Aalborg kommune

Dagtilbud Nordøstkysten, Børnehuset Græshoppen, søger pædagog til tidsbegrænset social normering

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Pædagog søges til tidsbegrænset social normering i Børnehuset Græshoppen
Pædagog søges til 37 timer ugentligt i en tidsbegrænset social normering med tiltrædelse snarest muligt og frem til d. 31.12.2021. Den sociale normering er udmøntet i Dagtilbud Nordøstkysten, Børnehuset Græshoppen, Hækken 10, Vester Hassing, 9310 Vodskov.

Social normering er indført på baggrund af, at der i nogle boligområder er en befolkningssammensætning med en større andel familier, som har behov for en supplerende indsats. Dette stiller særlige krav til medarbejdere i forbindelse med eksempelvis implementering af Trivselsevalueringen og den styrkede Pædagogiske Læreplan. Desuden er en målrettet indsats i forhold til sproglig- og motorisk udvikling samt natur- og kulturforståelse påkrævet.

Stillingen kan søges af pædagoger, der er engagerede, besidder en psykisk robusthed, og som tager udgangspunkt i, at forældrene er uvurderligt betydningsfulde i samarbejdet. Du vil som pædagog i en social normering indgå på lige fod med det øvrige personale.

Børnehuset Græshoppen er organiseret under Dagtilbud Nordøstkysten, som består af 7 kommunale og 10 selvejende institutioner med hver sin pædagogisk leder. Dagtilbuddet indeholder forskellige institutionsformer: børnehaver, integrerede institutioner og et børnehus med ressourcepladser, der alle er omfattet af lov og Social Service

Vi arbejder med udgangspunkt ud fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens værdigrundlag og personalepolitik: Værdigrundlag og Personalepolitik

Børnehuset Græshoppen er centralt beliggende i Vester Hassing by, er bygget i 2009, og har en normering på 36 børn, hvor af 4 af pladserne er ressourcepladser. Du er som ansat, i Græshoppen, en del af den samlede medarbejdergruppe, der i stor udstrækning samarbejder om hele børnegruppen. Børnehaven er funktionsopdel, med gode fysiske rammer, som bl.a. indeholder et krea-værksted, motorikrum og puderum. Ydermere har vi et fantastisk stort og skønt udeareal, som vi aktivt bruger, hver dag.

Vi tilbyder:
  • Ét mangfoldigt hus med nærværende, engagerede og innovative voksne med høj faglighed.
  • Et hus, hvor vi behandler alle børn forskelligt, for at behandle dem ens, så de kan opleve at være en del af et inkluderende fællesskab.
  • Et hus, hvor vi skaber en tryg, forudsigelig, legende og indholdsrig hverdag for børnene, i større og mindre fællesskaber, for at tilgodese alle børns behov.
Vores forventninger til dig:
  • Du besidder gode relationskompetencer, og arbejder anerkendende og er nærværende i samværet med børnene.
  • Du kan understøtte børnenes deltagelse i fællesskaber og ser forskellighed som en styrke, og arbejder ud fra vores tanke; at for at behandle børn ens må vi behandle dem forskelligt.
  • Du arbejder struktureret, og kan skabe tydelige rammer, med fokus på kerneopgaven, for at sikre forudsigelighed og genkendelighed for børnene.
  • Du er initiativrig og handlekraftig, med respekt og loyalitet overfor husets aftaler og struktur.
  • Du er fleksibel, stabil, og ansvarsfuld.
  • Du prioriterer et godt forældresamarbejde, baseret på en tydelig og åben kommunikation.
  • Du er som kollega positiv, åben og energisk, og ønsker at bidrage til vores kollegiale fællesskab.

Vi søger en pædagog, med et stærkt pædagogisk fundament og et fagligt ´drive´, som er motiveret for at indgå i vores fællesskab og som kan se sig selv i det vi tilbyder.

For nærmere information om stillingen kan pædagogisk leder Kinnie Svendsen kontaktes på telefonnr. 99823686.

Ansættelsessamtaler ligger torsdag d. 27. maj 2021.

Arbejdsstedets adresse:
Hækken 10, Vester Hassing, 9310 Vodskov

Løn og ansættelsesvilkår:
Arbejdstiden er 37 timer om ugen, med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er omfattet lokalløn. Grundlønstrin 26. Øvrige løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.
 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=b5e88a6c)
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret