Nyborg kommune

2 lærere søges til 4kløverskolen

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
4kløverskolen er en af Nyborg Kommunes 4 folkeskoler. 4kløverskolens elever og medarbejdere er fordelt på skolen i Ørbæk og på skolen i Frørup. Der er p.t. 500 elever og 60 medarbejdere på 4kløverskolen. Begge lærere tilknyttes skolen i Ørbæk.

Begge lærere skal kunne undervise eleverne på 6. - 9. årgang, og begge lærere bliver derfor en del af skolens udskolingsteam bestående af 15 dygtige og engagerede lærere.

Til lærerstilling 1 søger vi en lærer med undervisningsfagskompetence i fagene dansk, engelsk, kristendom og historie (nævnt i prioriteret rækkefølge).

Til lærerstilling 2 søger vi en lærer med undervisningsfagskompetence i de naturvidenskabelige fag (geografi, biologi fysik/kemi og matematik) gerne suppleret med undervisningsfagskompetence i idræt.

Vel vidende, at vi ikke kan få "hele pakken" i ovennævnte 2 lærerstillinger efterspørger vi for begge lærerstillingers vedkommende også gerne kompetencer eller erfaringer indenfor håndværk/design.

Det er planen, at vores 2 nye lærere kan indtænkes i fagfordelingen, og den endelige udformning af lærerstillingerne afhænger derfor af den samlede fagfordeling.

4kløverskolens 2 strategiske fokus- og indsatsområder er:
  • fagligt løft med fokus på læringsprogression og undervisningseffekt og
  • inkluderende læringsfællesskaber forstået således, at 4kløverskolens lærere og pædagoger bidrager til at give skolens elever konkrete handlemuligheder for at kunne deltage i de forpligtende fællesskaber, som kendetegner vores skole.

Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte viceskoleleder Bo Michael Pedersen på telefon 2943 3618 eller skoleleder Palle Gråe Nielsen på telefon 2498 2916.

Løn- og ansættelsesvilkår
Begge stillinger er faste stillinger, og på fuld tid fra 1. august 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at der indhentes offentlig straffeattest og børneattest inden ansættelse.

Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Ansøgningsfrist: Fredag 14. maj 2021.
Ansættelsessamtaler: Onsdag 19. maj 2021 i tidsrummet kl. 15.30 - 19.30.
Ansøgere, som inviteres til samtaler, får besked mandag 17. maj 2021.

Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.
 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=406ca3f7)
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret