Skive kommune

GENOPSLAG Afdelingsleder til Center for Psykiatri og Rusmiddel

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Rusmiddelafdelingen
Skive Kommune søger en afdelingsleder til rusmiddelafdelingen. Vil du være med til at drive og udvikle Skive Kommunes behandlingstilbud til borgere med stof- og/eller alkoholproblematikker? Vil du være med til at skabe rammerne for en arbejdsplads, hvor indsatsen har stor betydning for rusmiddelafdelingens brugere? Og vil du være med til at sikre et højt fagligt niveau, en effektiv og målrettet organisation – så er det dig, vi leder efter.

Vi søger en afdelingsleder til rusmiddelafdelingen
Kort om afdelingen:
Rusmiddelafdelingen er Skive Kommunes behandlingstilbud til borgere med stof- og/eller alkoholproblematikker og deres pårørende.
Rusmiddelafdelingen består af 3 teams; ungeteam, konsulentteam og et ambulatorium med tilknyttet lægekonsulent. Der er ansat i alt 10 behandlere og sundhedsfaglige medarbejdere, samt en neuropsykologisk konsulent.

Vi leder efter en person, som
 • Er tydelig og kan sætte fokus på både drift og faglighed.
 • Er resultatorienteret og målrettet den daglige ledelse.
 • Har erfaring med myndighedsopgaver; visitation, afgørelser og forlængelser af indsats
 • Har interesse i rusmiddelområdet.
 • Har en lederuddannelse eller er villig til at tage en.

Vi lægger vægt på følgende kompetencer
 • Kan sikre klarhed i opgaveløsningen, og være med til at kvalitetssikre den daglige drift.
 • Er systematisk, synlig og tydelig i forhold til afdelingens kerneopgave.
 • Kan facilitere forandringsprocesser og komme i mål med disse.
 • Har øje for den enkelte medarbejders kompetencer og udviklingsområder
 • Er dialogorienteret – lyttende og en god formidler, skriftligt og mundtligt.
 • Kan stå i krydspresset mellem mange forskellige ønsker fra medarbejdere, borgere, pårørende, samarbejdsrelationer, ledelsen og det politiske niveau.
 • Gode samarbejdsevner både internt og eksternt, samt lyst og evner til at være opsøgende i samarbejde.
 • … Og ikke mindst et positivt livssyn og masser af humor.

Du træder ind i en organisation, der netop nu arbejder med styrket ledelsesinformation og opmærksomhed på rammer ift. den daglige drift og opgaveløsning. Vi arbejder efter systematik og ensartethed i løsning af kerneopgaven på tværs af teams og medarbejdere. Afdelingslederen forventes at gå ind og fortsætte denne udvikling i et samarbejde med centerlederen.

Vi tilbyder
 • En spændende stilling som leder af en dynamisk afdeling, der er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og engagerede medarbejdere.
 • Mulighed for at præge udviklingen på psykiatri- og rusmiddelområdet
 • At du bliver en del af organisationens ledergruppe.
 • Ledelsessupervision.
 • Fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Skive kommune har formuleret et ledelsesgrundlag. Vi leder efter en person der kan nikke til de forskellige elementer i ledelsesgrundlaget, og som har lyst til at arbejde med det som sit daglige afsæt.

Der indhentes børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelse i stillingen.

Ansøgningsfrist: 9. juni 2021

Der afholdes to samtalerunder:
1. samtalerunde den 15. juni, 2021
2. samtalerunde den 22. juni, 2021

Ansættelse 1. august, 2021.

Yderligere oplysninger om jobbet fås ved henvendelse til centerleder Anne Mette Kornum mail: amko@skivekommune.dk, mobil 2962 7891.

Du kan læse om organisationen på følgende link.

https://centerforpsykiatriogrusmiddel.skive.dk/

https://skive.dk/media/krudezcz/ledelsesgrundlag_2016.pdf

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  7800 Skive

 • Oprettet:

  2021-05-12

 • Ansøgningsfrist:

  2021-06-09
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret