2 psykologer til Familiecenter Køge | JobDanmark
Køge kommune

2 psykologer til Familiecenter Køge

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi søger to psykologer, der har lyst og erfaring med familiebehandling og som kan skabe positive forandringer for børn, unge og familier i udsatte positioner.

I Familiecenter Køge ønsker vi at styrke den helhedsorienterede og tværfaglige indsats over for kommunens børn, unge og familier. Du skal være klar til at blive en del af et pulserende hus, hvor vi sammen hjælpes ad med at skabe positive forandringer for kommunens udsatte børn og unge. Vores faglige og teoretiske afsæt er bredt, hvor vi bl.a. tager udgangspunkt i en systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret familiebehandling.

Psykologstillingerne er begge faste stillinger på 37 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. juni 2021.

Dine arbejdsopgaver:

Som psykolog i Familiecenter Køge varetager du primærbehandlingen af børn, unge og deres familier, som bestilles

af Familiecenterets sagsbehandlere efter Lov om Social Service.

Dine centrale opgaver vil være:

• Terapeutisk behandling af børn, unge og deres familier i form af individuelle og familierettede indsatser.

• Supervisions- og rådgivningsopgaver.

• Gruppeforløb og undervisning

Behandlingsopgaverne retter sig primært mod børn og unge i alderen 6-18 år og kan omhandle mange forskelligartede problematikker i form af angst, OCD, selvskade, omsorgssvigt, overgreb, ADHD/Autisme samt øvrige adfærdsmæssige forstyrrelser.

Arbejdet som psykolog i Familiecenter Køge forudsætter, at du er god til tværfagligt samarbejde via fx netværksmøder med forskellige samarbejdspartnere i Køge Kommune. Behandlingsopgaverne kræver desuden kørekort da samarbejdet foregår på forskellige lokationer samt at dele af familiebehandlingen kan foregå i familiens hjem (der stilles lånebil til rådighed).

Vi søger en kollega, der er:

• Uddannet psykolog (Cand. Psych.) gerne med autorisation og erfaring indenfor familieterapi eller psykoterapi.

• Kan arbejde selvstændigt, samtidigt med at du kan samarbejde med dine kollegaer og samarbejdspartnere.

• Evner at skabe og fastholde en professionel relation til familierne og er mentalt robust.

• Kan arbejde tværfagligt og har et helhedsorienteret fokus i familiebehandlingsarbejdet.

• Har erfaring og indsigt i arbejdet med børn, unge og familier med flere problemstillinger.

• Er bredt fagligt funderet med nysgerrighed og interesse for den terapeutiske og psykologfaglige indsats overfor børn, unge og familier.

Det vægtes særligt højt, at psykologen er certificeret indenfor Cool Kids samt har konkret erfaring med krise- og traumebehandling, hvor der kan være behov for behandling af omsorgssvigt og overgreb mod børn og unge i udsatte positioner.

Da vi arbejder mål- og effektorienteret ud fra FIT (Feedback Informed Treatment) som er vores dialog- og effektmålingsredskab er det en ekstra fordel, hvis du har erfaring med FIT eller som minimum har lyst til at lære at arbejde med denne metodetilgang.

Vi tilbyder:

• Et job med både faglige og personlige udfordringer.

• Et anerkendende arbejdsmiljø med fast supervision.

• Plads til daglig sparring, begejstring og en humoristisk omgangstone.

• Engagerede og fagligt kompetente kollegaer, der vil støtte positivt op omkring

håndteringen af de udfordringer, du vil møde som psykolog i Familiecenter Køge.

Arbejdstid

Arbejdstiden tilrettelægges med udgangspunkt i familiernes behov, med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Der vil kunne forekomme skiftende arbejdstider.

Løn og ansættelsesvilkår:

Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst.

Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 21-22. april 2021.

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

Du skal sende din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning, CV samt uddannelses- og autorisationsbevis som forudsætning for samtale.
Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Spørgsmål:

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst:

Michal Ingvald Engstrand
Leder af Familiebehandling

Mail: michal.engstrand@koege.dk

Tlf.: 24 80 43 94

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  4600 Køge

 • Oprettet:

  2021-03-25

 • Ansøgningsfrist:

  2021-04-18
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret