Hjørring kommune

Afdelingsleder til Handicapafdelingen, Bo-området

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Hjørring Kommunes Handicapafdeling søger pr. 1. marts 2021 en afdelingsleder på fuld tid med ansvar for 3 botilbud.
 
Ledelsesfeltet omfatter Kollegietilbuddet (§105), Botilbuddet Valmuevej (§105) og Ventebotilbuddet Grønningen (§108).

Kollegietilbuddet er et døgndækket botilbud, som henvender sig til borgere med en udviklingshæmning i alderen fra 18-30 år. Tilbuddet dækker over 2 etager med i alt 18 lejligheder. Botilbuddet Valmuevej har 6 pladser og 1 satellitplads og henvender sig til borgere, som er psykisk udviklingshæmmede med diagnoser som Downs syndrom, medfødte hjerneskader og lign. i alderen 30-40 år, mens Grønningen har 5 pladser og 1 aflastningsplads og er en døgndækket botilbud, som henvender sig til borgere med en udviklingshæmning i alderen 18 – 50 år.
 
Vi arbejder ud fra de værdier, som er beskrevet i Hjørring Kommunes Handicappolitik - se politikken her: https://hjoerring.dk/demokrati/planer-politikker-og-strategier/sundhed-ældre-og-handicap/handicappolitik/
Kerneopgaven på alle tre botilbud er at skabe rammerne for, at borgerne trives og får mulighed for at udvikle (opretholde) deres fulde potentiale. På denne måde sikres borgerne størst mulig indflydelse på eget liv – hele livet. Vi har fokus på at skabe en hverdag for den enkelte borger med forudsigelighed, struktur og størst mulig selvstændighed.

Afdelingslederen vil have sin base på Kollegietilbuddet i Hjørring, men forventes at være synlig på de øvrige matrikler.

Hovedparten af personalegruppen er pædagogisk uddannet, men der er sundhedsfagligt uddannet personale på alle 3 botilbud.

Som afdelingsleder vil du have et tæt samarbejde med de øvrige 3 afdelingsledere indenfor Handicap - Bo-området og med reference til områdelederen af botilbud m/døgn.
 
Stillingens funktioner:
 • Daglig administrativ og pædagogisk ledelse for ca. 33 medarbejdere
 • Ansvar for den faglige udvikling af tilbuddet
 • Budget- og personaleansvarlig for området
 • Indgår i lederteam med 4 afdelingsledere
 • Tæt samarbejde med det øvrige handicapområde
 • Tæt samarbejde med Myndighed Voksen-handicap
 • Samarbejde med SocialTilsyn Øst og Styrelsen for Patientsikkerhed m.fl.

Vi søger en leder, der:
 • Er positiv, robust, inspirerende, fleksibel, loyal
 • Har personlig udstråling og gennemslagskraft
 • Tydeligt kan vise retning og skabe følgeskab
 • Er god til skriftlig og mundtlig formidling
 • Er dialog- og samarbejdsorienteret
 • Har fokus på medinddragelse og medborgerskab
 • Kan skabe helhed i opgaveløsningen
 • Kan sikre det tværfaglige samarbejde
 • Har fokus på kerneopgaven og på visionen ”hjælp til selvhjælp”.

 Vi forventer at du:
 • Har relevant socialfaglig uddannelse med kendskab til målgruppen
 • Har erfaring med ledelse og gerne diplom i ledelse
 • Kan indgå i et tæt samarbejde med afdelingsledere af §105 og §108 tilbuddene.

Vi tilbyder:
 • Fagligt kompetente medarbejdere med selvstændighed i opgaveløsningerne
 • Lederudvikling
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Ledelsesmæssig sparring med områdeleder og ledergruppe

Praktiske oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Vil du vide mere:
Er du velkommen til at kontakte områdeleder Hanne Søjberg på tlf.: 4122 5063 fra den 4. januar 2021.

Du kan også besøge vores hjemmeside:
https://hjoerring,dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksne-med-handicap/tilbud-til-voksne-med-handicap/botilbud-for-udviklingshaemmede

Forud for endelig ansættelse i stillingen indhentes straffeattest.

Ansøgningsfristen er fredag den 15. januar 2021. Vi forventer at afholde samtaler den 21. januar 2021.

Hjørring Kommune har røgfri arbejdstid
Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden - hverken inde eller ude.
Læs mere her: Røgfri arbejdstid

Send ansøgning online
Du sender din ansøgning, CV og relevante bilag via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen ved at trykke på knappen "Send ansøgning".

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  9800 Hjørring

 • Oprettet:

  2020-12-17

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-15
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret