Roskilde kommune

(Udløbet) Børnehuset Mælkebøtten søger en pædagogmedhjælper

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Har du lyst til at arbejde i et dagtilbud hvor det gode børneliv, børneperspektivet og faglig udvikling er i centrum?
Så tilbyder vi en unik mulighed for at komme med på holdet i et højkvalitetsdagtilbud i vores dejlige børnehus!

Lidt om os:
Børnehuset Mælkebøtten er et integreret børnehus med to vuggestue grupper og to børnehave grupper. Vi ligger i placeret i et boligområde i Æblehaven i Roskilde midt vest.
Mælkebøtten hører under Område Roskilde Midtvest. Ledelsen i vores børnehus består af områdeleder Anni Glindorf (der sidder eksternt) og pædagogisk leder Sarah Asseraf Olesen.
Vi har gode fysiske rammer og plads både inde og ude. Vores rum er ny-istandsatte og farverige med læringsmiljøer, der tager afsæt i børneperspektivet ift. børnenes interesser og muligheder for deltagelse i inspirerende og alsidige legemiljøer.

I Mælkebøtten står vi på en solid pædagogfaglighed og alle medarbejdere er efteruddannede i ICDP og nye medarbejdere bliver løbende ICDP certificerede. Vores pædagogiske praksis tager afsæt i et målrettet og systematisk kvalitetsarbejde med afsæt i ICDP og Den Pædagogiske Læreplan. Vi har fokus på faglig udvikling, pædagogisk kvalitetsarbejde gennem refleksion og evaluering. Desuden tilbyder vi et godt arbejdsmiljø med en alsidig og dynamisk personalegruppe samt høj trivsel blandt medarbejderne.

Opgaven:
I Mælkebøtten har vi børn, der skal støttes og guides særligt pga. sociale og sproglige vanskeligheder. Dette arbejde kræver en helt særlig relationel kompetence af medarbejdere i Mælkebøtten.
Det indebærer stort fokus på sprogstimulering i alle rutiner, på den tætte støtte og guidning i relationerne barn/barn og barn/voksen imellem. Dertil kræver det et opsøgende og involverende forældresamarbejde.
Samtidig samarbejder vi tværfagligt med psykolog, specialpædagoger, socialrådgiver, talehøre/ konsulent m.m., hvor vi, i dette samarbejde afholder fokusteammøder, dialogmøder, netværksmøder, sparring m.m.

Særlige forventninger til medarbejdere i Mælkebøtten:
Som medhjælper i Mælkebøtten forventer vi, at du, ligesom alle ansatte i Mælkebøtten, vil få en rolle i forhold til at fastholde høj kvalitet og den gode udvikling for de mindste børn og deres familier.
Det kan være i form af at reflektere over egen og kollegaers rolle, at være nysgerrig på alle perspektiver omkring barnet, være orienteret på et tæt forældresamarbejde, samt at indgå i et tværfagligt samarbejde med fx PPR.

Vi forventer, at du er relationskompetent, og at du er motiveret af at arbejde med inkluderende læringsmiljøer

Fokusområder i børnehaven:
Du er motiveret for kompetenceudvikling indenfor ICDP (international children development program) med fokus på at styrke din relations kompetence. Samt motiveret for at arbejde med børns sprogtilegnelse.
Du skal ikke nødvendigvis have erfaring med dette, men blot en interesse og være læringsparat ift. hvordan børn skal stimuleres i deres sproglige udvikling.

Vi ser frem til at høre fra dig hvad enten du har erfaring eller uerfaren – det væsentlige for os er din motivation og kompetencer.

Ansøgningsfrist den 10.05.21, kl. 12 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 19.05.21.
Stillingen ønskes besat pr. 01.06.2021 og er på 37 timer.

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker at komme på besøg kan du kontakte pædagogisk leder Sarah Asseraf Olesen på telefon 5265 5630.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=d5166ea5)
Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret