Favrskov kommune

Børnefysioterapeut/ergoterapeut til en fuldtidsstilling i PPR

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Børnefysioterapeut/ergoterapeut til en fuldtidsstilling i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Favrskov Kommune søger en erfaren og fagligt engageret børnefysioterapeut/ergoterapeut til en 37-timers stilling pr. 1. august 2021.
Stillingen er placeret i PPR's Specialrådgivning på 0-18-årsområdet.

Som vores nye kollega vil opgaverne f.eks. være
 • undersøgelse, udredning og vurdering af børn 0-18 år
 • rådgivning og vejledning om relevante indsatser til forældre og pædagogisk personale
 • betjening af kommunens specialgrupper tilknyttet dagtilbud
 • i mindre grad behandling og træning individuelt eller i grupper
 • tværfagligt samarbejde omkring det enkelte barn
 • tværfaglig sparring om grupper af børn, læringsmiljø mv. i dagtilbud og skoler
 • administrativt arbejde.

Du har viden om og erfaring med
 • udredning og behandling af børn 0-18 år
 • opsætning og opfølgning på mål sat for indsatser for barnet, forældrene og/eller de fagprofessionelle
 • erfaring med test- og undersøgelsesredskaber som fx AIMS, Bayley lll, Movement ABC-2, Sensory Profile, CPOP, GMFM
 • tværprofessionelt arbejde og styrken i det børnefysioterapeutiske perspektiv som bidrag hertil
 • undervisning af pædagogisk personale i forhold til motorik, sanser og inkluderende læringsmiljøer
 • at din faglige indsats tager udgangspunkt i barnets miljø og primært varetages gennem andre (barnets forældre og/eller de fagprofessionelle i skoler og dagtilbud).

Dine øvrige kvalifikationer
 • Du engagerer dig i opgaverne og gør en indsats for at finde løsninger, der gør en forskel
 • Du er anerkendende, åben og lyttende i din tilgang til andre mennesker. Du søger viden og sparring hos kolleger og leder, når du er i tvivl
 • Du værdsætter teamsamarbejde og arbejdsfællesskabet, hvor alle bidrager til den samlede opgave
 • Fagligt velargumenteret med gode samarbejdsevner
 • Tydelig i din formidling – mundtligt og skriftligt
 • god til at strukturere og planlægge din arbejdstid og dine arbejdsopgaver
 • Evner at agere fleksibelt i opgaveløsningen og kan løbende justere/prioritere i opgaverne
 • du har humor og optimisme med på arbejde
 • Du har kørekort.

Der er en del kørsel forbundet med jobbet, og kørekort er en forudsætning for at kunne varetage opgaverne. Kørsel i egen bil honoreres med høj takst.

Om arbejdspladsen
PPR i Favrskov består af to afdelinger, Psykologrådgivningen og Specialrådgivningen, hvor stillingen er placeret i sidstnævnte. Specialrådgivningen består af ca. 25 medarbejdere, hvoraf 4 udgør en enhed bestående af 3 fysioterapeuter og én ergoterapeut. Af øvrige faggrupper kan nævnes læsekonsulent, talehørelærere/audiologopæder og specialpædagogiske vejledere. Vi har fokus på det gode arbejdsmiljø og vægter både mono- og tværfagligsparring højt i et positivt arbejdsfællesskab. PPR har kontor i Hvorslev, men flere af opgaverne løses ude på institutioner og skoler, hvor man selv planlægger og tilrettelægger sine opgaver i samarbejde med sine samarbejdsrelationer.

I Favrskov Kommunes Børn og Kultur-forvaltning ønsker vi at tilbyde aktive og inkluderende fællesskaber for vores børn og unge. Vi har dette som fælles fokus og sætter dermed en fælles retning i hele organisationen.

Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Hans-Peter Petersen på 23 81 35 03 eller fysioterapeuterne Louise Lynggaard på 21 14 14 62 eller Rikke Skåning på 23 25 40 18.

Der indhentes børne- og straffeattest i forbindelse med mulig ansættelse.

Deadline for ansøgning og ansættelsessamtaler
Deadline for ansøgning er søndag den 30. maj.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 9. juni mellem kl. 11-15.

Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via linket til højre.

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret