profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-10-29
Virksomhed: Kerteminde kommune
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret
Rehabiliteringsterapeut - motiveres du af borgerinddragelse og et tværfagligt rehabiliterende samarbejde, der øger borgernes selvstændige livsførelse
Brænder du for det tværfaglige rehabiliterende samarbejde om og med borgerne, hvor du bliver ansvarlig for at skabe gode rehabiliterende forløb sammen med et tværfagligt hold rundt om borgerne. Glædes du ved god ledelse og gode kollegaer, der vises gennem inddragelse, anerkendelse, ansvar og hjertelighed.

Vi har fået puljemidler fra ældreministeriet til at udvikle vores nære rehabiliterende arbejde i mindre tværfaglige hold rundt om borgerne i hjemmeplejen.

Vi kan se, at det rehabiliterende arbejde har størst effekt, når rehabiliteringsterapeuterne medinddrager og kan undervise og guide de faste kendte medarbejdere, der kommer hos borgeren dagligt, så de er en aktiv del af det rehabiliterende arbejde sammen med borgeren.

Vi søger derfor endnu to rehabiliteringsterapeuter til henholdsvis Område Kerteminde samt Område Munkebo/Langeskov.

Vi har fokus på at udvikle det rehabiliterende arbejde gennem en række nye spændende opgaver sammen med borgerne og på vores tværfaglige hold, hvor vi mødes hver uge. Måske du har erfaringer med nogle af disse opgaver eller er nysgerrig på at lære og udvikle dig i denne retning sammen med os:
 
  • Vurdering af borgernes rehabiliterende potentiale og omsætte det til konkrete rehabiliterende forløb og indsatser i samarbejde med det faste personale og borgeren
  • Målsætninger sammen med borgerne og det faste personale, der kommer hos borgeren, og omsætte det til konkrete rehabiliteringsforløb, som det faste personale kan udføre sammen med borgeren, eller med guidens fra dig i en oplæringsperiode
  • Rådgive og guide de tværfaglige hold rundt om borgerne til at arbejde endnu mere rehabiliterende og til et rehabiliterende mind-set, så de kan se potentialet og mulighederne hos deres borgere
  • Udvikle og udbrede rehabiliteringspakker og -indsatser, som vi allerede er i gang med, for eksempel inden for Digirehab, hjælpemidler til bad og hjælpemidler til støttestrømper mm.
  • Projektansvarlig for de rehabiliterende indsatser og forløb, hvor du er tovholder og sikrer, at der er fremdrift og opfølgning, så forløbene og opgaverne kommer i mål
  • Spillende træner, hvor du nyder at se dine kollegaer vokse og komme i mål med de gode rehabiliterende forløb sammen med borgerne
  • Tværfaglige holdmøder hver uge sammen med vores faste sygeplejersker og vores faste visitator

Vi glæder os til at modtage en ansøgning fra dig, og vi står meget gerne til rådighed for en uformel snak, så du kan høre mere om vores tanker om fremtidens rehabilitering i hjemmepleje.

Leder Kerteminde, Maria Kunz, Tlf.: 21387794 eller maku@kerteminde.dk (ferie uge 42)
Leder Munkebo/Langeskov, Mette Schwitzer Juhl, Tlf.: 21387792 eller mes@kerteminde.dk
Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle
uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=340acd46)
Oprettet:
2021-10-20
Ansøgningsfrist:
2021-10-29
Typer:
Fuldtid