profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2021-11-09
Virksomhed: Kerteminde kommune
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret
Brænder du for at skabe trivsel og udvikling for børn ved at arbejde helhedsorienteret med familien? Så er det måske dig vi søger.  

Vi søger en familiebehandler/-konsulent til Modtagelsen. Teamet er tværfagligt sammensat af socialrådgivere og familiebehandlere/-konsulenter. En central del af arbejdet i Modtagelsen er den tidlige opsporing, og dine opgaver vil dermed befinde sig i lettere forebyggende felt. Opgaverne har en karakter af vejledning, rådgivning, terapi og praktisk, pædagogisk støtte. Opgaverne kan være konkrete i enkeltfamilier eller forberedelse og udførelse af gruppeforløb for forældre. Du vil være organiseret i Børn- og Ungerådgivningen.

Børn- og Ungerådgivningen (BUR) er en tværfaglig enhed i Børn- og Familieafdelingen. Der er ca. 30 medarbejdere i BUR, som arbejder tæt sammen med dagtilbud og skoler om den foregribende og forebyggende inkluderende indsats for børn og unge mellem 0-18 år. De tre store grupper i BUR er PPR, Sundhedsplejen og Modtagelsen, som arbejder forebyggende på serviceområdet (§11).
BUR spiller en central rolle på børne- og ungeområdet. Alle kommunens specialiserede faggrupper, der arbejder trivsels- og sundhedsfremmende samt forebyggende i feltet mellem det almene og det højt specialiserede, er samlet i BUR. Vi har valgt at organisere disse faggrupper under fælles ledelse for at tilbyde især almenområdet let tilgængelighed til én bred palette af specialiserede kompetencer. På den måde kan vi sikre en hurtig, smidig og helhedsorienteret indsats omkring børn eller unge i vanskeligheder i samarbejde med såvel forældre som pædagoger, lærere og andre relevante fagpersoner. Børn- og Ungerådgivningen kommer i alle dagtilbud og på skoler, hvor vi tilbyder rådgivning, vejledning og sparring til lærere og pædagoger omkring børn og unge med særlige behov.

Vi søger en familiebehandler/-konsulent, som har en socialfaglig eller anden relevant grunduddannelse. Vi ser gerne, at du har erfaring med familieterapi eller andet arbejde, hvor du har støttet, guidet og vejledt forældre i at varetage forældrerollen. Vi ønsker en medarbejder med en anerkendende, respektfuld og nysgerrig tilgang. Vi ønsker en medarbejder med et fleksibelt og pragmatisk mindset, som tror på tværfaglighed som forudsætning for at lykkes med vores udsatte familier. Vores kommende medarbejder skal være relationelt stærk og forankret i den systemiske tænkning. Derudover ønsker vi en medarbejder med erfaring i gruppeforløb for forældre.

Vi tilbyder dig en ambitiøs arbejdsplads med spændende og udviklende opgaver i tæt samarbejde med engagerede, positive og dygtige kolleger. Kerteminde Kommunes Børn og Familieafdeling har en strategi om at være opsporende, forebyggende og sætte ind med tidlig indsats. Derfor er alle i Børn- og Ungerådgivningen og Familierådgivningen optaget af at hjælpe børn og unge så tidligt som muligt. Vores tilgang er systemisk med et fagligt fundament, som hviler på den neuroaffektive udviklingspsykologi. Du vil få gode muligheder for adgang til monofaglig og tværfaglig sparring og supervision.

Om processen:
Vi afholder Åbent Hus mandag den 1. november kl. 15:00 – 16:00. Her kan du møde leder og repræsentanter fra teamet samt få besvaret evt. spørgsmål. Adressen er: Lindøalleen 49, 5330 Munkebo. Tilmelding ikke nødvendig.
Ansøgningsfristen er den 9. november kl. 12:00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 12. november mellem kl. 9 – 16 i Munkebo
Vi ønsker stillingen besat pr. 1. december 2021 eller snarest muligt herefter.

Yderligere information omkring stillingen kan indhentes ved:
Leder af Børn- og Ungerådgivningen Youssef Bibi
Tlf. 65 15 12 40 / 23 28 92 86   E-mail:  ybx@kerteminde.dk

Leder af Familierådgivningen Mette Fredensborg
Tlf. 30 31 58 91  E-mail: mkf@kerteminde.dk

Kerteminde Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle
uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=0d39326e)
Oprettet:
2021-10-20
Ansøgningsfrist:
2021-11-09
Typer:
Fuldtid