spændende udviklingsprojekter for både børn og voksne - vi samarbejder pt. bl.a. med Lego, de lokale ungdomsuddannelser, lokale virksomheder og ikke mindst med vores lokale forenings- og kulturliv. Der er med andre ord gang i den på den sjove måde.
 
Og hvis du ikke selv er opmærksom på det, skal du vide, at Svendborg i disse år oplever en meget stor tilflytning, hvilket givetvis skyldes en helt fantastisk natur, et usammenligneligt musik- og kulturliv, og ikke mindst et foreningsliv, der ikke findes magen til. Med andre ord – du finder ikke et skønnere sted at arbejde og leve. 

Svendborg kommune har igangsat et spændende skoleudviklingsprojekt om mangfoldige læringsmiljøer. Vores ambition er at blive en almenpædagogisk og –didaktisk stærkere skole til glæde for elever, forældre og medarbejdere, som ansat bliver du en vigtig del af denne udvikling.

Se mere detaljerede oplysninger om skolen på www.taasingeskolen.dk

Vores kommende kollega bliver mødt af glade børn og skønne kolleger med højt humør og stort engagement, og en skole som vægter tillid, retfærdighed og samarbejde. Vi tilbyder et todages introforløb, og vi står i øvrigt på hovedet for at give vores nye kollega en god opstart, så energien kan frigives til at levere kerneydelsen.

Kan du spejle dig i ovenstående beskrivelse og har mod og lyst til at være med til at udvikle Tåsingeskolen, glæder vi os til at høre fra dig.

For yderligere information henviser vi til viceskoleleder Lina Birgitte Johansen, som varetager den daglige ledelse af Broen, på telefonnummer 6223 4714 eller 5154 5834.

Husk ved fremsendelse af ansøgning at medsende bilag, herunder eksamensbevis og eventuelle udtalelser.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 19. maj om formiddagen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Svendborg Kommunes HR-afdeling indhenter straffe- og børneattest på den ansøger, der bliver ansat, og det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn og Unge.
 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret