Aalborg kommune

(Udløbet) APN-sygeplejersker (kliniske ekspertsygeplejersker) søges til opbygning og etablering af en ny funktion i Aalborg Kommune

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
I Ældre- og Handicapforvaltningen er det vores kerneopgave at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Vores vision er at skabe fremtidens velfærd præget af værdierne; nærvær, ansvarlighed og respekt.
Sygeplejen er i en rivende udvikling, hvor stadig flere og komplekse opgaver skal løses i borgerens hjem i et samarbejde med borgeren, pårørende og andre aktører i kommunen.
 
Vil du være med til at forbedre forløb for de mest skrøbelige og multisyge borgere, så er det nu, du skal slå til.
 
I Ældre og Sundhedsafdelingen vil vi være blandt de dygtigste til at hjælpe de borgere, der har behov for vores sundhedsfaglige hjælp. Vi arbejder målrettet og løbende med at udvikle på måden vi løser kerneopgaven og vil hele tiden forsøge at være bedst muligt gearet til udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen og Vision 2020.
Derfor har vi oprettet nye stillinger som APN-sygeplejersker i Multisygdom på tværs i Ældre og Sundhedsafdelingen.  
Da der er tale om en ny funktion, vil du blive inddraget i udformningen af din rolle og funktion.

For nuværende har vi udkast til:
- Rolle- og stillingsbeskrivelse
- Funktionsbeskrivelse
- Beskrivelse af den trinvise opbygning og etablering af APN-funktionen i Aalborg Kommune

Vores forventninger til dig er, at du har gå-på-mod, kan arbejde selvstændigt, tør gå nye veje og tænke ud af boksen.

Arbejdsopgaver:

Vi forestiller os, at dit arbejde skal være en vekselvirkning mellem klinisk arbejde og udviklingsarbejde. Du vil få et fast kontor sammen med dine APN-kolleger og vil i perioder arbejde fra forskellige adresser i kommunen – alt efter dine aktuelle arbejdsopgaver. Udviklingsarbejdet i Aalborg Kommune igangsættes i to trin.

Trin 1: I prioriteret rækkefølge skal vi:
  • etablere samarbejdet med almen praksis, Udskrivningsenheden i Aalborg Kommune, vores geriater, sygeplejeområderne, plejeboligfunktionen og hjemmeplejen
  • etablere grundlag for helhedsvurderinger og forløbskoordination
Trin 2: Udvikle samarbejdet i forhold til:
  • hensigtsmæssige arbejdsgange og beskrivelse af komplekse forløb
  • tjeklister til helhedsvurderinger og flowdiagrammer til identifikation af de mest skrøbelige borgere, der skal tilknyttes APN-sygeplejerskerne – herunder udarbejde behandlingsplaner, selvbehandlingsplaner i samarbejde med borgeren, dennes pårørende, egen læge og sygehus
  • udvikle samarbejdet med sygehusene og ambulatorier
  • udføre lokalt opsøgende arbejde med henblik på behov for kvalitetsudvikling og lokale udviklingsprojekter
  • udarbejdelse og implementering af kommunale Guidelines, retningslinjer mv.
Kvalifikationer:
  1. Afsluttet kandidatuddannelse på APN-linjen
  2. Erfaring fra hjemmesygeplejen. Hvis du ikke har erfaring, tilbyder vi dig oplæring
Organisatorisk tilknytning:
APN-sygeplejerskerne tilknyttes hver især en områdesygeplejerske, der har det administrative ledelses-ansvar. Som APN-sygeplejerske indgår du i en stabsfunktion med sygeplejechefen og den sundhedsstrategiske udviklingskonsulent, der skal sikre løbende faglig sparring og opfølgning på de planlagte opgaver.

Tiltrædelse: Den 1. juli 2021 eller hurtigst muligt herefter

Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst mellem KL og DSR.
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer

Mere information om stillingen: Du er meget velkommen til at kontakte sygeplejechef Helen Kæstel på mobil: 2476 0640 eller konsulent Grete Wedege på mobil: 3199 0485

Ansættelsessamtaler: Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag den 20. maj 2021

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling:
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere:
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
 
Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=98e74ebc)
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret