Nordfyns Kommune

(Udløbet) 2 pædagoger til Udvidet Indsats

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Nordfyns Kommunes Familiehus søger 2 pædagoger til teamet der arbejder med Udvidet indsats. Stillingerne på 37 t. pr. uge og er med tiltrædelse 1. marts 2021, eller hurtigst muligt.

Stillingen er på 37 timer pr. uge med ansættelse i Familiehuset, Horsebækvej 97, 5450 Otterup. Familiehuset består af en personalegruppe på 19 medarbejdere, heraf 1 psykolog og 1 afdelingsleder. (Psykologen løser også opgaver for Nordfyns Kommunes døgntilbud Langebyhus.)

I Nordfyns Kommune arbejder vi forebyggende, støttende og kompenserende i sårbare og udsatte familier, vi skal støtte flere familier til at forblive samlet som familie, i hele barnets barndom – formålet med den massive indsats er, at vi skal undgå at anbringe børn uden for hjemmet, hvis det med massiv støtte er muligt at undgå.

Udvidet indsats team (UI) består pt. af 6 pædagoger, 1 har koordinatorfunktion. Da vi har mange opgaver er der behov for en opnormering i temaet, så i bliver 8 pædagoger, som skal varetage opgaverne i de mest sårbare familier. Familier hvor der forventes behov for massiv kompenserende indsats i mere end 6 timer pr. uge og med tilsyn eller pædagogisk indsats i weekenden.
 
Opgaverne er forebyggende, kompenserende og støttende foranstaltninger, som primært foregår i familiernes hjem.
Familiehusets generelle formål er at hjælpe / støtte sårbare familier, som er visiteret til indsats fra myndighedsafdelingen.
Personalegruppen er tværfagligt sammensat og der arbejdes med afsæt i Nordfyns Kommunes værdigrundlag, Børn og Unge politik samt visionen for læring og dannelse.

Familiehusets fælles faglige fundament er systemisk / narrativt. I året 2020 har alle medarbejder deltage i et veltilrettelagt uddannelsesforløb. Det vil være en fordel hvis du som minimum har kendskab til systemisk og narrativ teori og er i stand til at bruge tænkningen i dit arbejder med familierne.

Arbejdsområder:
 • Rådgivende og i særdeleshed praktisk pædagogisk støtte for et antal børnefamilier, hvor der er behov for en særlig helhedsorinteret indsats i hjemmet.
 • Familierådgiverne skal gennem langvarig, udviklingsorienteret og kompenserende indsats styrke hele familien, som alternativ til anbringelse.
 • Observation og beskrivelse af familier og deres relationer.
 • Overvåget og støttende samvær.
 • Skriftlig afrapportering målt i relation til § 140 handleplaner.
 • Deltage i tværfagligt samarbejde med øvrige medarbejdere i Familiehusets samarbejdspartnere, herunder familieafdelingen.
 • Indgå i Familiehusets øvrige arbejdsfunktioner i relation til faglige kompetencer.
Arbejdstiden er med afsæt i den specifikke indsats, hvoraf en stor del af arbejdet ligger i eftermiddags- og aftentimerne på hverdage, weekendarbejde er en fast del af arbejdstiden. Der kan forventes weekendarbejde ca. hver anden weekend. (primært om lørdagen) Helligdagsarbejde kan forekomme, dette er altid efter aftale med afdelingslederen.

Kvalifikationer:
 • Uddannet som pædagog, med erfaring inden for familiearbejde
 • At du har erfaring med tilknytnings og relations arbejde
 • At du kan lede dig selv inden for givne rammer og arbejde selvstændigt
 • At du har lyst og kompetencer til at gå foran
 • At du har øje for det faglige fællesskabs betydning
 • At du kan formidle skriftligt og systematisk
 • At du har lyst til og kompetencer til, tværfagligt samarbejde, faglig dialog og udvikling
 • At du er i besiddelse af selvindsigt og engagement
 • At du er fysisk og psykisk robust, har humor og et positivt livssyn
 • At du er empatisk og kan indgå i godt samarbejde, såvel internt som eksternt
 • At du kan arbejde fleksibelt og er i besiddelse af en god energi
 • At du har et gyldigt kørekort.
Vi tilbyder:
 • Gode muligheder for relevant efteruddannelse
 • Gruppesupervision Supervision hver 6. uge
 • Individuel supervision ved behov
 • Tværfaglighed
 • Et godt arbejdsmiljø, med stor tillid fra ledelsen
 • En arbejdsplads med stor fleksibilitet
 • Et Familiehus i forandring.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest onsdag den 20. januar 2021 kl. 12.00.
Dokumentation for gennemført pædagoguddannelse skal medsendes ansøgningen.

Der forventes afholdelse af samtaler den 25. januar 2021.

Nærmere information om Familiehuset findes på kommunens hjemmeside: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Familie-og-boern/Raad-og-vejledning-i-Familiehuset
eller ved henvendelse til koordinator Maja Pihl, tlf. 61 20 84 19 eller Områdeleder Bitten Krogh, tlf. 23 61 34 97.
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  5450 Otterup

 • Oprettet:

  2020-12-11

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-20
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret