Middelfart kommune

Afdelingsleder til Center for Handicap, Skovbakken, Middelfart Kommune

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Erfaren afdelingsleder søges til Center for Handicap, Skovbakken, Middelfart Kommune

Middelfart Kommune søger en afdelingsleder til en stilling på døgntilbuddet Skovbakken i Brenderup. Middelfart Kommune har valgt at øge specialiseringen på handicapområdet samtidig med at der sættes fokus på arbejdsmiljøet for ledere og medarbejdere. På denne baggrund er der dannet to nye centre indenfor handicapområdet. Centrene omfatter såvel dag- som døgntilbud.

Botilbuddet Skovbakken drives efter ALM§105/SEL§85 samt er godkendt til § 107 og § 66 stk.1. Skovbakken er et botilbud med 33 pladser, samt 2 aflastningspladser til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilbuddet henvender sig til borgere som på grund af medfødte eller erhvervede hjerneskader, har brug for særlig støtte i hverdagen.

Faglig profil

Vi søger en fagligt stærk pædagogisk og udviklingsorienteret afdelingsleder. Som afdelingsleder vil du skulle understøtte leder og medarbejdere. Du skal være med til at udvikle fagligheden og sikre høj trivsel blandt medarbejdere og borgere. Vi søger en afdelingsleder, som kan samarbejde på tværs. Du skal være indstillet på at lede og udvikle botilbuddet i tæt samarbejde med centerlederen for Center for Handicap, men også være med til at udvikle fremtidens tilbud på tværs af organisationen – i fællesskab med den øvrige ledelse.

Du skal have indgående kendskab til handicapområdet, samt dokumenteret ledelseserfaring fra døgnområdet.

Som afdelingsleder vil du blive en del af ledergruppen i Center for Handicap, som kommer til at bestå af 4 ledere.

Vi tilbyder
 • Et spændende arbejdsfællesskab med masser af faglige udfordringer
 • En dynamisk og udviklingsorienteret organisation, som du får mulighed for at få indflydelse på
 • Udviklingsmuligheder såvel ledelsesfagligt som personligt
 • En arbejdsplads med fokus på udvikling og trivsel på alle niveauer

Vi forventer, at du:
 • Kan tage udgangspunkt i borgernes behov, skabe stimulerende oplevelser/aktiviteter
 • Kan samarbejde såvel i ord som i handling
 • Er en tydelig leder, gerne med en efteruddannelse indenfor ledelse
 • Har en anerkendende og loyal tilgang til både medarbejdere og borgere
 • Er udviklingsorienteret
 • Kan håndtere en hverdag som kræver hurtig handling og fleksibilitet
 • Har kørekort og mulighed for at benytte egen bil.
Vi er i Middelfart Kommune optaget af at gøre det som virker bedst, og skaber værdi for og med borgerne. Vi ønsker der bliver skabt en effektkultur, hvor resultaterne af arbejdet bliver synlige for borgere, medarbejdere, ledere og politikere. Det bliver således en vigtig ledelsesopgave gennem ord og handling, at understøtte og sikre evidens og gode erfaringer bringes i spil som praksis i dagligdagen, så det får en reel og målbar effekt for borgeren.

Rammen for alle vores indsatser til borgerne er formuleret i strategien for fremtidens velfærd, som du kan læse mere om her. https://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Vision%20og%20udvikling/Strategier/Strategi%20for%20fremtidens%20velf%C3%A6rd

Det betyder helt konkret, at vi møder borgeren med udgangspunkt i borgernes eget ansvar for et godt og meningsfuldt liv, og det betyder, at vi i hele forvaltningen arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang til borgerne.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Leder af Center for Handicap, Skovbakken, Jeanette Laulund på tlf. 30 58 17 42

Løn efter overenskomst.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en test før 2. jobsamtale, efterfølgende gives personlig feedback.

Kandidater skal være indstillet på at stille med en eller flere referencer.

Der er ansøgningsfrist onsdag den 21. april til midnat.

Første samtalerunde er mandag den 26. april 2021 og anden samtalerunde torsdag d. 29. april 2021. Samtalerne foregår i administrationsbygningen på Skovbakken, Stationsvej 24, 5464 Brenderup, Middelfart.

Overvejer du at søge job i Middelfart Kommune? Så går du måske også i tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent Anne Marie Klausen på tlf. 2240 0049 eller annemarie.klausen@middelfart.dk og hør hvad Middelfart kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på http://tilflytter.middelfart.dk/

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret