Skanderborg kommune

Aflastningsfamilie til Familieplejen

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
– Børn og Unge

Er I godkendt som aflastningsfamilie i socialtilsynet? Kan I tage imod en dreng på 11 år hver tirsdag eftermiddag til torsdag morgen? Så kan det være jer, vi søger i Familieplejen i Skanderborg kommune!

Det er både givende og krævende at være aflastningsfamilie. Det kræver tålmodighed, rummelighed og overskud samtidig med, at jeres familie får meget igen og oplever glæden ved at få en stor betydning i et barns liv. Skanderborg Kommune søger i øjeblikket en aflastningsfamilie til en dreng på 11 år. Er det mon jeres familie?

Aflastningsfamilie til en dreng på 11 år
I det konkrete tilfælde er formålet med aflastningen at aflaste drengens forældre og understøtte, at drengen får en fast skolegang. Drengen har brug faste rutiner og struktur. En familie som kan støtte ham i at udvikle sine sociale- og følelsesmæssige kompetencer. Derudover har drengen brug for et frirum, hvor de voksne har tid og overskud til ham.

Det drejer sig om en 11årig sød og smilende dreng med infantil autisme. Han er glad for dyr, udeliv og legepladser. Han kan bl.a. lide at sejle, fiske, cykle og fange pokemons. Derudover spiller han spil på sin mobil og online. Han vil gerne det sociale fællesskab, men er udfordret i det sociale samspil med jævnaldrende. Han har svært ved behovsudsættelse, hans koncentration er kontekst- og motivationsafhængig.
Han er en dreng, som profiterer af visuelle støttesystemer.


Som aflastningsfamilie skal I

 • Være godkendt som aflastningsfamilie med forstærket erfaring med autisme spektrum forstyrrelser
 • Tage imod drengen hver tirsdag eftermiddag til torsdag morgen
 • Tilbyde ro, struktur og forudsigelighed
 • Tilbyde nærvær og omsorg
 • Møde barnet med en mentaliserende og anerkendende tilgang
 • Besidde tålmodighed og robusthed
 • Samarbejde med barnets forældre og skole
 • Arbejde med visuelle støttesystemer

Vi tilbyder jer
 • Vejledning, rådgivning og supervision fra en familieplejekonsulent
 • Netværksgruppe for aflastningsfamilier 4 gange årligt
 • 2 årlige temaaftener
 • 3 vederlag i forbindelse med deltagelse i møder/kursus arrangeret af Skanderborg kommune


Ansøgningsfrist

Mandag den 31. maj 2021 kl. 23.59.

Ansættelse
Hvis jeres kvalifikationer og ønsker matcher med drengen og hans familie, vil I blive kontaktet med henblik yderligere dialog.

I forbindelse med evt. ansættelse, indhentes der børne-/straffeattester. I det konkrete tilfælde vil aflønning ske ud fra Skanderborg Kommunes vederlagsmodel jf. KL.takster – 7 vederlag.


Yderligere information

Ønsker du at vide mere om jobbet som aflastningsfamilie eller har du spørgsmål vedrørende drengen og hans familie, er du velkommen til at kontakte familieplejekonsulent Hanne Bech på telefon 20 35 82 94.

Om Fagsekretariatet Børn og Unge
I Fagsekretariatet Børn & Unge arbejder vi med børn, unge og familier. Vi dækker således hele området for 0-18 år – lige fra de almene områder med sundhedspleje, dagtilbud, skoler, SFO/Klubber til specialområdet med PPR og sociale området med SSP og børnesocialrådgivningen.
Vores opgave i Børn og Unge er at understøtte den enkelte families bestræbelse på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv med en oplevelse af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret