2 Pædagogisk-psykologiske konsulenter til PPR | JobDanmark
Brønderslev kommune

2 Pædagogisk-psykologiske konsulenter til PPR

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
PPR søger to pædagogisk-psykologiske konsulenter med start hurtigst muligt
Der er tale om 2 tidsbegrænsede stillinger til og med 31. december 2021.


PPR har fået del i den trivselsfremmende pulje, som en række af folketingets partier vedtog i februar 2021.
Midlerne skal anvendes til indsatser målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel som følge af nedlukningen
samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge.

De tidsbegrænsede stillinger skal supplere de tiltag, der allerede arbejdes med i PPR og der er tale om stillinger, hvor man dels tager del i kerneopgaverne i PPR og dels arbejder med trivselsfremmende aktiviteter og læringsmiljø sammen med de øvrige medarbejdere.

PPR i Brønderslev er en del af det tværfaglige arbejde i Brønderslev kommune.
Der arbejdes ud fra en konsultativ og systemisk tilgang – altså en forståelse af, at løsninger på problemet ikke skal findes omkring barnet alene, men også i samspillet mellem barn og omgivelser. PPR skal således bidrage til at sikre børn og unge i sårbare og udsatte positioner en tidligere og helhedsorienteret indsats, hvilket understøttes af initiativer, der allerede er taget i forhold til inklusionsindsatsen, Udvikling i Fællesskaber og omlægning til en tidligere indsats, Varige spor – en særlig indsats. Du kan læse om disse initiativer på flg. link: http://udviklingifaellesskaber.dk  

PPR består af en chef, en afdelingsleder, 10 psykologer, 5 tale-hørekonsulenter samt 3 pædagogisk/psykologiske konsulenter. PPR er en del af Børne- og Familieområdet, som også består af familiehuset Hegely, støtteteamet, sundhedsplejen og myndighedsgruppen. Vi er drevet af en klar strategi og et fokus på at optimere og kvalificere indsatsen og levere den bedste hjælp til borgerne - og det går ganske godt, når vi selv skal sige det.

Dine arbejdsopgaver vil være:
 • At arbejde målrettet med at styrke trivsels- og læringsmiljø i skoler og dagtilbud
 • At bidrage med en konsultativ og tværfaglig indsats i forhold at styrke trivselsfremmende
 • aktiviteter for børn og unge på skoler og i dagtilbud.
 • Deltage i, og yde sparring og vejledning til forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • At udarbejde pædagogisk-psykologiske vurderinger på børn og unge, indstillet til PPR
Vi forventer, at du:
 • Har relevant uddannelse som cand.pæd. i pædagogisk psykologi.
 • Er robust og er indstillet på tværfagligt samarbejde
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Har engagement og er en god kollega med et godt humør
 • Er indstillet på at arbejde i et team og være med til styrke indsatsen for elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel som følge af nedlukningen

Vi kan tilbyde:
 
 • Et PPR i udvikling
 • Et PPR, der har fokus på den forebyggende indsats
 • En arbejdsplads med fokus på tværgående løsninger
 • Klare rammer og retning
 • En arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling


Løn og ansættelsesvilkår
Løn efter aftale og gældende overenskomst.

Er du interesseret i stillingen, og har du spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder Betina Skøttrup Holm på tlf. 99455151
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest torsdag d. 22. april 2021 kl. 12.00 og forventer at holde ansættelsessamtaler d. 28. april 2021

I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her.
 
Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er: 
 • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
 • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
 • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv 
 • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune
Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel.
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret