Frederikshavn kommune

Afdelingsleder til Bangsbostrand Skoleafdeling, Skoledistrikt Vest

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Da en af vores dygtige afdelingsledere har fået nyt arbejde, mangler vi fra 1. marts 2021 en ny afdelingsleder på Bangsbostrand Skoleafdeling for at gøre vores ledelsesteam komplet.

Vi søger i dette stillingsopslag en afdelingsleder til Bangsbostrand Skoleafdeling pr. 1. marts 2021.
Bangsbostrand Skoleafdeling er en del af Skoledistrikt Vest, som består af 5 skoleafdelinger fordelt på 5 matrikler. Skoledistriktet er en følge af Bæredygtig Børneområde, som blev indført i Frederikshavn Kommune i august 2015.  Vi har i hele skoledistriktet ca. 1000 elever og 130 ansatte, og du vil blive en del af et ledelsesteam, som består af seks afdelingsledere og en skoledistriktsleder.
Bangsbostrand er distriktets største skoleafdeling med ca. 700 elever fra 0 – 9. årgang fordelt på 2 og 3 spor. Til afdelingen er tilknyttet en SFO, og den samlede personalegruppe består af både lærere og pædagoger – i alt ca. 60 personer.

I Skoledistrikt Vest og på Bangsbostrand arbejder vi med, at eleverne skal blive så dygtige som muligt. Det er kendetegnende for personalegruppen her, at der er en høj grad af faglig stolthed, som kommer til udtryk ved en engageret indsats både i undervisningen og i samværet med hinanden. Skoledistriktets værdiord: Humør og glæde, Ambitiøs, Nysgerrig, Respekt og Tydelig er med til at forme indholdet i den skole, vi gerne vil have. I skoledistriktet arbejder vi målrettet med dysleksi/læsning og inkluderende læringsmiljøer. Desuden har vi fokus på at udvikle vores SFO’er, så vi har et spændende og attraktivt fritidstilbud til vores elever.

I Frederikshavn Kommune arbejdes der ud fra principperne i Leadership Pipeline, og som afdelingsleder arbejder man i Pipelinen som leder af medarbejdere.

Vi har følgende overordnede indsatsområder i kommunen:
 • Indførelse af Bæredygtigt Børneområde (BBO), som trådte i kraft 1. august 2015
 • Ledelsesprojekt vedr. professionelle læringsfællesskaber (PLF)
 • Medarbejderprojekt vedr. professionelle læringsfællesskaber (PLF)
 • MinUddannelse som læringsplatform og den pædagogiske anvendelse af samme
 • Læsning/dysleksi
 • Trivsel
 • Inklusion
Du vil som afdelingsleder:
 • Få personaleansvar for Bangsbostrands indskolingsgruppe, SFO’ens personale og ressourceteamet
 • Samarbejde med dagtilbud om overgangen til skole
 • Skulle varetage opgaver i forhold til børn med særlige behov samt vores tosprogede børn – herunder være leder af skolerådgivningsmøder samt familieteammøder
 • Skulle varetage fagfordeling mm. i samarbejde med afdelingsleder for mellemtrin og udskoling
 • Sammen med din afdelingslederkollega stå for den daglige ledelse på afdelingen
 • Sammen med din afdelingslederkollega lede det pædagogiske arbejde på afdelingen med blik for elevernes læring, progression og trivsel
 • Indgå i skoledistriktets ledelsesteam, som mødes minimum en gang ugentlig
I ledelsesteamet ser vi os selv som en del af et anerkendende og forpligtende fællesskab. Vi har en tro på, at humør og glæde i arbejdet er vigtige faktorer, som fremmer trivslen, frigør vigtig energi og engagement og kitter fællesskabet sammen. Med dette som grundlag arbejder vi i ledelsesteamet med afsæt i følgende værdier - Fremtidsblik, Tillid og tryghed og Troværdighed.

Det betyder bl. a. at:
 • Vi reflekterer og handler ud fra fælles visioner og er på forkant med nye tiltag
 • Vi er loyale i forhold til fælles beslutninger og respekterer hinandens forskelligheder
 • Vi står ved vores værdier, og det afspejler sig i praksis
Vi forventer:
 • At du er fællesskabsorienteret og har gode relationelle og kommunikative kompetencer
 • At du har lyst til at indgå i et forpligtende og loyalt samarbejde med ledelsesteamet
 • At du har lyst til at være en engageret og aktiv del af den videre udvikling af Skoledistrikt Vest
 • At du har viden om og praksiserfaring med indskolingspædagogik og/eller SFO-pædagogik
 • At du er en synlig leder på skoleafdelingen
 • At du har pædagogisk baggrund og måske allerede ledelseserfaring og/eller relevant efteruddannelse
Løn- og ansættelsesvilkår:
Afdelingslederstillingen er en overenskomstansættelse, og aflønningen vil ske efter gældende overenskomst for området.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Skoledistriktsleder Jette Overmark på tlf. 98457116 samt på skolens hjemmeside https://ds-vest.aula.dk/

Her kan du læse mere:
Bæredygtigt Børneområde
Ledelsesgrundlag De 8 strategiske fokuspunkter og de 5 ledelsesgreb

Ansøgningsfrist senest den 19. januar 2021 kl. 12.00. Vi forventer at holde 1. samtale den 21. januar. De ansøgere som indkaldes til 2. samtale skal forvente at gennemgå Garudas Kompetence Profil.  Vi forventer at holde 2. samtale den 27. januar 2021.
 

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  9900 Frederikshavn

 • Oprettet:

  2021-01-06

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-19
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret