2 fagligt stærke medarbejdere søges til etablering af Mobilteam ved Team Botilbud og Støtte, Jobcenter Frederikshavn (37 timer) | JobDanmark
Frederikshavn kommune

2 fagligt stærke medarbejdere søges til etablering af Mobilteam ved Team Botilbud og Støtte, Jobcenter Frederikshavn (37 timer)

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Er du god til at holde fokus på opgaven? Er du omstillingsparat og effektiv med sans for planlægning? Arbejder du målorienteret og med den unges udvikling for øje? Så er du måske den nye medarbejder, som vi søger.   

Vores praksis og arbejde med kerneopgaven foregår sammen med unge mellem 18-30 år, hvor der arbejdes med, at de bliver selvhjulpne i eget liv. Stillingerne i Mobilteamet er bostøtteopgaver efter § 82/85 og §76, hvor de unge støttes i egen bolig. Du er fleksibel ift. arbejdstider, der er skiftende, men som er inden for en planlagt og kendt ramme for medarbejderne. Mobilteamet arbejder eftermiddag og aften/nat med rådighedsvagt og i weekenderne.   

Vi har mange unge med diagnoser og udfordringer, som for at kunne fungere og være så selvhjulpne som muligt, kræver en håndholdt indsats, hvor de får rette hjælp og støtte. Desuden vil der skulle være fokus på den unges psykiske tilstand. Mobilteamet skal bidrage med jeg-støttende samtaler og ADL træning samt stå til rådighed når krisesituationer opstår. Mobilteamet skal kunne tage ud til den unge i situationer, hvor den telefoniske kontakt ikke er nok. Målet med Mobilteamet er at have fokus på uddannelse og beskæftigelse for den unge på sigt, herunder også fastholdelse i uddannelse eller beskæftigelse.
Vi arbejder ud fra en målorienteret tilgang, hvor vi bruger mål til at evaluere effekten af vores indsats. Relations arbejdet er en meget stor del af indsatsen, og det er vigtigt, at du er bevidst om at bidrage og motivere til at skabe struktur, genkendelighed og overblik i hverdagen, som bærende element for, at skabe tryghed, udviklingsmuligheder og mulighed for, at de unge kan mestre eget liv og trives.

Arbejdsopgaver:
 • Støtte til at bevare eller udvikle egne sociale og psykiske færdigheder gennem samtale, træning, oplysning / undervisning m.m.
 • Støtte med henblik på selv at kunne udføre hverdagens praktiske gøremål, f.eks. rengøring, vask, madlavning, indkøb.
 • Støtte til etablering af netværk eller opretholdelse af kontakt til pårørende og venner.
 • Støtte til deltagelse i beskæftigelses- og fritidsaktiviteter, uddannelse eller arbejde uden for hjemmet.
Forventninger til dig:
 • Er uddannet socialpædagog gerne med erfaring inden for psykiatri.
 • Har stor pædagogisk erfaring og kan bidrage til et godt tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø.
 • Kan arbejde selvstændigt, men også indgå konstruktivt i et team.
 • Erfaring med svær psykisk sårbarhed i form af skizofreni, bipolar lidelse, personligheds forstyrrelse samt autismespektrum forstyrrelse.
 • Du er faglig velfunderet og fleksibel.
 • Du er omstillingsparat og engageret, du har høj arbejdsmoral, idet meget af arbejdet udføres og planlægges selvstændigt.
 • Kørekort til personbil.
Vi tilbyder:
 • Ansættelse i en organisation i stadig udvikling.
 • Et arbejde med stort ansvar og indflydelse.
 • Faglig sparring og -udvikling.
 • Engagerede og fagligt velfunderede kollegaer.
 • Et travlt og spændende arbejdsliv.
 • Godt arbejdsmiljø med fri og afslappet omgangstone.
 • Tværfagligt samarbejde med eksterne såvel som interne kollegaer.
Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for  ny løn i Frederikshavn kommune.
Yderligere oplysninger og spørgsmål:
Afdelingsleder Anders Andersen tlf. 30500313 - anad@frederikshavn.dk samt Team Koordinator Natasja Kolind tlf. 23356126 - nasc@frederikshavn.dk.

Ansættelsessamtaler umiddelbart efter fristens udløb.
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret