Skanderborg kommune

Afdelingsleder til Administrations- og Ydelsesafdelingen i Skanderborg

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Nuværende afdelingsleder har søgt nye udfordringer og derfor søger Administrations- og Ydelsesafdelingen i Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed snarest en afdelingsleder, der har lyst til at være leder for en ny afdeling der i 2020 blev sammenlagt fra 2 selvstændige afdelinger.

Du har lyst til at være leder, du kan sætte dagsordenen, føre an og lede Administrations- og Ydelsesafdelingen i både sikker drift, udvikling og implementering af ny lovgivning og administrative opgaver og it-mæssige udviklingstiltag.

Administrations- og Ydelsesafdelingen understøtter Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed med administrative og it-mæssige opgaver, refusion til virksomheder samt bevilling og udbetaling af sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, fleksløntilskud og ledighedsydelse samt en række øvrige ydelser i medfør af lov om aktiv socialpolitik herunder enkeltydelser til fx tandbehandling, medicin og bolig og ydelser til flygtninge.

Afdelingsleder er i tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam i Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed ansvarlig for at sikre en helhedsorienteret indsats på arbejdsmarkedsområdet. Afdelingslederen skal bidrage aktivt til udvikling af det tværgående samarbejde både internt og eksternt i kommunen.

Afdelingslederen er en del af ledelsen i Jobcenter B i Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed, og refererer til jobcenterchefen. Desuden indgår afdelingslederen i den tværfaglige ledergruppe i Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed. Afdelingslederen er næstformand i pensionsteamet, der behandler ansøgninger om førtidspension.

Vi søger en afdelingsleder der
 • har ledelsesmæssig og personlig gennemslagskraft og er synlig og tydelig i sin ledelse
 • har en relevant uddannelse og flere års ledererfaring
 • ud over det interne arbejde i afdelingen vil deltage i det tværfaglige samarbejde og udvikling i tæt samspil med de øvrige afdelinger i Beskæftigelse og Sundhed
 • har erfaring med administrativ understøttelse og indsigt i beskæftigelsesområdet og gerne erfaring fra en politisk styret organisation
 • medinddrager medarbejderne, og er en kvalificeret sparringspartner, der understøtter medarbejderne i de daglige opgaver og glædes over deres succes
 • sikrer at kerneopgave og service hele tiden tilpasses de aktuelle behov
 • tænker kreativt og kan formidle, omsætte og sikre implementering af politiske mål gennem daglig praksis
 • er tydelig og kommunikerer klart i skrift og tale
 • vil være med til at udvikle og implementere en effektiv og kvalificeret opgaveløsning
 • vil fortsætte udviklingen af en stærk samarbejdskultur i afdelingen
 • er glad og empatisk, kan sætte mål og retning og bevare overblikket også under pres
Administrations- og Ydelsesafdelingen er i løbende udvikling med fokus på effektiv drift, høj faglighed og et godt arbejdsmiljø. Du bliver personaleleder for 27 fagligt stærke medarbejdere.

I Skanderborg Kommune vil vi være et stærkt og bæredygtigt arbejdsfællesskab, hvor vi fletter vores fagligheder sammen om den fælles kerneopgave. Sammen med borgere, lokale aktører og politikere vil vi skabe de bedste livsvilkår, udviklende fællesskaber og et levende demokrati for alle i Skanderborg Kommune. Derfor arbejder vi efter de 4 kulturforstærkere: vis tillid, skab relationer, del resurser og tænk nyt!

Vi er optaget af at skabe og udvikle god ledelse og definerer vores ledelsesroller gennem seks ledelsesprofiler. God ledelse er afgørende for den bæredygtige arbejdskultur. Evnen til at træffe langsigtede og balancerede beslutninger i en kompleks og omskiftelig virkelighed er noget af det, vi værdsætter i ledelse. Ledelsesopgaven er ikke ens for alle. Derfor beskriver vi seks profiler i vores ledelsesgrundlag. Profilerne sætter fokus på de særlige færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter, der er afgørende for at lykkes som leder. Den nye afdelingsleder skal have fokus på profilen: ”Leder af medarbejdere”. Se mere i Skanderborg Kommunes ledelsesgrundlag.

Direktionens Udviklingsramme har 3 udviklingsspor ”vores relationer til folkestyret”, ”vores relationer til borgerne” og ”vores relationer til hinanden”, der sætter retning for organisationens udvikling. Udviklingssporerne sætter præg på store dele af den udvikling, Skanderborg Kommune er i gang med.

Læs mere om jobbet og forventningerne til profil i den uddybende jobprofil her.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til gældende overenskomst.

Tiltrædelse gerne den 1. april 2021.

Ansættelsesproces og frist
Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk senest den 24. januar 2021.

Ansættelsessamtaler:
Første samtale finder sted den 3. februar 2021.

Kandidater, der går videre til anden samtale, skal dels forberede sig ud fra en case samt gennemføre en personprofil. Personprofil bliver udsendt hurtigst muligt efter afholdelse af første samtale.
Der vil ske en individuel tilbagemelding på personprofilen hos HR-konsulent Stine Tranberg Jensen den 8. februar 2021.

Anden samtale finder sted den 10. februar 2021.

Vil du vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til jobcenterchef Henriette Andersen på telefon 20 55 83 35.

 

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  8660 Skanderborg

 • Oprettet:

  2021-01-12

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-24
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret